Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af JulioSalinas
@pbx
I øvrigt må Hillerød Boldklub da også føle sig sat lidt uden for.

Den side af sagen er ikke særlig godt belyst endnu. FCN udvider samarbejdet med Hillerød Fodbold men jeg har ikke endnu hørt meldinger om at FCN planlægger en struktur hvor de skal bygges ovenpå Hillerød. Jeg kunne sagtens se at FCN og Hillerød Fodbold kunne få glæde at hinanden som to klubber i samme by men dette ville umiddelbart ikke løse "problemet" med FCN manglende licens.
Jeg tror FCN satser på at kunne lave sit nye akademi i Hillerød samtidigt med at de afvikler deres superliga-kampe i Farum som hidtil. Det man kunne frygte i den sammenhæng er at Furesø og Farum BK på en eller anden måde prøver at forhandle med licensen imens FCN er sårbare i forhold til en eventuel omstrukturering.
FCN - you might say I'm a dreamer... Gør fodbolden tilgængelig! :)
Skrevet af pbx
@JulioSalinas.

FCN udvider samarbejdet med Hillerød Fodbold men jeg har ikke endnu hørt meldinger om at FCN planlægger en struktur hvor de skal bygges ovenpå Hillerød. Jeg kunne sagtens se at FCN og Hillerød Fodbold kunne få glæde at hinanden som to klubber i samme by men dette ville umiddelbart ikke løse "problemet" med FCN manglende licens.


Det vel netop en del af problemet. Hillerød boldklub har jo ambitioner om, at spille sig i Nordic Bet ligaen. Det må man i hvert fald gå ud fra jf. de tidligere planer om at udbygge stadion til 4000 tilskuer, som jo netop skulle leve op til kravene for 1. division.
Jeg har svært ved at forstille mig, at der vil være plads til både et 1. divisions hold og et superliga hold. Så dette vil indirekte påvirke Hillerød Boldklub. Dette er jo ikke en fusion eller et samarbejde som er udgået fra klubberne, men et ønske fra ejerne, der ser nogen økonomiske fordele og så forsøger at køre dette igennem, uden at involvere de berørte klubber.

Dette er for mig at se ikke uproblematisk, særlig når flere og flere klubber kommer i hænderne på pengemænd, det være sig danske eller udenlandske, hvor det ikke den lokale forankring men andre årsager, forretning eller legetøj for rigmand eller andet der driver de nye ejerne til at involvere sig i klubberne. Det danske system er nu en gang bygget op, således at licensen til at spille i superligaen er forankret i "moderkluberne", der gennem tiden med støtte fra det lokale forretningsliv og ikke mindst kommunen, der jo som oftest har betalt og investeret i stadions, har kæmpet sig op gennem rækkerne, og således opnået retten til at spille i superligaen/Nordic Bet. Det bliver for mig lidt for amerikansk, hvis klubber begynder at flytte sig rundt efter, hvor ejerne syntes at de kan opnå de bedste forhold.

Såfremt en sådan fusion skal lykkedes med succes, så kræver det nok, at det er et ønske fra klubberne, eks. Herning og Ikast der netop indledte et samarbejde, ud fra et fælles ønske om at få en superliga klub i området.

Det man kunne frygte i den sammenhæng er at Furesø og Farum BK på en eller anden måde prøver at forhandle med licensen imens FCN er sårbare i forhold til en eventuel omstrukturering


På det grundlag der foreligger nu, kan jeg på ingen måde se, at Farum Boldklub vil gå med til at superligakampene flyttes til Hillerød. Formanden i Farum BK har da også klart givet udtryk for, at såfremt FCN ønsker at spille i Hillerød, så bliver det på Hillerød Boldklubs licens, altså p.t. 2. division.
Såfremt at Farum BK indvilligede heri, ville det betyde, at Farum Boldklub´s eget 1. hold højest kunne spille i Danmarksserien eller måske er det Sjællands serien, og det vil så være på et stadion med plads til 10.0000!

Meget er fortsat spekulationer, men lige nu savner jeg, som fan og skatteborger i Furesø, i den grad at FCN melder klart ud, hvad der er de har at planer ...vil de spille superliga i Hillerød eller fortsætte med at spille superliga i Farum?


Skrevet af RasmusGunnar
Jeg er simpelthen så ked af den sag, som jeg ikke synes klæder FCN på nogen måde.

Igen må jeg bare sige, at hvor der er vilje er der vej. Den råskitse jeg lavede (https://grovkoekkenet.dk/wp-content/uploads/fcn.png.jpg) og som jeg i øvrigt synes fik alt for lidt respons :) kunne være en fin mulighed for at komme videre internt i kommunen.
I stedet er der nu skabt en masse splid og der er virkelig svært for de enkelte parter at mødes konstruktivt fremover.

FCN har meldt ud af man kun flytter administration og skaber akademi i Hillerød og kampe fortsat skal spilles i Farum, men når et nyt stadion står klar om 4 år i Hillerød, så er det jo nærliggende at forsøge at flytte den del også (Om muligt).

Det er mest signalværdien i sagen jeg i den grad synes er skidt.
Skrevet af JulioSalinas
@RasmusGunnar
I stedet er der nu skabt en masse splid og der er virkelig svært for de enkelte parter at mødes konstruktivt fremover.

For mig virker det somom at FCN har besluttet sig. Søren Kristensen skriver det direkte i sin nytårshilsen:
"Efter mange års tæt dialog med Furesø Kommune, og taget klubbens nuværende faciliteters placering i betragtning, vurderer vi som tidligere nævnt, at det ikke er en realistisk mulighed at kunne indfri projektet i Farum. Selv hvis velviljen havde været til stede over en bred kam på rådhuset."

Jeg tolker det sådan at FCN er kede af at Furesø kommune har været svære at forhandle men at den virkelige grund handler om noget helt andet.
FCN har meldt ud af man kun flytter administration og skaber akademi i Hillerød og kampe fortsat skal spilles i Farum, men når et nyt stadion står klar om 4 år i Hillerød, så er det jo nærliggende at forsøge at flytte den del også (Om muligt).

Ja det er også lidt den fornemmelse jeg sidder med. Man rykker på det som kan lade sig gøre nu og her og så håber man på at dette vil skabe nogle muligheder når man kommer længere frem i processen. Men ja, optimalt er det ikke.
FCN - you might say I'm a dreamer... Gør fodbolden tilgængelig! :)
Skrevet af RasmusGunnar
Blot til info:

https://sn.dk/Debat-Furesoe-Avis/DEBAT-Et-par-ord-om-Right-to-Dream-og-superligafodbold-i-Furesoe-Kommune/artikel/902163

Jeg vil så også lige for en kort bemærkning tage FCN’s parti. Furesø Kommune er pr. definition virkelig tunge at danse med. Via linket fremgår det at kommunen har undersøgt en masse og er i gang med arbejdet.
Ikke desto mindre har man halvvejs igennem forløbet drøftet mulighederne med Hillerød og har nået at lave en helhedsplan. Hvis kommunen vil bibeholde arbejdspladser og sørge for en fornuftig byudvikling så skal der sættes skub i tingene.

Uden yderligere sammenligning så kan man på et år planlægge og opføre store vindmølleparker, dæmninger etc. i Kina. På hovedgaden har det taget 5 år for en sølle Rema1000 at få godkendt planerne til et supermarked. Udbygningen af Bytorvet har været undervejs i 12 år!!! Og det første spadestik er endnu ikke taget. Det er meget kritisabelt og helt uacceptabelt. Kan da godt forstå FCN kigger mod mere progressive kommuner.

I debatoplægget fremgår det at de nye faciliteter først vil kunne stå klar om 4-5 år. Måska ja, men har Furesø overhovedet godkendt nogle af deres planer til den tid?
Skrevet af pbx
@RasmusGunnar

Det var netop den artikel jeg henviste til, hvor det jo fremgår at Furesø kommune har forhandlet om en lokalplan skræddersyet til FCN gennem længere tid og hvor FCN tilsyneladende har fået stort set alle ønsker opfyldt. FCN har siddeløbende i "hemmelighed" har forhandlet med Hillerød Kommune, der nu sætter en allerede vedtaget lokalplan om udvidelse af Hillerød Stadion på standby, idet man nu overvejer et station i Superliga størrelse. Det gør de vel kun fordi FCN har stillet Hillerød i udsigt at de vil spille superliga kampe der.
Må indrømme det virker ret uskøn, at man forhandler med Hillerød Kommune uden at orientere hverken Furesø Kommune eller moderklubben Farum BK.
Samtidigt forsøger FCN offentlig at give udtryk for, at de "kun" flytter administration m.v. og at det skyldtes dårlig samarbejde med Furesø Kommune og Farum BK, der dermed udpeges som "skurkene".

FCN skylder i den grad at melde ud, hvad deres planer er i Hillerød og herunder må de komme med noget konkret omkring hvad det er for ønsker, de ikke kan får opfyldt i Furesø og ikke bare undskylde sig med dårligt samarbejde etc., når de nu tilsyneladende stort set har fået deres ønsker opfyldt.
Skrevet af Slettet(581021212205)
FCN har behov for at udvide. Gennem længere tid har man forhandlet med Furesø Kommune. Imens man forhandler får man en invitation til at se på et projekt i Hillerød, som kommunen mener vil være fordelagtigt for FCN. Det vil jo være dumt ikke at undersøge relevante tilbud og muligheder, samt have en plan B - så FCN kigger selvfølgelig på tilbuddet.

Set fra en virksomheds synspunkt er de fleste kommuner sikker tunge at danse med. Man skal dog også huske på at kommuner er underlagt en allerhelvedes masse lovgivning og godt nok har mange interessenter at tage hensyn til. Derfor vil kommuneforhandlinger altid være en langstrakt proces. Det virker til at FCN ikke rigtig har forståelse herfor er er blevet ikke så lidt utålmodige. Det skal da heller ikke udelukkes, at nogle ting måske er trukket længere ud el. har taget længere tid end hvad man kunne forvente.

Undervejs i processen ligner det, at FCN er kommet til den konklusion, at det ikke er muligt at opfylde sine målsætninger spærret inde i et villakvarter. Som jeg ser det ligner det en fatal mangel på baner og omklædningsrum. Trafikale problemer. Problemer med størrelsen på en dome. Manglende mulighed for at udvide med kollegieboliger og evt. en skole. Det er altsammen forhold der kan opfyldes i Hillerød. Derfor ligner det en god idé, at FCN har undersøgt mulighederne i Hillerød. Inden for de nuværende rammer i Farum er det umuligt at få opfyldt FCN´s planer.

Det kunne måske lade sig gøre såfremt Farum Boldklub flyttede et andet sted hen, el. hvis man som på tegningen uploadet her i tråden flyttede FCN lige uden for byen - det ville dog være et større projekt end tegningen viser idet der stadig mangler kollegieboliger, skole etc. Derudover er der stadig tilkørselsforhold som vil kræve nye vejanlæg o.l. Derudover kan der være tekniske forhold som landzone/byzone etc. Endelig er der naboerne til FCN der jo himler op ved udsigten til den mindste ændring, såsom da FCN ønskede at sætte de røde flag op ude på stadion, el. protester om hvor mange timer projektørerne må være rejst, hvor mange timer stadion må bruges etc.

Hvad angår sagen med Farum Boldklub bør man jo også være opmærksom på, at Farum Boldklub og FCN ofte ikke vil have de samme intereesser. Hvad er egentlig værdien for Farum Boldklub ved at FCN har licensen til at spille superligafodbold? Hvad giver det Farum Boldklub, at FCN får licensen til kvindeholdet? Set udelukkende med Farum Boldklub briller kunne det måske endda være mere tiltrækkende at FCN flyttede idet man så ville få adgang til flere og bedre baner, faciliteter etc. Hvis jeg sad som formand for Farum Boldklub ville jeg da nok spekulere over hvorfor i alverden jeg skulle overlade en licens til en "overbygning" som trækker spillere ind fra hele verden og egentlig ikke har så meget med Farum Boldklub at gøre.

FCN står altså overfor at de ikke finder at kunne få opfyldt klubbens planer som de pt. ligger spærret inde i et villakvarter og har meldt ud at de har besluttet sig for en anden mulighed. Det er vel egentlig en meget logisk, omend trist beslutning.

Det er jo derudover meget tydeligt meldt ud, at man VIL flytte til Hillerød og, at kampe stadig skal spille i Farum.

Der rejser sig så en lang række spørgsmål om hvordan Farum Boldklub vil reagere på at FCN trækker alle 1. hold i Farum Boldklub ud af kommunen. Derudover hvad FCN vil gøre med kvindeholdet.

Jet kan ikke rigtig se problemet i forhold til Hillerød fodbold. Der kan sagtens være to klubber i byen med to talentafdelinger. Det er jo på forskellige niveauer og klubberne samarbejder jo herom.
Flemming P er indbegrebet af "Arrogant Positivisme" Trods mit brugernavn har jeg ingen tilknytning til FCN udover mit sæsonkort. Indlæg er således ikke udtryk for FCN's holdninger men egne betragtninger som fan.
Skrevet af Slettet(581021212205)
FCN i medierne De historier FCN el. bold.dk ikke bringer

Debatten om FCN´s udflytning til Hillerød fortsætter. Søren Kristensen skriver til Frederiksborg Amts Avis:

"Jeg kan med 100 procent sikkerhed slå fast, at vores klare intention er at være en del af en visionær fodboldpark i Hillerød, og at vi af samme grund ikke har andre jern i ilden. Nøjagtigt som vi har meldt ud.


https://sn.dk/Hilleroed-Posten/Tidligere-politiker-om-fodboldeventyr-i-Favrholm-Lad-os-nu-ikke-faa-armene-alt-for-hoejt-op/artikel/902365

Tipsbladet skriver, at FCN ikke forventer de store udskiftninger i truppen udover Godsway. Flemming P vil dog ikke afvise at Godsway bliver - https://www.tipsbladet.dk/nyhed/superliga/godsway-donyoh-har-muligheder-skifte-vi-maa-se-hvad-han-vaelger

viceborgmester Preben Sandberg Pettersson udtaler sig til Furesø Avis:

Der har endnu ikke været reelle forhandlinger mellem Furesø Kommune og FC Nordsjælland om henholdsvis en forlængelse af lejeaftalen om at bruge stadionet Right to Dream Park til superligafodbold og FC Nordsjællands ønske om at bygge en overdækket fodboldbane - en såkaldt dome - til træning.


I Hillerødposten understreger Farum Boldklubs formand endnu en gang, at det ikke kan lade sig gøre, at FCN´s kampe spilles andre steder end i Farum.

Flemming P er indbegrebet af "Arrogant Positivisme" Trods mit brugernavn har jeg ingen tilknytning til FCN udover mit sæsonkort. Indlæg er således ikke udtryk for FCN's holdninger men egne betragtninger som fan.
Skrevet af pbx
@FC Nordsjælland


Det kan sagtens være tilfældet at flere af de forhold du nævner er årsagen til at FCN ønsker at flytte til Hillerød. Det jeg savner er så officiel udmelding om, hvad der konkret er årsagen, når nu Furesø kommune forsøger at fortælle en noget anden udlægning. Her fremgår det jo nærmest som om, at de opfylder kravene fra FCN. Det behøver slet ikke at være tilfældet, men så savner jeg noget mere konkret. Det kan jo ikke være tidshorisonten på sagsbehandling, set i lystet af, at man åbenbart har tid til at vente 4-5 år inden en evt. udflytning til Hillerød kan sættes i værk. I den tid kan man tilgengæld være sikker på, at der ikke sker nogen form for udvikling i Farum.

Hvad er egentlig værdien for Farum Boldklub ved at FCN har licensen til at spille superligafodbold


Tja vel samme værdi som alle andre superliga klubber, ønsket om at spille på højeste niveau, prestige, bedre træningsfacilieter, tiltrækning af talenter m.v. I bund og grund er det jo en licens der "tilhører" Farum BK 1. hold.


Hvis jeg sad som formand for Farum Boldklub ville jeg da nok spekulere over hvorfor i alverden jeg skulle overlade en licens til en "overbygning" som trækker spillere ind fra hele verden og egentlig ikke har så meget med Farum Boldklub at gøre.


Ud fra den logik ville det jo være bedre at drive et 2. division hold på amatørbasis! Det er vist de færreste "moderklubber" til eksisterende superligaklubber der er enig i det.

Det er jo derudover meget tydeligt meldt ud, at man VIL flytte til Hillerød og, at kampe stadig skal spille i Farum.


Det stemmer bare ikke overens med, at Hillerød kommune nu har udsat de allerede vedtagne planer for udvidelse af stadion til ca. 4000 tilskuer til nu i stedet for at overveje et stadion på superliga niveau.

Jet kan ikke rigtig se problemet i forhold til Hillerød fodbold. Der kan sagtens være to klubber i byen med to talentafdelinger. Det er jo på forskellige niveauer og klubberne samarbejder jo herom.Ja hvis det kun er talentafdelingen der flytter til Hillerød, så kan det måske godt fungere. Det jeg stiller spørgsmålstegn ved, er hvis superliga kampene skal afvikles i Hillerød. Så har jeg svært ved at se, Hillerød BK´s ambitioner om at spille 2. eller 1. division, kan opfyldes. Det må unægtelig være de samme sponsorer og tilskuer de kæmper om.


Skrevet af JulioSalinas
Jeg må indrømme at jeg slet ikke har nogen fornemmelse for hvilke type klub Hillerød Fodbold er og hvad deres ambitionsniveau er. Er der nogle "stærke" folk eller sponsorer som står bag klubben eller noget i den stil?
Jeg kan se en kæmpe mulighed for Hillerød Fodbold ved at have FCN som "nabo". Omsætningen af spillere i FCN er stor og der er rigtig mange gode spillere som bliver sorteret fra og hvis man var lidt ambitiøs i Hillerød så kunne man alene på den baggrund lave en fornuftig forretningsmodel. Derudover så har de også udsigt til at låne en del spillere fra det højeste niveau i FCN. Det kunne være spillere som er på vej tilbage fra lange skadespauser etc. og som har brug for et halvt til et helt års spilletid og samtidig kan bruge FCNs lægestab og genoptræningsfaciliteter.

Jeg tænker at Hillerød godt kunne spille sig i første division og på sigt måske endnu længere op og så kunne det blive rigtig sjovt i forhold til lokalopgør :)
Iøvrigt vil det også være fremragende for FCN som reelt ville kunne rumme flere talenter og endda ville kunne holde øje med de spillere som de frasorterer og som fortsætter deres karriere i Hillerød. Med hensyn til sponsorer så er det rigtigt at der vil være en slags konkurrence om de lokale småsponsorater men set fra FCNs side er det vel de større sponsorer som betyder noget dvs. dem der går efter tv-eksponering osv. og der kan Hillerød slet ikke være med.
Til gengæld kan det være at Hillerød bliver kompenseret økonomisk af FCN som et led i deres samarbejdsaftale så det kan være at de faktisk er bedre stillet alligevel.
FCN - you might say I'm a dreamer... Gør fodbolden tilgængelig! :)
Skrevet af pbx
@JulioSalinas

Jeg kender ikke noget til Hillerød, men byen er vel traditionelt ikke den store fodboldby. På baggrund af den lokalplan der er lavet omkring udvidelse af deres eksisterende stadion, så det lever op til DBU´s krav for 1. division, går jeg ud fra at ambitionen er 1. division.

Jeg er sådan set enig i at Hillerød og FCN begge har muligheder for at få noget ud af et samarbejde, men det gælder som tidligere nævnt kun såfremt FCN fortsat spiller i Farum. Ellers ser jeg ingen muligheder for at Hillerød BK kan tiltrække hverken tilskuere eller sponsorere til at holde en klub 1. division, ej hellere i 2. division for den sags skyld.
Skrevet af Eksperten.
"Hvis jeg sad som formand for Farum Boldklub ville jeg da nok spekulere over hvorfor i alverden jeg skulle overlade en licens til en "overbygning" som trækker spillere ind fra hele verden og egentlig ikke har så meget med Farum Boldklub at gøre."

Realiteten er netop at Torben Stensdal har haft hoved oppe i bagdelen på FCN lige siden han blev formand. Når de har sagt hop - så har han spurgt "hvor højt?" .. Alle resourcer i Farum BK går til U12-U15, så FCN kan overtage det bedst mulige hold.

Jeg har ikke kendskab til andre superliga hold der er i samme grad skider på deres lokal område. Deres fine budskab om at "Give back to sociaty" gælder sjovt nok ikke i Farum.

Det er ikke tilfældigt at FCN har så lave tilskuertal. Det er klart for alle, af de aktivt forsøger at minimere deres popularitet i lokalområdet. Dette er en iskold kalkule fra FCN´s side, der sikrer, at der ikke er en fanskare at stå til ansvar for når man fx skifter logo eller pludseligt vil flytte til en helt anden by.
Skrevet af RasmusGunnar
Der er blevet spurgt ind til Mumin. Her er lidt på rygtebasis: https://www.tipsbladet.dk/nyhed/superliga/avis-jess-thorup-jagter-fc-nordsjaelland-spiller
Skrevet af ligepå
Realiteten er netop at Torben Stensdal har haft hoved oppe i bagdelen på FCN lige siden han blev formand. Når de har sagt hop - så har han spurgt "hvor højt?" .. Alle resourcer i Farum BK går til U12-U15, så FCN kan overtage det bedst mulige hold.

Stort set alle ressourcer er så også genereret af FCN. Uden den professionelle overbygning ville Farum Boldklub have et væsentligt ringere produkt og ville derfor få et betydeligt lavere antal spillere i deres forening. Spillere der alle betaler kontingent. Kontingentpenge der alle ender i Farum Boldklubs kasse indtil spillerne overgår til den prof. overbygning.
FC Nordsjælland siden 2007 Sympatiserer med Vejle Boldklub.
Skrevet af elendil
Hvorfor er det så fedt med en "dome"? For ikke at blive våd, når man træner?
fck-medløber.
Skrevet af RasmusGunnar
Antager det forlænger sæsonen. Med lidt varme i kan man træne frostfrit og i tørvejr.
Hvis der igen skulle komme sne i Danmark er man ikke begrænset her heller.
Skrevet af pbx
[quote][Realiteten er netop at Torben Stensdal har haft hoved oppe i bagdelen på FCN lige siden han blev formand. Når de har sagt hop - så har han spurgt "hvor højt?" .. Alle resourcer i Farum BK går til U12-U15, så FCN kan overtage det bedst mulige hold.quote]


Alle trænere på 1. Holdene (elite) fra U-12 hvis ikke det er fra U-10 til U-17 er så vidt jeg ved fuldtidsansatte trænere betalt af FCN og må jo alt andet lige frigøre resourser andre steder i Farum BK. Det gør FCN selvfølgelig ikke bare for deres blå øjne skyld, men fordi de allerede her begynder at scoute emner til deres eget akakedemi. Dette tiltrækker også mange udefra, der ønsker at spille i Farum Boldklub i stedet for at spille i eks Allerød eller andre nærliggende klubber. Det kommer jo også Farum Boldklub til gode og en medvirkende årsag til at Farum BK faktisk er en af landets største klubber.
Skrevet af RasmusGunnar
Mumin eller Donyoh nævnes ikke her, men til gengæld snakker Flemming om Kudus, Diamonde og Jonathan Amon.

https://www.tipsbladet.dk/nyhed/superliga/fcn-traener-regner-med-holde-paa-kudus-buddene-vaelter-ikke-ind

Spændende med de to sidstnævnte, om de kan biddrage til start-11´eren i foråret.
Skrevet af pbx
Faldt lige over denne artikel fra FCN (2018) omkring samarbejdet om kvindebold. Da var alt fryd og gammen. Der er unægtelig sket noget siden.

https://fcn.dk/2018/08/x-6/
Skrevet af elendil
Der er selvfølgelig frosten, ja. Det havde jeg af en eller anden grund glemt, måske på grund af den syndflod der er gang i lige nu.

Har man ikke varme i træningsbanerne? Hvad gør superligaholdene egentlig ved frost i løbet af sæsonen?
fck-medløber.
annonce
0