Du svarer på indlægget:
Igen, jeg så kun denne situation én gang - jeg taler om den generelle retningslinje og dit skriv om den manglende linje. Der kan ikke være en linje - det ligger inherent i retningslinjerne.

Nej, jeg beskriver to ens situationer og konkluderer, at de, ud fra regelsættet, burde have medført samme udfald.

At reglerne kan være genstand for fortolkning, har jeg, som skrevet, intet at indvende imod.
0