Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af FCK 4EVER
@ Matias

Hvad ang. mesterskab hvert år så lad os lukke den - det var ikke mit budskab, men formulering kunne måske have været mere klar.

"- Det kan godt være. Jeg har tidligere argumenteret for, at han måtte ud, ud fra den præmis, at han ikke accepterer en opsplitning eller et andet, sportsligt set-up. Men min subjektive tro er, at han har ændret holdning, og det må jeg jo indrette mit syn på sagen efter."

Jeg tror også han er så meget klub mand og engageret i projektet at han ikke ville forsvinde udelukkende fordi han blev bedt om at træde tilbage som træner med fortsætte i anden funktion (sportschef/teknisk direktør/manager eller noget i den dúr) - og jeg syntes det er fjong at der er en udvikling i holdning til de ting som det er blevet belyst og debatteret i tråden (nu sætter jeg jo oftes fingeren der hvor vi er uenig, men det skal ikke overskygge de punkter hvor vi bliver enige/nærmer os hinanden over tid)

"Men hvad er pointen? At det først er om 3 år, vi overhovedet kan begynde at snakke om det her? Hvis vi f.eks. ikke vinder mesterskabet enten i næste sæson eller sæsonen efter, hvad så?"

At der ikke er et fuldt billede jvf. de ambitioner klubben stiller for hvert årti.
Vi vandt 6 mesterskaber i 00erne, og vi vandt 6 mesterskaber i 10erne - afgrænsningen man laver nu med de sidste 7 sæsoner (SS 2.0) er sådan set fin nok, men ikke sig selv et bevis på at vi ikke rammer vores mål på sigt, kun at vi har haft en down periode i 13/14 og 14/15 sæsonerne (de 2 første i SS 2.0).

Tager man de sidste 10 sæsoner lige pt. har FCK 5 DMs ud af 10, altså ét under vores "normal" og målsætning for en tiårig periode (6/7 stk ud af 10) - så isoleret set er dét vel næppe slemt i sig selv - Men, når man så kobler det med formnedgang/manglende udvikling i spillet og det faktum at de sidste 3 mesterskaber vi har misset alle er vundet af den samme konkurrerende klub, så tegner problemstilling sig mere klart.

Det udstiller jo mere at konkurrencen er skærpet betydeligt via én anden konkurrents kontinuerlige fremgang over de sidste små 8-9 år og navnligt de sidste 6 sæsoner - end at FCK sådan mere generelt er faldet af på den. Nu er der bare ikke det kvalitets vakum som der var i 00erne og 10erne på konkurrence fronten.

Men sådan er det jo lidt med statistik, det kan drejes og vendes efter forgodtbefindende, ligesom man kontinuerligt forsøger i FCM, pt. med en fortælling om 3 DMs på 5 år - det er jo ret beset 3 DM´s over 6 sæsoner.

Men uanset hvordan man anskuer statistikken så er konklusionen jo klar, vi har ikke været kontinuerligt solide nok de sidste års tid.

"- Åh den ringeagt, er det dig et lille dopaminfix?"

Intet fix, men ringeagt i orderst bogstavelige forstand (neutralt set) - Helt klart... og det afsnit jeg citere fra nu er meget idelt for at fremhæve hvorfor.

"Selvfølgelig ser jeg nøgternt på tingene, men du må meget gerne komme med konkrete eksempler, hvor jeg ikke gør, og så kan vi jo tage en ærlig snak om det."

Hele indsigts debatten vi havde sidst (med udgangspunkt i kritikken af vores scouting afd. som jeg havde påtalt) - det var for mig et klokkeklart eksempel på hvor du lod dine forudindtaget holdinger stå i vejen for en logisk og åbenlys anerkendelse af værdien af indsigt i sådanne debatter og kritik - ikke forstået som at du nok ikke anderkender det (i.e. værdien), men at du ikke ville da det i den pågældende debat ville delvist underminere dit ståsted. Du bragte selv græsset i PARKEN op som et genialt eksempel derpå - om end det ikke var din hensigt på daværende tidspunkt.

Og efterfølgende lave du en noget useriøs "Double-down" når du gør følgende:

"Indsigt er essentielt for hele snakken herinde, og at du har opfundet den "sandhed", at man ikke kan vide noget om de forskellige elementer, man stiller sig kritisk over for, fordi man ikke er en del af det daglige arbejde med det, holder naturligvis ikke vand."

Det skinner kraftigt igennem at du godt ved du står dårligt i den debat - hvorfor du forsøger at lægge mig ord i munden så min position bliver lige den tand dummere (i.e. urealistisk) og nemmere at afvise for dig - som du gør ved at skrive "fordi man ikke er en del af det daglige arbejde". Dét hverken skrev eller argumentede jeg for - og det ved du udemærket godt.

Men da du også ved at det at argumentere "mod" indsigt er en ren debattorisk dødssejler så forsøger du at udvande og omskrive essensen af mit standpunkt med henblik på at negligere det. Det er der hvor egoet overruler hjernen og fornuft og saglighed ryger om på bagsædet.

Og det anerkender jeg fuldt ud at jeg har ringeagt for - det syntes jeg nu også er meget åbenlyst i min generelle stil, senest eksemplificeret ved udvekslingerne med den Gammel&Bitter og hjælmen i denne tråd. Den ene har et problem med ophavet til hvorfor FCK spiller 4-4-2 og den anden forsøger sig med en alternativ virkelighed ang. BIFs fald for tinderne vs. FCK´s position i dag. Begge dele der tydeligvis stammer fra manglende indsigt kombineret med ønsket om at udtale sig bastant om det alligevel - når man har svært ved at blive forholdt det, som de begge åbenlyst har så generere det ringeagt i ordets reele forstand - ikke i den barnlige "i er dumme" forstand, men i den mere hvor er det egentlig ynkeligt ikke at kunne tilsidesætte sit ego når man er på dybt vand forstand. Noget som syntes at være særdeles udpræget når det omhandler debat online vs. IRL.

Ligeledes så det forunderligt ud da du endte på et standpunkt der hed (min udlægning, nuvel) at du behøvede ikke indsigt for at kunne drage dine konklusion(er), for du kunne bare se på slutproduktet på banen - det lagde jeg ikke skjul på at jeg syntes var usagligt i 3. potens. Specielt når kritikken nåede et niveau hvor navngivne personer i FCK´s organisation skulle peges ud og svines til (IKKE af dig - men i debatten generelt) - til trods for at afsenderne ofte, uden ironi, selv tilkendegav at de ikke vidste hvad den pågældendes ansvar reelt var i FCK.

"Reglen udfordres i øvrigt let ved at vende den om - hvordan kan man modsige sig kritik eller være positiv over for det, der vises, såfremt man (heller) ikke er en del af det daglige arbejde?"

Nej, det eneste der udfordres her er din tilgang til logisk konklusion.
Hvis manglende indsigt gør at man ikke kan udtale sig informeret den ene vej så kan man heller ikke den anden, ret logisk faktisk - både præmis og konklusion bære jo her præg af den afskærmning af realiteterne som du begår ved at underkende indsigt som relevant til at starte med.

Når vi vinder DM ser du jo heller ikke folk side og rose eller anerkende enkelte individer nede i FCK´s org., de år hvor vi havde de 3 svenske VB´s der storset aldrig var skadet (Pierre, Ludwig og Oscar) så blev Anders Storskov jo ikke hyldet i tråden. Roserne går til de frontfiguere der er, om det er Don Ø, Ståle eller CV.

Dit forsøg på at vende det argument om rammer dig lidt som en boomerang i nakken, fordi du forsøger at presse det ind i et format hvor det understøtter dit dødsfødte "indsigt ikke relevant" standpunkt. Er det en dødssejler den ene vej så er det naturligvis også den modsatte, en logisk konklusion som jo netop virker til at undgår dig fordi du ikke er nøgtern omkring det, men derimod skal have det til at passe til det du mener. (bare rolig, jeg når snart til den del om min bias...)

"Din påstand var, at operationen med opsplitning ville være meget mere besværlig end sammenlægningen. Jeg husker ikke sammenlægningen som noget nær gnidningsfri, så min påstand er ikke, at en opsplitning vil være det. Jeg tror dog ikke, den er mere besværlig. Det kommer da i høj grad an på, hvad hovedpersonen selv ønsker. Det er der jo ingen af os, der ved, min fornemmelse er, at han gerne ser en stærk rolle på linje med hans egen."

Jeg svarede entydigt Ja til dit spørgsmål: "Er det en mere drastisk ændring at splitte managerrollen i to, end at samle sportsdirektør og træner i én?"

Jeg finder det faktisk ret logisk - da man havdet fyret CV og Ståle fik begge roller så kendte SS allerede de folk han skulle bruge i sit nye set-up, der var tale om at konsolidere et nyt set-up med eksisterende folk samt mindre justeringer (scouts) personalemæssigt. Samt at manden i centum for manøvren var optimistisk og gik til det med en fornyet kraft (Jeg har altid haft tanken at det var Ståles ide, mere end FCK´s).

I det omvendte scenario skal man degradere en nøgle-medarbejder som skal blive i set-up, finde en ny til at tage over der kan indgå i samspil med Ståle om de store linjer i FCK (transfers/taktik). De logistiske og samarbejdsmæssige "udfordringer" ved opsplitningen virker da åbenlyst mere udtalte end de var ved sammenlægningen - upåagtet om Ståle bliver eller fyres. Det tror jeg altså ikke du kan finde en HR-Chef som ikke ville være enig i - ikke dermed sagt at det ikke kan gå som smurt i olie, hvilket jeg håber på når vi en dag skal krydse den bro. Ellers er jeg meget enig i dine konklusioner på det område.

"Off topic: Har du nogensinde konfronteret dig selv med dine bias-skyklapper, eller er det din opfattelse af dig selv, at sådanne har du ikke på?"

Yderst interessant, og fair indspark - svaret er Ja, og konstant!
(også lidt berørt i afsnittet om ringeagt)

Først og fremmest har jeg jo som alle andre mine "blindspots", som jeg i sagens natur ikke kan se, men det kommer her på Bold.dk dog nok mest til udtryk i de ikke fodboldrelateret tråde, tror jeg! (politik/krænkelsetråden etc.).I forhold til den fodbold relaterede debat føler jeg ikke det er et voldsomt issue, men her vælger jeg også selv min indgangsvinkel og hvilke "slag" der er værd at slå. FCK har jeg naturligvis en klar bias for.

At tale for indsigt, eller være efter raus-segmentet for manglende perspektiv er jo også forholdsvist let (fra et bias-synspunkt) da jeg ikke behøves at blande bias i den form for debatter, men kan forholde mig til det ud fra en tilgang om saglighed og rimelighed i de fremsatte argumentet som jeg anfægter - eller sagt lidt mere klart, du finder sjældent at jeg skriver mit indlæg ud fra en personlig holdning, men mere ud fra et standpunkt der er vendt og drejet og ikke nødvendigvis tager udgangspunkt i en holdning hvor bias kan være flettet ind (jeg er bevidst om at det kan, og nok ikke, altid ser sådan ud fra modpartens side).

Så kan det godt være du nu sidder og tænker, ja ja, den er god med dig mester... og at jeg f.eks. argumentere og udviser en bias for f.eks. Ståle Solbakken i debatten om træner valg i FCK. Men jeg tror at hvis du nærlæser de mange udvekslinger vi har haft så er min konklusion nok at han bør blive, men sjældent pga. af bias for SS, men derimod en klar bias for FCK - som vel er standard her i tråden - når jeg har fremhævet vigtigheden af at tænke hans manager rolle ind i raus-debatten, eller betydningen af de forestående ændringer i Europa, slår på indsigt i scouting debatten så giver jeg jo også mig selv en forholdvis nem platform at debattere ud fra - altså en tilgang hvor bias (fodboldmæssig i hvert fald) ikke behøves at spille ind.

Jeg har naturligvis en klar bias for saglighed og integitet i debat, hvorfor jeg voldsomt værdsætter underbyggelse og indsigt i modpartens ræsonnement - hader alt hvad der bare lugter af fordækthed, samt alle-holdninger-er-lige-gode tilgang til debat - en holdning på et oplyst grundlag er som reglen bedre end det modsatte. Debat består primært af påstande og standpunkter, disse underbygges af argumenter der giver modparten indblik i hvilket ræssonoment der ligger til grund for de fremsatte holdninger og standpunkter, magter man ikke dette så er man lodret irrelevant i min bog - ren holdningsudveksling, unden underbyggelse, er SoMe for Bold.dk (men jeg formoder ikke (?) den var den slags bias du efterspurgte, mere ifh.t fodbold(?))

Men at holde sig selv i check (om man vil) og udfordre/genoverveje egne holdninger og standpunkter er en mærkesag for mig - man dør ikke af at skulle indrømme man har taget fejl, eller at en anden har mere overbevisende argumenter end en selv... faktisk lære man en del af det.

Jeg er bevidst om at jeg tit kan fremstå (og være) noget hård og konfrontatorisk - men arbejder også efter reglen om at "Man ikke skal dele ud hvis man ikke selv kan tåle at tage imod" - med det i mente er du (repos ligeså) meget velkommen til at give mig jeres indblik i min bias og blindspots såfremt i ønsker. Yes yes, røven i klaskehøjde, men i ha jo været meget fair de gange jeg har været efter jer to, så det er kun fair.

"- Ja, men nok ikke helt på den måde, du argumenterer for :) "

I know!

"Når man stiller et spørgsmål, og kræver at der fjernes to væsentlige faktorer (ikke andre ligatrænere og ikke trænere uden samme internationale meritter) i svarmuligheden, så begrænses et konkret svar til stort set intet. Og derfor er kontraspørgsmålet (er det da kun Ståle, der kan træne FCK?) selvsagt relevant, selvom du indædt prøver at overbevise om det modsatte."

Nu ved jeg ikke om det er mig specifikt eller hele SS-soldat segmentet overstående er møntet på, men det er en meget god opsummering af hvordan debatten er endt i store træk - jeg husker nu ikke at skulle have udelukket "ligatrænere og trænere uden samme internationale meritter"... jeg tror dog det bedste match er en med erfaring fra europæisk bold (igen alt efter hvilket set-up man ender med - i.e. med/uden Ståle i klubben).

Det blev laaaangt igen, beklager :o)
NEJ til slutspil i SuperLigaen - det er en joke!!! Topplaceringerne skal ALTID afgøres via normal struktur.
Skrevet af FCK 4EVER
@ repos

Tak for forståelsen ang. udviklings-afsnittet!

"Jeg tænkte mere i retning af den spillemæssige udvikling, hvor jeg mener, Ståle har vanskeligt ved at følge ved den mere dynamiske retning fodbold udvikler sig i. Jeg synes, vi mangler fart i vores spil, og helt generelt savner jeg hurtige og dynamiske spillere på vores hold."

Jeg er enig, og tilgangen af Bård Wiggen (igen), har ikke haft den ønskede effekt på spillet heller - jeg kan ikke sætte en finger på din analyse og har tit og ofte lastet Ståle at han ikke er bedre hvad ang. dynamik og specielt det offensive koncept. Han virker til at være en mand der arbejder med planer men som ikke er så god til at tilpasse sig når de planer ikke udmønter sig som forudset. Specilet i ligaen virker han til at være mere og mere "reaktionær" (om man vil)

"Spillere som Pep Biel, Jens Stage, PB og Nicolaj Thomsen er virkelig ikke ret hurtige, og det er en enorm hæmsko. Hverken Wind, Damen eller Santos har den helt afgørende hurtighed. Santos er måske hurtig, men han kommer alt for sjældent i situationer til at udnytte det."

Enig igen - det giver nogle manglede dimensioner i vores spil, men i ligaen kommer de forcer måske ikke nok i spil til at Ståle satser den vej som tidligere (modstander står kompakt) - men det er et aspekt af vores spil som mangler for tiden, og hvad værre er vi har ikke fået noget andet ind til at modsvare det tab. Kan godt være at der arbejdes på mere småspil og kombinations spil, det er bare sjældent chanceskabene og meget strander i offensiven, som ofte med Ståles set-up - har virker vi meget afhængige af spillere med individuelle kvaliteter mere end spillere der kan spille vores koncept.

Han er Mr. Stram Defensiv og det er det vi bygger hold op omkring, som så gerne skal peake i slutningen af 2. og gennem 3. år - det er bare ikke rigtigt lykkedes for SS V2.0. Hans udvikling virker i hvert fald til at være langsommere end hans træner konkurrenter i ligaen tilpasser sig ham - men den sidebemærkning at Ståle også har Europæisk i sigte med sin spil-strategi, hvilket nok er en hæmsko for hans mulige udfoldelser i offensiv tankegang... hvilket igen nok hænger sammen med at der ikke kommer mange plusser på Ståles balanced scorecard hos ledelsen ved at spille flot fodbold, men misse Europa.

På mange måder bokser FCK nok over sin vægtklasse, hvilket indirekte er blevet en hæmsko for vores udvikling i et vist omfang.

"Jeg tillader mig at koge vores uenighed ned til dit ovenstående udsagn, hvilket jeg tror rammer plet."

Det er jeg godt tilfreds med - jeg syntes også selv det var meget rammende som opsummering.

"Jeg erkender, at det vil være et sats at bevæge sig i en ny retning, men jeg frygter virkelig, Ståle er ved at miste grebet om og følingen med spillets udvikling."

Og den frygt kan ikke engang en "Ståle-Soldat" som jeg bebrejde dig for at ligge inde med - hans evne til at udvikle sig, både i forhold til FCK og SL isoleret set, samt spillet udvikling som en helhed er ikke voldsomt betryggende i disse år - om han er for "dårlig" eller "bare uheldig" med en masse variabler kan jeg ikke ligge mig helt fast på, endnu. Vi var jo OK sidste år, og startede som lyn og torden i år... skaderne har været mere markant i år, Europa burde vi jo værre vant til - det er lidt oppe i luften lige pt. omkring årsagen til hans manglende greb om tingene.

"Jeg frygter, FCM har fundet en formel, der for alvor kommer til at gøre ondt på os, for det er jo ikke udelukkende isoleret til denne sæson."

Organisatorisk rykker FCM sig godt for tiden, kommer Brentford i PL så begynder deres projekt og dets set-up/struktur at se fornuftig ud og noget som skal tages mere alvorligt på den lange bane. Men på den korte bane syntes jeg nu stadigvæk at FCK skal holde sig til egne planer og ikke rette til efter FCM - altså, jo i den forstand at der er øget konkurrence og en konkurrent der bevæger sig økonomisk - så vi skal muligvis opjustere budget. Men ellers håber jeg ikke at vi på den bredere front bliver mere reaktionære jvf. FCMs gøren og laden.

De har gjort det fint, intet skal tages fra dem - de har været på vej frem over tid nu, men alligevel tillader jeg mig at slå koldt vand i blodet, jeg vil gerne se det være mere kontinuerlig før jeg mener vi skal forholde os yderligere til det. De er nok bedre rustet til næste sæson - såfremt de ikke sælger ud - de har et godt fundament og har bygget lidt på, men de spiller altså ikke på nogen måde en omgang fodbold der skræmmer mig... og det kan lyde lidt kækt sådan som vi preformer for tiden. Men jeg vil gerne se et velfungerende FCK vs. et ditto FCM før jeg vender på den front. Ligeledes skal deres projekt også udmøntes, med Europa og alt der følger med dér.

"Så kan jeg sagtens følger dig i, at et duopol kan skærpe os yderligere, men det er bare ikke særlig fedt at være den klub, der skal afgive monopolet."

True that!

Catch-22 - man skal passe på hvad man ønsker sig da det kan være man får det.

Men for mig er fokus næste år stadigvæk at sikre det danske projekt i europa fremover her i den europæiske opbrudstid - at komme bagud ifht. Europa kan være yderst svært at gøre op for, mere så end at skulle på ulvejagt i ligaen. Men jeg har en forventning om at vi har styrken til at gøre begge dele og biver det helt slemt så får vi forhåbentligt røven med i europa og må så sylte gruppespillet i worst-case scenario. Jeg er forsigtig optimist omkring næste sæson, syntes vi har truppen med lidt udskiftninger, og har tiltro til at Ståle kan få os i Europa en gang til (måske en sidste gang med ham) - hvis ikke vil det præsentere en oplagt logistisk mulighed for at overveje Ståle-Raus inde i PARKEN.
NEJ til slutspil i SuperLigaen - det er en joke!!! Topplaceringerne skal ALTID afgøres via normal struktur.
Skrevet af Matias
Jeg springer det meste af fodbolddelen over, da det du kommer med, ikke rigtigt er interessant. I det hele taget savner den del af dine indlæg kvalitet og flair, og lever udelukkende på engagement. Trådens svar på Rurik Gislason, om man vil.

Men lad mig tage fat i dit engagement, og forklare dig, så pædagogisk jeg kan, hvorfor du igen og igen løber bolden i eget mål:

"Hele indsigts debatten vi havde sidst (med udgangspunkt i kritikken af vores scouting afd. som jeg havde påtalt) - det var for mig et klokkeklart eksempel på hvor du lod dine forudindtaget holdinger stå i vejen for en logisk og åbenlys anerkendelse af værdien af indsigt i sådanne debatter og kritik - ikke forstået som at du nok ikke anderkender det (i.e. værdien), men at du ikke ville da det i den pågældende debat ville delvist underminere dit ståsted"

- Indsigtssnakken, vi havde sidst, har du brugt som "bevis" for, at kritikkerne ikke ved nok om det, de udtaler sig om. Selvmålet består i, som du tilsyneladende stadig ikke har fanget, at forsvarerne for klubbens gøren og laden, heller ikke har anden indsigt, end den erfarede på fan-basis. Derfor gælder reglen for begge parter, hvilket burde være åbenlyst. Det er et mysterie af de større, at du ikke har opdaget den fælde, du har lagt for dig selv. Man kan som tilhænger godt forholde sig kritisk til succesraten på scoutingdelen, uden at kende klubbens scoutingarbejde i detaljer. Man kan også slutte, at afdelingen burde præstere bedre. Det kommer an på, hvilke måltal man sætter op for hit-raten - nøjagtigt som ved antal mesterskaber over en given periode.

"Nej, det eneste der udfordres her er din tilgang til logisk konklusion"

- Selvfølgelig er det ikke det, og det er nøjagtigt det samme der er i spil, hver gang du vader fandenivoldsk ind i en debat, og brølende kræver, at lige præcis dine regler bør gælde for alle i snakken, på nær dig og dem, du er enig med. Således også ved spørgsmålet om konkrete navne til trænerposten, som var omfattet af et sæt regler, der gjorde det tæt på umuligt at besvare, og når det åbenlyse kontraspørgsmål - kan ingen andre end Ståle træne FCK? - bankede på, blussede ubehaget op i dig, og du måtte irriteret fortælle, at kritikkerne kun kan stille spørgsmål tilbage, ikke besvare. Sådan, helt, helt sirligt frasorteret det oprindelige spørgsmåls dræbende præmisser. Igen tonsede du bolden i eget mål, imponerende nok helt uden at opdage det.

Nå, men sådan er der så meget. Jeg har erkendt, at ovenstående rækker ud over din refleksionsevne, så snart du bliver påvirket af, at nogen kritiserer noget, du ikke synes bør kritiseres. Jeg skal nok prøve at tage hensyn til det.
Skrevet af FCK 4EVER
@ Matias

Hold da helt fest - tak for et indlæg der bekræfter hvad skrevet stod!

"Jeg springer det meste af fodbolddelen over, da det du kommer med, ikke rigtigt er interessant. I det hele taget savner den del af dine indlæg kvalitet og flair, og lever udelukkende på engagement. Trådens svar på Rurik Gislason, om man vil."

Du springer oftest over hvor gæredet er lavest når du bliver udfordret - kvalitet og flair, LOL - jeg tager gerne Rurik Gislason sammenligning, da det i det mindste betyder at jeg spiller på højeste niveau, samt dækker hele banen og ikke som en anden serie spiller slår op i banen fordi jeg bliver udfordret.

"- Indsigtssnakken, vi havde sidst, har du brugt som "bevis" for, at kritikkerne ikke ved nok om det, de udtaler sig om."

At indsigten ikke er tilstede er jo evident, ligesom du jo vedstod dig din manglende indsigt selv, så ja helt klart!

"Selvmålet består i, som du tilsyneladende stadig ikke har fanget, at forsvarerne for klubbens gøren og laden, heller ikke har anden indsigt, end den erfarede på fan-basis. Derfor gælder reglen for begge parter, hvilket burde være åbenlyst."

Du har tydeligvis ikke læst ordenligt - jeg siger jo netop at det går begge veje!

Du forsøger dig med en "De andre børn" argumentation hvor du på forunderlig vis konkludere at hvis andre udtaler sig uden indsigt så kan du også - for minus og minus giver åbenbart plus for dig i den henseende. Fravær af enhver logik.

Du er for gud skyld endt i en håbløs situation hvor du forsøger at argumentere for at indsigt ikke er nødvendigt når du vil tale om interne processer du ikke aner noget om - men du kan lure det hele alene ud fra slutprodukt på banen... Men hey, hvad skal man også med oplyst debat når enhver kan hive en holdning ud af røven.

"Man kan som tilhænger godt forholde sig kritisk til succesraten på scoutingdelen, uden at kende klubbens scoutingarbejde i detaljer."

Man kan hvad man vil - uvidenhed har aldrig stoppet nogen fra at mene noget.

Hvad man dog ikke burde kunne er drage konklusioner om deres arbejde samt forsøge at hænge det op på navngivne medarbejdere mens man åbent fortæller at man ikke aner hvad de reelt laver i organisationen. At du mener andet er fjong, at du forsøger dig med din regel og begge-veje logik er helt ude i skoven... Selv hvis man er enig i din logik så ændre det reelt set intet.

"- Selvfølgelig er det ikke det, og det er nøjagtigt det samme der er i spil, hver gang du vader fandenivoldsk ind i en debat, og brølende kræver, at lige præcis dine regler bør gælde for alle i snakken, på nær dig og dem, du er enig med."

Du lyder som om du har fået en komplet nedsmeltning, det er ren martyr fra dig her.

Hvilke regler er det du ævler løs om - ingen har sat regler for noget, der tales om saglighed i det man melder ud samt belæg for at kunne melde det ud, her gemme du dig bag de mest barnlige floskler og beskyldninger - nuvel, angreb er det bedste forsvar, men dig om det!

"Igen tonsede du bolden i eget mål, imponerende nok helt uden at opdage det."

Sjovt som du kan konkludere uden at give indsigt i hvordan du når frem til det - det er det med at være inde i dit hoved Matias, det er ikke sådan debat foregår.

"Nå, men sådan er der så meget. Jeg har erkendt, at ovenstående rækker ud over din refleksionsevne, så snart du bliver påvirket af, at nogen kritiserer noget, du ikke synes bør kritiseres"

Du kan kritisere alt du vil - hele dit barne-sure opstød her kommer jo fordi du bliver bedt om at redegøre for dig selv, det evener du ikke - hvorfor du som du ofte gør præsentere dine konklusioner igen og roser dig selv for igen at have set lyset! Underbyggelse eller indsigt for modparten er ikke noget du reelt magter og det frustrere dig åbenlyst når verden som den ser ud for dig oppe i dit hoved ikke godtages ud for dit hoved. Hvilket jo fint bekræftes at dit behov for at fortælle mig hvad jeg mener frem for at underbygge dine holdninger og postulater.

"Jeg skal nok prøve at tage hensyn til det"

Godt at se at din nedsmeltning ikke har fjernet alt dit overskud - mange tak, det er pænt af dig sådan at tage hensyn, møs møs ;o)
NEJ til slutspil i SuperLigaen - det er en joke!!! Topplaceringerne skal ALTID afgøres via normal struktur.
Skrevet af martint
Fck 4ever MÅ være en reference til indlægslængde (Hint: Kun på Jensens Bøfhus tæller kvantitet over kvalitet...).

Det er muligt, at debattere koncist og kvalitativt, uden den konstante forfalden til en uendelig sætningsdissektering i jagt på alt andet end en debats formål: Gensidig oplysning og berigelse gennem diskussion istedet for en forceret kvantitativt orienteret sproglige "formåen", læseren - som en anden Sisyfos - skal kæmpe sig igennem igen og igen, spørgende sig selv: "Hvornår kommer pointen?"

Blot for at se ethvert modsvar druknet af endnu mere af samme, et par stråmænd og naiv tillid til eks organisationsdiagrammers ukrænkelighed, gerne tilsat et: "Ha, det er fordi du ikke forstår mit niveau." Hvortil der kun kan svares: "Dét er i sandhed korrekt, heldigvis!"
Fan af Sir_C....
Skrevet af BlueAndWhite
Det vælger du så at fortælle om i præcis samme stil *facepalm*
Kan vi ikke bare snakke fodbold.
Skrevet af Slettet(341009200508)
Jeg er ked af at sige det men Ståle kommer ALDRIG til at afgive hverken trænerrollen, sportsdirektørrollen eller lign.
Der var en grund til at han fik kastet CV ud, så han selv kunne overtage begge roller. Manden mente at CV var overflødig.
Så længe Ståle er i FCK vil han have begge roller.
Fratager man ham én af hans roller, så skrider han.
Skrevet af Matias
"... tak for et indlæg der bekræfter hvad skrevet stod!"

- Selvfølgelig bekræfter indlægget, hvad der står i det. Mener du (bekræfter) hvad du skrev? Du har en forunderlig tendens til at formulere dig uklart. Er det med vilje? Jeg kan sagtens justere på grammatiktolerancen, så det er ikke ved den del, jeg misser dig, men det med afkodningen giver ikke altid sig selv.

"At indsigten ikke er tilstede er jo evident, ligesom du jo vedstod dig din manglende indsigt selv, så ja helt klart!"

- Ingen herinde har den indsigt, du opstiller for validitet af kritik. Således har heller ingen den krævede indsigt for forsvar af klubbens dispositioner. Du har lagt fælder for dig selv, og hoppet i dem med begge ben. Du kan ikke selv se det, så langt er jeg med. Alternativt kan du, og narrer mig med troll og pointer uden adresse - i så fald hats off.

"Du har tydeligvis ikke læst ordenligt - jeg siger jo netop at det går begge veje!"

- Sikkert, sikkert. Et er teori, noget andet praksis.

"Du er for gud skyld endt i en håbløs situation hvor du forsøger at argumentere for at indsigt ikke er nødvendigt når du vil tale om interne processer du ikke aner noget om - men du kan lure det hele alene ud fra slutprodukt på banen... Men hey, hvad skal man også med oplyst debat når enhver kan hive en holdning ud af røven"

- Jeg taler ikke om processer, det er din præmis. Det er i øvrigt også noget, du excellerer i, ændring af præmis efter forgodtbefindende. Jeg taler om resultat. Hvis scoutingafdelingen ikke leverer gode resultater i tilstrækkelig mængde, er jeg bedøvende ligeglad med, om den har fulgt internt besluttede processer. Operationen gik godt, men patienten døde, er forhåbentlig ikke et mantra, man arbejder ud fra.

"... kommer jo fordi du bliver bedt om at redegøre for dig selv, det evener du ikke"

- Redegøre for mig selv? Mener du for bestemte holdninger? Igen en uklar formulering. Hvis det er holdninger, kan jeg naturligvis redegøre for det, jeg har givet udtryk for.

"... men du kan lure det hele alene ud fra slutprodukt på banen... Men hey, hvad skal man også med oplyst debat når enhver kan hive en holdning ud af røven"

- Ja, jeg kan godt lure, om en spiller passer til konceptet og om vedkommende vil kunne bære sin rolle. Det er det, der er mit "det hele" i den snak. At du febrilsk ønsker at holde scoutingafdelingen ansvarsfri, og i den bestræbelse forsøger at smide dybdegående proceskendskab ind som nødvendig faktor for bedømmelse, er dit problem. Og igen; du har ikke selv snerten af indsigt i noget af det, du har postet i denne tråd, hvorfor det udfra dit eget rationale, diskvalificerer dine pointer. Men det skal du ikke høre et ondt ord for, da rationalet er tosset. Man kan sagtens have en kvalificeret holdning til FCKs gøren og laden, uden at være en del af FCKs sportslige set-up. Du skulle næsten prøve selv, så du ikke konsekvent er hensat til en rolle som idéforladt reaktionær, som i heldigste fald byder ind med selvfølgeligheder.
Skrevet af pyto
Jeg regner med at få en tilsvining ala den sidst fra FCK forever, men den tager jeg så også gerne.

@Matias og @repos

Hvorfor bliver i ved med at bruge tid på de lange indlæg fra FCK forever, når præmisserne gang på gang bliver ændret? Det er altså svært at have en diskussion, når man ikke diskuterer det samme, særligt når den ene part bare ændrer kursen for diskussionen efter forgodtbefindende.

Specielt når vedkommende (I egen opfattelse) er så betydeligt klogere, mere indsigtfuld og reflekterende end resten af forum. Det er jo en tabt kamp på forhånd.

Det var bare det.
God sommer.
Kvist raus.
Skrevet af Sir , moderator
Hvordan tror I startopstilling bliver søndag? Noget nyt om Damen?
Dette er en signatur.
Skrevet af Slettet(341009200508)
Jeg håber i hvert fald ikke at han starter med Daramy - Wind på toppen. Det holder jo ikke med to mand i angrebet som begge spiller i mellemrummene.
Gad godt prøve at se Wind - Kaufmann sammen.

Hvis Damen er klar, så giver Ståle ham vel 90 min og bliver fodboldinvalid (gud forbyde det).
Skrevet af Slettet(371505202608)
Jeg har set Brentford og deres mulige oprykning og derved bedre forudsætninger til FCM nævnt herinde flere gange. Der er folk, både her men også i de to klubber især, der får det til at lyde som om at det vil være en permanent tilstand. Jeg tror man skal passe på med at overgøre det. Det er muligt at Brentford rykker op, det er også muligt at de overlever en sæson, det er sågar også muligt at man overlever to, derefter er det nok ned på et mere naturligt niveau, Brentford er ikke store nok til at være en fast PL klub, konkurrencen fra større klubber vil være for stor i længden.
Pointen er bare at jeg ikke er sikker på at det netop er det man skal frygte så meget i længden. Omvendt, har vi i Lalandia en permanent og stabil pengemaskine som kun vokser sig større med flere centre.
Skrevet af peanuts
Omvendt får Brentford så mange penge de kan kaste i grams, og de spillere der ikke kan få opholds/arbejds tilladelse i England kan så starte i FCM, så FCM har muligheden for at komme til spillere som normalt ikke ville være relevante for en dansk klub, så er det op ti Ankersen og Benham at sælge projekt Brentford/FCM, lidt i stil med det Ståle også skal når han skal sælge projekt FCK til spillere der kan vælge klubber en hylde over FCK
“Before you diagnose yourself with depression or low self-esteem, first make sure that you are not, in fact, just surrounded by assholes.” ― William Gibson 12-8
Skrevet af Slettet(371505202608)
Det gøre de muligvis. Det koster så også mange penge at overleve i PL, det er man vel interesseret i må man formode?

Derudover er det ikke fordi at trafikken fra Brentford til FCM har været stor med deres nuværende Championship status. Er det noget der vil ændre sig på baggrund af en sæson eller to i PL? Det ved vi ikke. Måske, men i så fald kun et år eller to. Og hvis man antager at trafikken er ligeså lille som nu når de finder deres naturlige Championship lejde igen, så kan jeg ikke rigtigt se hvad fordelen for dem skal være i den henseende. Jeg tror det bliver overvurderet en del.

Under alle omstændigheder skal der vel tages nogle beslutninger i FCM. De har jo altid slået sig op på at give de unge spillere chancen. Vil man blive ved med det eller vil man agerer rugeklub? Er det virkelig sådan man ser sig selv. Det bliver interessant at følge. Jeg er nu personligt ikke så nervøs for lige dette Brentford-punkt.
Skrevet af stokholmeren
Jeg synes det har været svært at spå om vores startopstilling her efter corona-pausen, da vi jo ikke rigtigt har fundet noget der fungerer endnu (altså det meste giver selvfølgeligt sig selv, da vi jo sjældent har mere end 11 spillere til rådighed ;-)). Vi stiller med et meget fysisk hold mod AGF, på trods af, at vi må forvente at have bolden meget, og så stiller vi med et meget teknisk hold mod FCM, hvor vi nok kan forvente at blive presset i bund. Jeg er klart med på, at vi er nødt til at have nogle muskler mod AGF, men til på søndag, så håber jeg at vi ikke prøver at lege med på deres slåskamp, for selv med N Doye, Stage og Kauf, så har vi nok tabt den fysiske kamp på forhånd. Jeg håber på at se Biel, Falk, Zeca og Daramy på midten med Kauf og Wind på toppen (hvis Doye ikke er med). en bobler kunne være Mudra i stedet for Biel. Det ville skabe en mere bevægelig midtbane, som forhåbentligt kan bryde lidt af GF´s beton ned. For jeg tror godt at vi kan regne med, at kampbilledet bliver lidt ala sidste gang med 60+% boldbesiddelse og så nogle modbydelige kontra mod os.

I bund og grund handler det nok om, at der ikke rigtigt er noget der klikker for tiden, og gør nok at Ståle kæmper lidt med, om det er Stage/Daramy på kanten, Daramy/Kauf på toppen osv.
Skrevet af Hjaelmen
@Danmarks Søn:

Det er sq en svær ting at spå om. Bournemouth, der vel af størrelse, er sammenlignelig med Brentford, er i gang med deres 5 sæson i PL. De kan stadig overleve.

Men i modsætning til Bournemouth, er Brentford en klub med ambitioner om mere. Bla. står de foran at skulle spille på et nyt stadion, med plads til ca. 17.500 personer.
De skulle have flyttet ind efter denne sæson, men corona kunne godt forlænge det et par måneder.

Selvfølgelig bliver de aldrig en klub der ikke skal gøre deres ypperste hver evig eneste sæson, for ikke at ryge ned. Men det er vel stort set gældende for 10-11 klubber.

Og så kan det da godt være at vi har Lalandia. Men Matthew Benham har altså både Matchbook og Smartodds.
Brentfords regnskaber viste efter 16/17 sæsonen, at Benham havde smidt 100 millioner pund i klubben. Efter 17/18 sæsonen, var hans samlede engagement i klubben 114 millioner pund. Ca. 1/3 er lagt som lån til det nye stadion.

Selv hvis det kun skulle blive til 1 sæson i PL, ville det mere end rigeligt dække hans samlede engagement i klubben. Derudover har han investeret mange penge i at klubben, ligesom med FCM, udvikler og sælger spillere.
Det var bla. en af de primære faktorer bag at selvom Brentford havde et driftunderskud på ca. 4 millioner pund efter 18/19 sæsonen, kom de ud med et overskud på 20 millioner pund.
Som en lille note, har klubben i de sidste 6 år, solgt spillere for 100 millioner pund..... og "kun" købt spillere for det halve.
QPR - Og ignorerer (u)tilfreds, så godt jeg kan.
Skrevet af Slettet(371505202608)
Jeg tror vores trup kommer til at se nogenlunde sådan her ud næste sæson

Mm: Kalle Johnsson
Mm: Stephan Andersen. Han har ikke spillet i et år, men hvis hans niveau er nogenlunde det samme som inden sin skade er det en god reservekeeper
Mm: Ny?

HB: Guillermo Varela
HB: Karlo Bartolec

MF: Victor Nelsson
MF: Ny
MF: Andreas Bjelland, kun fordi vi ikke kan komme af med ham pga. Hans gode løn
MF: Ny

VB: Nicolai Boilesen
VB: Pierre Bengtsson

HM: Pep Biel
HM: Ny

CM: Zeca
CM: Rasmus Falk
CM: Jens Stage
CM: Robert Mudr.

VM: Viktor Fischer
VM: Ny

AN: Jonas Wind
AN: Ny
AN: Daramy
AN: Kaufmann, jeg så gerne at man allerede nu sendte ham videre. Jeg kan ikke se hvad han bidrager med. Tager gerne fejl.

Ud:
Grytebust
Sigurdsson
Papg.
Oviedo
Thomsen
Santos. Jeg så egentlig hellere ham end Kaufmann pt. tror dog ikke det sker
Ndoye.

Det er muligt at vi beholder enten Papag. Eller Sigurdsson som backup. Det er også muligt at man vælger at holde på Ndoye et halvt år, han kunne bruges i visse kampe hvis han er klar.

For at opsummere skal vi have en stopper, kantspiller, måske to, og en stærk angriber som kan det samme som Ndoye. Lykkes det har vi uden tvivl den stærkeste trup i ligaen og burde vinde DM uagtet hvad andre gør.
Skrevet af elendil
Da vi bedre kan bruge uafgjort end AGF kan, kan man måske forestille sig en mere øvropæisk indstilling, hvor vi står relativt dybt og lader AGF forsøge at skabe kampen. Desværre kan vi ingenting på kontra, men på den måde undgår vi da at give en masse friløbere væk, fordi AGF netop står dybt og venter på kontrachancen.
fck-medløber.
Skrevet af GammelBitterMand
Jeg tænker ikke udfodringen for FCK så meget går på om ejeren bare har vildt mange penge eller om han får endnu flere, men snarere på hvilket overskudslager af mere end egnede Superliga-spillere, Brentford kan stå med, hvis de rykker op og forstærker sig.

Deres erklærede game er jo i øvrigt "out think, don´t out spend", og mon ikke de efter erfaringerne med FCM i Superligaen tror på det også kan virke på større skala?

Tænk sig hvis de pludselig står med fx Marcondes, Mathias Jensen, Christian Nørgaard og Henrik Dalsgård uden udsigt til fast spilletid efter lidt sommer-shopping, og en sportschef, der tilfældigvis er bestyrelsesformand i en anden klub, hvor de helt sikkert ville få spilletid?
Batman Close. London W12.
Skrevet af Slettet(371505202608)
Hjelmen

Interessante pointer. Det skal i hvert fald blive interessant at følge hvad der kommer til at ske med dem.
annonce
0