Persondatapolitik

1. Dataansvar

1.1

bold.dk behandler personoplysninger i forbindelse med driften af websitet bold.dk og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der oplyser nærmere om behandlingen heraf.

1.2

bold.dk koncernen udgøres af virksomhederne Sport Publish OÜ, bold.dk Danmark ApS og Keppet ApS.

1.3

bold.dk’s ejer og dataansvarlige er:

Ekstra Bladet
Rådhuspladsen 37
1785 København V

E-mail: sales@bold.dk

1.4

Hvis en registreret ønsker at klage over bold.dk’s behandling af oplysninger, kan dette ske ved at tage kontakt til Datatilsynet: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/.

2. Behandling af personoplysninger

2.1

Behandling af oplysninger hos bold.dk sker i overensstemmelse med denne persondatapolitik.

2.2

Enhver registreret, som bold.dk behandler oplysninger om, vil blive oplyst om, hvilke oplysninger, der behandles, og til hvilket formål. Den registrerede vil modtage oplysning herom på tidspunktet for indsamling af oplysningerne som udgangspunkt via henvisning til denne aftale.

2.3

Vi behandler oplysninger om:

 • Journalistiske emner
 • Brugere og besøgende på bold.dk
 • bold.dk’s ansatte
 • Ansatte hos samarbejdspartnere og kunder

2.4

Behandlingen kan omfatte alle typer af oplysninger. Ved oprettelse af brugerprofiler på sitet indhenter bold.dk følgende oplysninger fra brugeren:

 • Brugernavn
 • Adgangskode
 • E-mailadresse
 • Favoritklub
 • Facebook ID (såfremt Facebook benyttes til at oprette profilen)
 • Køn (såfremt Facebook benyttes til at oprette profilen)
 • IP-adresse
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer

2.5

Når en brugerprofil oprettes giver brugeren samtidigt Bold.dk samtykke til, at Bold.dk kan anvende oplysningerne til det oplyste formål. Det vil kun være brugerens brugernavn og favoritklub, der er tilgængelig for andre end bold.dk.

2.6

Samtykke til behandling af oplysninger kan til enhver tid trækkes tilbage.

2.7

Brugen af de oplysninger, Bold.dk har fået oplyst, sker kun med hjemmel hertil og i overensstemmelse med formålet. For brugere på Bold.dk vedrører dette særligt brugen af vores forummer, deltagelse i konkurrencer, nyhedsbreve (såfremt brugeren har tilmeldt sig dette) og lignende.

2.8

bold.dk kontrollerer, at de oplysninger, der behandles, ikke er urigtige eller vildledende. bold.dk sørger også for at opdatere oplysninger løbende. Da www.bold.dk er afhængig af, at brugernes oplysninger er korrekte og opdaterede, beder Bold.dk enhver bruger om at oplyse os om relevante ændringer i sine oplysninger.

2.9

bold.dk sletter oplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamlingen, behandlingen og opbevaringen af oplysningerne. Derudover slettes brugerprofiler automatisk, hvis de har været inaktive i mere end 2 år.

2.10

Oplysninger vil ikke blive videregivet uden bold.dk på forhånd har orienteret den registrerede herom samt indhentet samtykke hertil. Bold.dk indhenter dog ikke samtykke, hvis der foreligger en retlig forpligtelse til at videregive oplysninger, fx som led i indberetning til en myndighed

3. Sikkerhed

3.1

bold.dk har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter oplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

3.2

Som led i disse interne regler om informationssikkerhed har Bold.dk en række tekniske løsninger, der sikrer og overvåger alt relevant data. Disse informationer sikrer, at vi til enhver tid kan give de relevante myndigheder oplysninger om eventuelle databrud.

4. Den registreredes rettigheder

4.1

Den registrerede har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data bold.dk behandler om, hvor de stammer fra, og hvad de anvendes til. Den registrerede kan også få oplyst, hvor længe oplysningerne opbevares, og hvem, der modtager oplysningerne, i det omfang disse videregives.

4.2

Den registrerede kan få information om, hvilke oplysninger, der er genstand for behandling, ved anmodning herom. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

4.3

Den registrerede kan gøre brug af sine rettigheder ved at henvende sig til bold.dk. Kontaktoplysninger findes øverst.

4.4

Hvis en registreret opdager, at de oplysninger, der behandles af bold.dk er unøjagtige, har den registrerede ved henvendelse til Bold.dk ret til at få oplysningerne rettet.

4.5

I nogle tilfælde vil Bold.dk have en forpligtelse til at slette oplysninger. Det gælder fx, hvis en registreret trækker sit samtykke tilbage. Hvis en registreret mener, at oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som bold.dk indhentede dem til, kan den registrerede anmode om at få dem slettet, hvorefter der vil ske en konkret vurdering af anmodningen.

4.6

En registreret har ret til at gøre indsigelse mod bold.dk’s behandling af oplysninger. Hvis en indsigelse er berettiget, sørger bold.dk straks for at ophøre med behandlingen af oplysningerne.

5. Brug af cookies

5.1

bold.dk anvender cookies. Cookies er en tekstfil, som browseren lægger på din computer. Den er ikke et program og kan ikke indeholde virus.

5.2

Cookies på Bold.dk anvendes til følgende formål:

 • Teknisk funktionalitet, så bold.dk kan huske brugerens præferencer.
 • Trafikmåling, så bold.dk ved hvor mange, der besøger sitet og kan dokumentere dette over for annoncører efter fælles branchestandarder.
 • Annonceafvikling, så bold.dk kan styre, hvor ofte samme annonce vises til den samme bruger og registrere hvor mange, der klikker på den.
 • Adfærdsbaseret individuelt målrettet annoncering, så bold.dk kan vise brugere de annoncer, som bold.dk formoder, er mest relevante.

5.3

bold.dk bruger cookies til at fastlægge hvem der besøger sitet. Cookies anvendes til at føre demografisk og brugerrelaterede statistik. Bold.dk indsamler information om hvilke sektioner brugeren besøger, hvor mange artikler brugeren læser, hvor lang tid brugeren besøger hjemmesiden, hvilken browser brugeren bruger, brugerens IP-adresse, om brugeren har besøgt sitet før osv. Dette sikrer os at brugeren ikke ser de samme bannerreklamer igen og igen og samtidigt, at brugeren kun får forevist relevante reklamer. Ud over det bruger vi også informationen til at dokumentere værdien af annonceindrykning over for vores annoncører. Disse cookies kaldes første parts cookies og de bliver sat af bold.dk

5.4

Hvis brugeren ønsker at slette eller blokere cookies kan vejledning herom findes her: http://minecookies.org/cookiehandtering/

5.5

bold.dk bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. Brugeren kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

5.6

bold.dk har en række samarbejdspartnere som sætter tredjeparts cookies. En tredjeparts cookie kan blive sat af annoncører, et mediebureau, annoncenetværk, og andre tjenester som bold.dk bruger fx Facebook. Disse cookies anvendes til fx til at logge ind og dele artikler på facebook.

Senest opdateret den 30. maj 2018