Du svarer på indlægget:
Ang. regnskabet, er det værd at bemærke at det dække over perioden 1. august 2011 - 31. maj 2012. Det kommer vel ikke som et kæmpe chok, at vi i den periode lavede nogle fejl som har vist sig at være dyre.

Det er, som andre også skriver, de næste regnskabsår som bliver interessante.

Siden det offentliggjorte regnskab, har vi igen været med i Europa (der skal kæmpes for at det igen er muligt næste år, men det er slet ikke umuligt).

Vi har lavet en aftale med Warrior, som indbringer £25m årligt.

Vi har skåret mange af de dyre spillere fra i lønbudgettet.

Og der er lavet en aftale med Chevrolet, som vel også giver lidt.
0