Du svarer på indlægget:
Din indledende bemærkning indikerer dog klart at du mener så længe nogen kan dø/dør af Corona er samfundsøkonomien ligegyldig og dermed kan der bare holdes lukket så længe nogen kan dø af Corona.

Nej, det gør ikke.

Det indikerer, at jeg vægter menneskeliv højere end samfundsøkonomien - men ikke at jeg er ligeglad med sidstnævnte, ej heller at jeg synes, samfundet skal lukkes ned indtil Corona-virus er helt udryddet. Alt det er din fortolkning - og da i øvrigt også en fortolkning som er svært at spore tilbage i mit skrevne.

Det står for din regning, at du tillægger mig en holdning, jeg tydeligvis ikke har - og at du fortsat kører rundt i én enkel episode fra for fem år siden, siger også uendeligt mere om dig end det gør om mig.

I øvrigt fedt at du kalde mine indlæg for "lige lovlig bombastisk", din indtræden i tråden in mente.
0