Du svarer på indlægget:
- Var det ikke noget lignende den situation som Wiland blev udsat for i pokalen sidste sæson?


Jeg har sjovt nok lige diskuteret det med en anden københavner i dag, og jeg mener stadig ikke, der var frispark i pokalfinalen.

Dette gælder for Cornelius i dag: At spærre en modspiller vejen vil sige forsætligt at bevæge sig ind i modspillerens bane for at obstruere eller blokere, få modspilleren til at sænke farten eller fremtvinge et retningsskift.

Dette gjaldte for AK i pokalfinalen: Alle spillere har ret til at indtage deres position på banen – at være i vejen for en modspiller er ikke det samme som forsætligt at bevæge sig ind i en modspillers løbebane.

Jeg medgiver dog gerne, at det ikke var verdens største frispark til Nicolai Larsen, der burde have bokset.
EDIT: Eller også er det den store kraft og den høje albue, han kommer ind i duellen med.
0