Du svarer på indlægget:
Uddannelse - jeg er historiker og skrev én af mine sidste afhandlinger om Versailles aftalen og dens effekt på tidlig italiensk nationalsocialisme.

Og hvis Italien ikke havde haft ambitioner om koloniale tilbageerobringer - Italia Irredenta - havde den latinske verden måske set anderledes ud i dag.

Når du skriver den latinske verden, hvad mener du så?

Egentligt udsprang den vel af socialiste revolutionære grupper 30 år før Mussolini.

Det kan man, qua Mosca, velsagtens argumentere for. Men det tog vel for alvor først fart efter 1918.

Det er egentlig sjovt, hvordan det udviklede sig i de forskellige lande. Groft skitseret, så stod arbejdsløse og utilfredse soldater for fødslen af moderne, europæisk politik: i Rusland udmøntede det sig i soviets og kommunisme, i Tyskland i Freikorps og nazisme og i Italien i fasci og fascisme, dog først kendetegnet ved socialisme og anti-Marxisme. Tilføj dertil hjemvendte soldater i Irland og utilfredse franske kolonisoldater, og så har man da en fest i 1920´erne.
0