Du svarer på indlægget:
@Sandro
Jeg ser det lidt som en "hønen og ægget" situation ift adfærd a la Aubameyang.

Deres pressionsmiddel i yderste konsekvens, er jo netop at udeblive fra træning m.m.
Ved de at dette vil udmunde i en karantæne / suspendering, har man formentlig fjernet lysten til overhovedet at starte med denne slags retorik.
Jeg ved faktisk ikke helt hvilke sanktioneringsmuligheder klubberne har idag. Havde det været på en almindelig arbejdsplads, ville man formentlig kunne bortvise medarbejderen for uprofessionel / skadelig adfærd.

Det giver selvfølgelig ikke så meget mening i fodboldens verden, idet man jo netop så vil gå spillerens ærinde.

Generelt set savner jeg dog noget beskyttelse af klubberne.
0