Snak

Mere indhold efter annoncen
Er der nogen af sæsonkort holdere der har fået information om FCK kampen på søndag.

Jeg har ikke lyst til at vente til det er for sent i denne gang. Ikke mindst fordi jeg ikke har kanal 9 og derfor ikke en gang har en sofaplads
@FCN - Flere har argumenteret for at vi har et mindre kompleks mod FCM, grundet effektivt pres og fysik. Jeg er ikke decideret enig, men sjældent har jeg set os blive spillet så tynde i Farum. Når holdet testes på dette niveau, skal præstationen bare være bedre.
En lidt mærkelig nyhed...

Mumin forlængede med udgang af maj sin kontrakt til og med 31.07. Nu oplyser GhanaSoccerNet at FCN her til morgen har indgået en lånekontrakt med en unavngiven klub frem til 31.07.

Det er så mærkeligt, at jeg tror det må være en fejl: https://ghanasoccernet.com/latest-transfers?page=1
Flemming P er indbegrebet af "Arrogant Positivisme" Trods mit brugernavn har jeg ingen tilknytning til FCN udover mit sæsonkort. Indlæg er således ikke udtryk for FCN's holdninger men egne betragtninger som fan.
@JMM

Det er jo ingen hemmelighed, at såfremt man kan presse højt og fysisk samtidig med, at man kan lukke af bagude har man opskriften på succes mod FCN. FCM har været gode til begge dele i de sidste par år og har måske derfor udviklet sig til lidt at en skrækmodstander. Det pres de viste i går var dog - Meiner Meinung Nach - af en højere klasse end tidligere set.

Vil FCN spille med i toppen er løsningen, efter min beskedne mening, at FCN skal være bedre til at spille sig ud af et højt fysisk pres. Holdet som findes i FCN nu er på mange måde på niveau med holdet i guld- og sølvsæsonen. Det gælder dog ikke evnen til at spille sig ud af et højt fysisk pres som har haltet konstant siden da.

I weekenden endda kombineret med lidt handlingslammelse fra bænken der ikke rigtig havde nogle modtræk. Jeg håber, at det bliver et fokuspunkt fremadrettet. Jeg har godt nok mange gange hørt sangen om at "Vi skal kunne spile hurtigere" - det ser bare ikke ud til at man mener, at det skal gælde for midtbanen og forsvaret under pres. Her er der flere hold der matcher FCN og det er ikke længere en force på holdet.
Flemming P er indbegrebet af "Arrogant Positivisme" Trods mit brugernavn har jeg ingen tilknytning til FCN udover mit sæsonkort. Indlæg er således ikke udtryk for FCN's holdninger men egne betragtninger som fan.
Generalforsamlingen har godkendt årsregnskabet for 2019, som igen viser en pænt overskud.
Man kan jo mene meget om kampen men i min optik havde vi en decideret off-day. Det var ikke niveauet for FCN vi så.
De spillede langsomt, idéforladt og virkede kyste.
Der var for få der tilbød sig som opspilsstation og for få der forsøgte at løbe i dybden.

Det bliver sikkert ikke meget nemmere mod FCK på søndag, men mit bud er at vi gør en bedre figur end mod FCM. Simpelthen fordi vi er bedre end det.
Om det så rækker til sejr mod FCK, der ser ud som om de er i fin form, det må tiden vise. Mit bud er nok endnu et nederlag. I sig selv ikke en katastrofe mod FCK, men ærgerligt fordi vi så igen igen skal høre på udtalelser som; ”Drenge mod mænd”, ”Man kan ikke vinde med et ungdomshold” og ”FCN har ikke kvaliteten mod top seks hold”.
FCN´s regnskab 2019

FCN har de seneste 4 år, siden den nye ejerkreds trådte til, haft overskud på hhv. 23,4 mio., 5,4 mio. 9 mio og nu i år på 19,4 mio. Samlet set 57,2 mio. som henholdsvis er gået til at investere i faciliteter i klubben og til at polstre klubben økonomisk. Der er ikke trukket penge ud af selskabet - og heller ikke tilført penge til selskabet. Der ser umiddelbart heller ikke ud til at der overføres penge fra FCN til RTD, udover betaling for spillere.

Omsætningen i mio de seneste 4 år har været 19:180 18: 132 17: 137, 16: 157

Stigning i omsætning hænger primært sammen med stigende transferindtægter. Således var spillersalg i 19: ca. 120 mio. 18: ca. 80 mio., 17: ca. 80-85 mio, 16: 105 mio. (bemærk, at tallene er taget fra Transfermarkt og andre kilder og ikke fremgår af regnskabet).

Som skrevet er der ikke trukket penge ud af selskabet, derfor har egenkapitalen også udviklet sig positivt. Således var egenkapitalen i 19: 73,4 mio. 18: 54 mio. 17: 45 mio., 16: 40 mio. Altså en økonomisk polstring af klubben. Da RTD købte FCN af AKP for ca. 112 mio. trak AKP samtidig næsten al kapital ud af klubben - dvs. bl.a. indtægterne fra CHL og egenkapitalen var således meget lav. Såfremt AKP ikke havde trukket værdier ud, skulle RTD blot have betalt en tilsvarende højere pris.

Ser man på nøgletal er de i positiv udvikling.

Overskudsgraden (Overskudsgraden viser, hvor stor en del af virksomhedens nettoomsætning, der er tilbage i overskud, når både de variable omkostninger og kapacitetsomkostningerne er dækket. Nøgletallet beskriver med andre ord forholdet mellem virksomhedens nettoomsætning og dens omkostninger) var i 19: 12,9 18: 9,3, 17: 5,0, 16: 18,2. Overskudsgraden må betegnes som meget god

Likviditetsgraden (Likviditetsgraden er et nøgletal, som giver en indikation af, hvor god en betalingsevne en virksomhed har. Tommelfingerreglen hedder, at en virksomhed gerne skal have en likviditetsgrad på over 150). var i 19: 241,5 18: 265, 17: 216, 16: 207. Likviditetsgraden må betegnes som meget god

Soliditetsgraden ( et nøgletal, der viser hvor stor en del af virksomhedens aktiver, der er finansieret med egenkapital. Man kan bruge soliditetsgraden til at vurdere, hvor godt virksomheden er rustet mod eventuelle tab. Jo højere soliditetsgraden er, desto mere er finansieret med egenkapital, og desto bedre er virksomheden rustet imod tab) var i 19: 64,3 18: 67, 17: 60, 16: 68. Soliditetsgraden må betegnes som meget god

Afkastningsgraden (viser hvor god en virksomhed er, til at genere et overskud af den investerede kapital) var i 19: 15,3 18: 15, 17: 10, 16: 49. Afkastningsgraden må betegnes som tilfredsstillende.

Dykker man lidt længere ned i tallene er der nogle tal der stikker lidt ud.

Personaleomkostningerne steg forrige år med 7 mio. fra 63,9 til 70,9 mio. Samtidig blev der ansat 7 personer mere, så antal ansatte (omregnet til fuldtidsstillinger) gik fra 94 til 101 personer. Det var formentlig primært kvindeafdelingen der lå til grund for dette. Personaleomkostningerne tog i øvrigt et enormt hop opad ved RTD´s overtagelse fra 47,9 til 67,2 mio, hvilket jeg ikke kan gennemskue årsagen til.

Samtidig med at personaleomkostningerne steg falder personaleudgifter til Superligatruppen (ifølge Tipsbladet). Det ligner altså at det er på administrationsfronten, kvindeafdelingen, ungdomsafdelingen at personaleomkostninger steg. I år er antallet af fuldtidsansatte steget fra 101 til 107, men personaleomkostninger samtidig er faldet fra 70,9 mio til 64,1 mio. Dette skyldes formentlig at lønsummen til Superligatruppen er blevet lavere.

FCN nævner, at klubben ved salg af spillere betaler solidaritetspenge til primært Farum Boldklub for de år hvor spillerne har spillet ungdomsfodbold (selvom det er FCN der 100% finansierer holdene). Dette udgjorde sidste år lidt over 1,1 mio. (herudover betaler FCN faktisk også spillernes kontingent til Farum Boldklub). Det nævnes også at der er betalt et markant højere beløb til RTD-akademiet i år idet FCN også betaler solidaritetspenge for de spillere der kommer fra RTD. Beløbet er ikke nævnt. FCN investerede desuden ca. 12,6 mio. i transfers i form af Thyccosen og Kian H hvilket kan aflæses under immatrielle investeringer. Posten materielle investeringer er forbavsende stor og udgør 7,7 mio. Jeg formoder det nye fitnesscenster er en del af udgiften hertil. Posten "gæld til leverandører" har en overrakende stor stigning fra 2,4 til 11,7 mio. Hvad det dækker over ved jeg ikke.

Udgifter til direktion og bestyrelse udgør 1,965 mio - en stigning på 241.000. Størstedelen af dette går til adm. direktør Søren Kristensen.

Udgiften til leje af Farum Park udgør 1,6 mio. - hertil skal tillægges forbrug og delvis vedligeholdelse.

Tilgodehavender fra leverandører Edit: salg og tjenesteydelser er en enorm post på 84,6 mio. Dette dækker formentlig primært over tilgodehavende afdrag på tidligere solgte spillere.

FCN har betalt 5,5 mio. i skat mod 2,5 mio. sidste år.

Den overordnede konklusion må være at økonomien er i en god og positiv udvikling. FCN kan klare et par sæsoner el. tre uden nævneværdige spillersalg og har et råderum til at foretage offensive tiltag. FCN kalder selv regnskabet for "tilfredsstillende".

Teoretisk set kan man undlade at sælge flere spillere i dette vindue pga. indtægter fra videresalgsklausul på Lobotka og salg af Damsgaard, men flere står på affryringsrampen.

Hvad angår fremtidsudsigter udtaler FCN at de er særdeles usikre. Der må forventes færre transferindtægter, færre sponsorindtægter og FCN vil bruge året på at konsolidere sig - altså gemme pengene i madrassen. Dette hænger formentlig også sammen med usikkerheden pga. Coronakrisen, om de 84,6 mio. man har til gode i rater fra primært spillersalg. Beløbet vil formentlig vokse de kommende år. FCN nævner desuden at man fremtidigt vil afsætte ressourcer til det nye træningsanlæg i Hillerød, men specificerer det ikke nærmere.
Flemming P er indbegrebet af "Arrogant Positivisme" Trods mit brugernavn har jeg ingen tilknytning til FCN udover mit sæsonkort. Indlæg er således ikke udtryk for FCN's holdninger men egne betragtninger som fan.
Tak for en god gennemgang.
Ordlyden ”gæld til leverandører” lyder som ”tilgodehavende fra leverandører”. Kunne det tænkes at der er beløb der mangler at blive overført for eksempelvis Mesik og naturligvis andre da han næppe har kostet så meget alene?

Blev der på generalforsamlingen nævnt noget om lokalplanen og dermed tilladelser til flere baner, dome etc.?
@RasmusGunnar

"Tilgodehavender fra leverandører" var en slåfejl. Der skulle have stået "tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser"

Jeg ved ikke om der blev nævnt noget om lokalplan o.a. på generalforsamlingen. Jeg er ikke aktionær og var ikke til stede. Jeg har blot fået fat i regnskabet.

Ang. baner og dome, så er lokalplanen pt. i høring, men forventes godkendt.

Der opføres to nye kunstgræsbaner på de gamle grusbaner. Desuden en "goal-station" på græsplænen ud for indgangen til udebanetribunen. Derudover er givet tilladelse til opførelse af mindre bygninger på arealet og, at omdanne hotelværelser og konferencelokaler til hhv. kollegieboliger og undervisningslokaler. Der er givet tilladelse til en dome med 15 meters højde, hvilket FCN ikke kan bruge da det kræver mindst 20 meters højde. I stedet benytter man en indendørshal i Ballerup indtil træningsanlægget i Hillerød står færdigt.
Flemming P er indbegrebet af "Arrogant Positivisme" Trods mit brugernavn har jeg ingen tilknytning til FCN udover mit sæsonkort. Indlæg er således ikke udtryk for FCN's holdninger men egne betragtninger som fan.
I år er antallet af fuldtidsansatte steget fra 101 til 107, men personaleomkostninger samtidig er faldet fra 70,9 mio til 64,1 mio. Dette skyldes formentlig at lønsummen til Superligatruppen er blevet lavere.

Beløbet i 18 (70,9 mio) indeholder bonusudbetalinger for bronze og kval. til europa.
Lønsummen til superligatruppen i 19 er uden bonusser til dette, og derfor er lønsummen mindre.
annonce