Du svarer på indlægget:
Italien har ikke fundamentet til at have 42 hold i de to bedste rækker.

Enig, Lentini... d. 2.

Dette kan underbygges med faktuelle tal. Hvis man sammenligner de fem store ligaer i Europa, er den italienske fodboldøkonomi ikke imponerende.

Alle nedenstående tal er i mio euro.

GENNEMSNIT AF INDTÆGTER PR. KLUB I DEN BEDSTE RÆKKE:

England – 244
Tyskland – 150
Spanien – 126
Italien – 100
Frankrig – 74

De spanske klubbers økonomi ligger altså 25% over de italienske og de tyske ligger 50% over.

Men hvor ligger så problemet? Her skal vi se på de vigtigste delindtægter, som – sammen med mindre biindtægter - akkumuleret giver ovenstående totalindtægter:

MEDIEINDTÆGTER:

England – 129
Spanien – 63
Italien – 61
Tyskland – 53
Frankrig – 33

På dette område ligger Italien ganske pænt. Der er dog meget langt til de britiske medieindtægter, som jo især skyldes en gigantisk TV-aftale.

Problemerne ligger andetsteds.

INDTÆGTER PÅ KAMPDAGEN:

England – 39
Tyskland – 27
Spanien – 23
Frankrig – 11
Italien – 10

Stort problem. Italien har altså færre matchday-income end Frankrig og et pænt stykke under Spanien. Dette kan især skyldes gamle, utidssvarende stadions, som vel at bemærke ikke ejes af klubberne selv, hvorfor de ikke kan aktivere de store indtægtsmuligheder.

Men det stopper ikke her.

INDTÆGTER FRA KOMMERCIELLE AKTIVITETER (SPONSORER, REKLAMER ETC):

England – 74
Tyskland – 61
Spanien – 32
Frankrig – 26
Italien – 21

Igen et stort problem. Italien ligger også her under Frankrig og har kun 1/3-del af indtægterne som tyske klubber. Dette kan igen henføres til stadions, som ofte er halvfyldte - og hold, der gennemgående ikke har gjort det imponerende på den internationale scene - samt imø en manglende kommerciel forståelse og professionalisme i mange klubber.

Desuden kan den generelle, efterhånden konstante, økonomiske lavkonjunktur i Italien også spille ind.

Faktum er, at flere italienske klubber fx ikke engang har en trøjesponsor – dette har gennem en årrække inkluderet store klubber som Roma, Lazio og Fiorentina – og dem, der har, høster ikke store penge for sponsoraterne.

Summa-summarum et billede af en italiensk fodboldøkonomi, der ikke kan opretholde to topligaer med samlet 42 hold. Ligner mere en økonomiske virkelighed med max. 18 hold i både Serie A og B. I hvert fald hvis man ser på de tørre tal.

Kilde: FIGC’s Report Calcio 2018 (Udarbejdet af PwC).

0