Du svarer på indlægget:
For det første var "Lige fucking præcis" ikke adresseret dig, for det andet bare et udtryk for, at der endelig var nogen der fattede hans pointe. Og at du så ser "C´mon son" som udtryk for en ringe tone, har jeg kun undren og hovedrysten tilovers for. Det kalder i hvert fald ikke på så kraftig en reaktion.

Det er sjovt, det er jo sådan set det jeg synes OC gør, når han lægger alt mulig i min anvendelse af en ganske simpel kategori, nemlig "dygtige spillere".

Det er jo kernen til problemet - kategorien er alt for diffust. Det er jo det, OC anfægtede til at begynde med (blandt andre ting). Kategorien åbner op for, at du OC kan lægge alt muligt i det, hvorfor han selvfølgelig ikke gør myg til elefanter i det her tilfælde.
0