Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af Rossoneri
Fedt!
Skrevet af Interforlivet
@Rosso: Jeg synes nu stadig vi har bevæget tættere på hinanden end som så.

Selvom du skøjter henover det, så er der jo altså tale om at du bløder op i forhold til påstandene om at der "ikke findes neoliberale politikkere i Folketinget" og at der "absolut intet (neo)liberalt tankegods [findes] bag udviklingen i det danske statssamfund."

Vi er så slet ikke enige om hvor stor en indflydelse de neoliberalistiske strømninger har og har haft. Jeg mener vi har rykket os fra et udgangspunkt som ligner det du har redegjort for med en velfærdsstat i verdensklasse (og ja, jeg er med på at du vil betegne den på en anden måde) til mere og mere neoliberal strukturering. Jeg har allerede givet eksempler på dette, men jeg kan samtidig tilføje hvordan min egen offentlige arbejdsplads lider markant under det også. Her er alle medarbejdere efterhånden reduceret til et kryds på bemandingsskemaet og selve den overordnede vidensfabrik lavet godt og grundigt om til en pølsefabrik.

Men hele vores sprog bygger jo netop på, at vi har en fælles begrebsforståelse. Ellers mister sproget sin værdi som koncept.
Det gør den nemlig. Men det er samtidig ikke ensbetydende med at den fælles begrebsforståelse ikke i bund og grund beror på en socio-kulturel konstruktion som dermed løbende omarbejdes hver gang vi bruger de pågældende begreber.

Som jeg har nævnt før, så illustrerer diskussionen i Information netop dette. Økonomer og humanister bruger begge begrebet flittigt men på forskellige måder.

PS: Jeg har i øvrigt aldrig skrevet at vores samfund er "gennemsyret af neoliberalistisk tankegods". Jeg har påstået at der er blevet indført neoliberalistiske tilstande gennem de seneste to årtier. Det er naturligvis ikke ensbetydende med at jeg mener man har afviklet velfærdsstaten eller fuldstændig glemt dens værdi. Det er trods alt en grundpille i vores samfund som man ikke sådan lige gør op med - heldigvis hvis du spørger mig.
Skrevet af Rossoneri
Selvom du skøjter henover det, så er der jo altså tale om at du bløder op i forhold til påstandene om...

Nej, jeg står 100% ved de holdninger - også selv om der i minimalt omfang kan findes elementer af en sådan ideologi.
Men det gør der også af kommunisme og andre ekstremistiske holdninger.

Vi kan da sagtens diskutere semantik - hvis det fremmer forståelsen, kan jeg omformulere min holdning til at en sådan indflydelse findes i ekstremt lille grad.

Jeg mener vi har rykket os fra et udgangspunkt som ligner det du har redegjort for med en velfærdsstat i verdensklasse (og ja, jeg er med på at du vil betegne den på en anden måde) til mere og mere neoliberal strukturering.

Jeg mener omvendt at kvalitetsfaldet i altoverskyggende grad skyldes øget bureaukrati og formynderi.

Dette forbinder jeg på ingen måde med hverken liberalisme eller neoliberalisme (uanfægtet hvordan man måtte tolke det). Det forbinder jeg med socialistiske regimer.

Du illustrerer det jo selv helt perfekt; Her er alle medarbejdere efterhånden reduceret til et kryds på bemandingsskemaet og selve den overordnede vidensfabrik lavet godt og grundigt om til en pølsefabrik.
Dette har vel absolut intet med konkurrenceudsættelse at gøre (hvis man ønsker at tolke neoliberalisme i den retning).

Jeg har i øvrigt aldrig skrevet at vores samfund er "gennemsyret af neoliberalistisk tankegods".

Korrekt - og det har jeg fortsat ikke citeret dig for. Jeg regerede på det udsagn og du blandede dig i den diskussion (hvilket du selvsagt er velkommen til).
Skrevet af Interforlivet
@Rosso:
Nej, jeg står 100% ved de holdninger - også selv om der i minimalt omfang kan findes elementer af en sådan ideologi.
Men det gør der også af kommunisme og andre ekstremistiske holdninger.

Vi kan da sagtens diskutere semantik - hvis det fremmer forståelsen, kan jeg omformulere min holdning til at en sådan indflydelse findes i ekstremt lille grad.
Helt fint. Og det er som sagt også bare det jeg mener med at vi har rykket os tættere på hinanden.

Jeg mener omvendt at kvalitetsfaldet i altoverskyggende grad skyldes øget bureaukrati og formynderi.

Dette forbinder jeg på ingen måde med hverken liberalisme eller neoliberalisme (uanfægtet hvordan man måtte tolke det). Det forbinder jeg med socialistiske regimer.
Og jeg har allerede erklæret mig enig i ovenstående. Det voksende bureaukrati er absolut også medvirkende til at offentlige arbejdspladser lider. Og nej, lige den del er da absolut ikke særlig oplagt at koble sammen med neoliberalisme. Der er desværre en tendens til at omlægge politikker baseret på de få der snyder frem for de mange som opfører sig ordentligt. Ude hos mig var det fx ikke særlig svært at fornemme en voldsom og meget markant ændring i mange arbejdspraksisser i kølvandet på Penkowa-sagen.

Du illustrerer det jo selv helt perfekt; Her er alle medarbejdere efterhånden reduceret til et kryds på bemandingsskemaet og selve den overordnede vidensfabrik lavet godt og grundigt om til en pølsefabrik.
Dette har vel absolut intet med konkurrenceudsættelse at gøre (hvis man ønsker at tolke neoliberalisme i den retning).
Jo, det har det skam i høj grad. Det handler netop om markedsgørelse af alt fra udvalg af studieretninger til de studerendes optjening af ECTS-point til forskningsartikler. Fremdriftsreformen er jo også i høj grad et eksempel på et neoliberalistisk værktøj.

Korrekt - og det har jeg fortsat ikke citeret dig for. Jeg regerede på det udsagn og du blandede dig i den diskussion (hvilket du selvsagt er velkommen til).
Jeg er med. Det var også bare for god ordens skyld at jeg nævnte det.
Skrevet af Interforlivet
Tak for link, LeleAdani!
Skrevet af Rossoneri
Der er desværre en tendens til at omlægge politikker baseret på de få der snyder frem for de mange som opfører sig ordentligt.

For ikke at nævne nulfjelskultur, som jeg personligt anser som det absolut største problem.

Den såkaldte Svendborg-sag har skabt helt vanvittige dokumentationskrav, som selvsagt koster helt ekstremt mange penge. Derudover er overvågning og dokumentation også den absolut bedste måde at fjerne enhver form for initiativ, ejerskab og selvledelse fra medarbejdere.

Dermed mener jeg også der findes et enormt ledelsesproblem i det offentlige, fordi dygtige mennesker sjældent fungerer godt under disse forhold. Ser man på ledelsesformen i mange moderne succesrige virksomheder, handler det meget om enablement af den enkelte medarbejder og at realisere dennes potentiale.

Samlebåndstankegangen lever naturligvis stadig, men den er (heldigvis) på hastig tilbagemarch.

Det handler netop om markedsgørelse af alt fra udvalg af studieretninger til de studerendes optjening af ECTS-point til forskningsartikler.

Hvis jeg skulle krybe til korset og give dig ret i noget, skulle det helt klart være dette. Jeg synes bl.a. en de facto afskaffelse af grundforskning er et kæmpe problem.

Einstein, Bohr, Hawkins, Planck m.fl. var aldrig kommet med deres banebrydende opdagelser i nutidens forskningsmiljø. Her er helt klart et område hvor vi fejler i vores markedsgørelse. Eller sagt på en anden måde; "Fra forskning til faktura" er en fiasko.

Jeg fastholder dog stadig, at der findes forsvindende lidt markedsgørelse af fx vores sundhedsvæsen og det offentlige Danmark i al almindelighed. Ikke mindst i sammenligning med de lande vi normalt sammenligner os med.

Og vigtigst af alt, så ser jeg ingen kausalitet mellem dette og den deroute vi har oplevet i bl.a. sundhedsvæsenet.

Specifikt omkring studieretninger, mener jeg der er et paradoks. Som samfund har vi jo behov for at forvalte borgernes penge på en måde der er "forsvarlig". Vi kan selvsagt ikke acceptere, at uddanne en meget stor gruppe mennesker til arbejdsløshed.

Heri paradokset ift "gratis" uddannelse og SU.

Det kan naturligvis opleves som "markedsgørelse", men hvad er alternativet? Og er det reelt markedsgørelse, eller handler det om simpel ansvarlighed?

Fremdriftsreformen er jo også i høj grad et eksempel på et neoliberalistisk værktøj.

Det er jeg så ikke enig i.
Jeg mener det er et helt naturligt krav, når man kan se, at det private erhvervsliv formår, at effektivisere i langt højere grad end det offentlige system.

Vores sundhedsopgaver bliver jo fortsat kun udliciteret i meget lille grad.

Herunder er der naturligvis nogle enkelte områder hvor det ikke giver mening. Her tænker jeg først og fremmest på kulturområdet.

Men taler vi om sundhedsvæsenet (som jo var udgangspunktet for diskussionen), mener jeg først og fremmest det beror på simpel logik.
Det handler, som sagt, ikke om, at den enkelte medarbejder skal "løbe hurtigere". Det handler om at optimere visse opgaver ved hjælp af tilgængelig teknologi.

Det bør være et simpelt krav - både for de ansattes vedkommende og fordi vi ved, at pengene skal række længere i fremtiden, pga stigende forventninger fra borgerne og ikke mindst det demografiske træk.

Jeg har svært ved at se, at der skulle være "neoliberalistisk tankegods" i det.
Skrevet af Magnifico
@ Rosso & IFL

Jeg er sikker på, at hvis vi slap jeres tvekamp løs ude i det virkelige liv, villle I kunne debattere den satans coronavirus ihjel.

Og nej, jeg har ingen evidens.
ACF Fiorentina & Leeds United FC
Skrevet af Interforlivet
Specifikt omkring studieretninger, mener jeg der er et paradoks. Som samfund har vi jo behov for at forvalte borgernes penge på en måde der er "forsvarlig". Vi kan selvsagt ikke acceptere, at uddanne en meget stor gruppe mennesker til arbejdsløshed.

Heri paradokset ift "gratis" uddannelse og SU.

Det kan naturligvis opleves som "markedsgørelse", men hvad er alternativet? Og er det reelt markedsgørelse, eller handler det om simpel ansvarlighed?
Problemet er ikke så meget selve initiativet (selvom jeg til stadighed vil mene at det er generelt problematisk). Det er snarere det analytiske grundlag for initiativet. Det forholder sig nemlig sådan at man eksempelvis baserer sit efterhånden udbredte narrativ om at humanister uddannes til arbejdsløshed på en fuldstændig arbitrær skillelinje. Du må ikke hænge mig op på det præcise antal måneder, men det var noget med at man ved at skære ved fire måneder efter opnået akademisk titel fik et tal der viste stor arbejdsløshed, hvorimod et skel efter seks måneder ville have vist noget helt, helt andet. Det er selvsagt enormt problematisk fordi man dermed baserer hvad der alt andet lige er drastiske tiltage på uddannelsesmarkedet på en meget simpel analysemodel som afhængig af hvor man lige sætter skæringsdatoen viser to nærmest diemetralt modsatte omstændigheder.

Men taler vi om sundhedsvæsenet (som jo var udgangspunktet for diskussionen), mener jeg først og fremmest det beror på simpel logik.
Det handler, som sagt, ikke om, at den enkelte medarbejder skal "løbe hurtigere". Det handler om at optimere visse opgaver ved hjælp af tilgængelig teknologi.

Det bør være et simpelt krav - både for de ansattes vedkommende og fordi vi ved, at pengene skal række længere i fremtiden, pga stigende forventninger fra borgerne og ikke mindst det demografiske træk.

Jeg har svært ved at se, at der skulle være "neoliberalistisk tankegods" i det.
Jamen formuleret sådan lyder det da også ganske fornuftigt. Og nej, at optimere visse opgaver ved hjælp af tilgængelig teknologi er naturligvis ikke særlig oplagt at kalde neoliberalt tankegods. Det med hvor stor en grad af ulicitering der finder sted har jeg dog et lidt andet perspektiv på - dog uden at kende alt for mange konkrete tal.

Det er under alle omstændigheder interessant at høre fra folk som Nera og Z4E som arbejder inden for området at der i hvert fald er et eller andet rigtigt i at sundhedsvæsenet ikke kører på alle cylindre i disse dage.

Til syvende og sidst var det jo egentlig bare det jeg gerne ville frem til - omend jeg selvfølgelig erkender at jeg selv gjorde mig skyld i at starte en ideologisk diskussion med min benævnelse af de neolibalistiske tendenser i dansk politik.
Skrevet af Rossoneri
Det med hvor stor en grad af ulicitering der finder sted har jeg dog et lidt andet perspektiv på - dog uden at kende alt for mange konkrete tal.

Det seneste tal jeg har set er, at 25% af statslige og kommunale opgaver er sat i licitation.

Dermed forstået, at det ikke nødvendigvis er lig med omfanget af opgaver der løses i privat regi.

Af dem er det dog i klart overvejende grad opgaver som rengøring på skoler, anlægsaktiviteter og vedligehold. Med andre ord, ikke borgernære opgaver.

Hvis jeg husker ret, indeholder tallet også de opgaver der sendes til private hospitaler, som resultat af at behandlingsgarantien ikke kan overholdes i offentligt regi.
Skrevet af Acheron 3
Brøndby Fiorentina Portsmouth
Skrevet af Interforlivet
@Rosso: Jeg hælder meget mere til en udlægning a la det her:

https://www.information.dk/debat/2019/02/debat-regeringens-planer-kan-medfoere-faar-privat-sundhedsvaesen

Og jeg er selvfølgelig helt med på at der oven i det kolde fakta ligger en masse spekulation til grund for bekymringen som du derfor nok ikke vil sætte pris på. Men det ændrer ikke på at jeg sidder med samme fornemmelse som Jan Brunchmann.
Skrevet af Interforlivet
@Mag: Gid det var så vel.
Skrevet af Rossoneri
@inter
Jeg kan da godt forstå at man (helt isoleret set) frygter et sundhedssystem modelleret efter det amerikanske. Jeg vil dog mene, at man hører til i samme kategori som flatearthers, hvis man anser det som en reel risiko (no offense).

Der findes absolut intet rationale bag en sådan revolution af sundhedsvæsenet og det vil naturligvis aldrig ske.
Først og fremmest fordi de amerikanske sundhedssystem både er dyrt og dårligt (i et relativt perspektiv).

Det er også en lidt slidt plade, at venstrefløjen (med henvisning til Information) bruger USA som argument for ikke at bevæge sig i en mere liberal retning. Ja, jeg fik jo selv en opfordring til at flytte til USA i denne tråd.

Det er dumt - punktum. Jeg har stadig til gode, at finde en liberalist der mener at USA er et forgangsland (i større perspektiv). USA er i øvrigt et af de mest regulerede lande i den vestlige verden og derfor giver det på ingen måde mening, at bruge dem i en sådan sammenhæng.

Jeg tror (og håber) dog på enform for privatisering - dog på ingen måde på bekostning af tilgængelighed.
Men det er et faktum at det danske sundhedstilbud er meget dyrt ift hvad man får for pengene - fx målt på antal læger pr. indbygger.
Derudover bruger vi en af de største andele af BNP og de fleste der har været i kontakt med sundhedsvæsenet i andre lande, vil nok nikke genkendende til, at vi ikke leverer en service i verdensklasse.

Jeg vil (for at undgå misforståelser) her igen understrege, at jeg anser det som et strukturelt problem. Det handler ikke om de enkelte ansatte.

OECD har bl.a. i mange år haft en stor interesse i udviklingen af Luxembourgs sundhedsvæsen. Det mener jeg også vi med fordel kunne i Danmark. Dels fordi det netop er et sundhedsvæsen i verdensklasse, dels fordi det er universelt tilgængeligt og dels fordi Luxembourg på mange måder minder om os - lille land, meget åben økonomi, samme demografi osv.

I Luxembourg betales der et fast beløb for sygesikring. Den enkelte borger vælger selv en (statsgodkendt) forsikringsleverandør. En meget vigtig detalje er, at alle i landet sikres sygesikring uanset indkomst. Dette gøres ved en tilskudsordning til folk med lave indkomster.

Jeg mener under alle omstændigheder, at vi har et paradoks vi bliver nødt til at adressere. Vi har et af verdens dyreste sundhedsvæsener uden at have et af de allerbedste. Samtidig synes de ansatte i sektoren (overordnet set) heller ikke at være tilfreds med deres situation.

I enhver konkurrencesituation ville en sådan virksomhed gå konkurs på ingen tid.

Skal man tage nogle hjemlige erfaringer, tegner meget på, at fx privatisering af hjemmepleje har vist sige både at højne serviceniveauet og sænke udgifter.

Dermed ikke sagt, at dette kan tages og overføres til resten af sundhedssektoren, og det kan også meget vel være, at en løsning kunne være et større samspil.

Jeg tror i sidste ende ,at alle kan blive enige om at der må gøres "noget" - ikke mindst med det demografiske træk in mente.
Jeg mener det er utopi at tro, at man kan afbureaukratisere i den grad det er nødvendigt og alternativet er så omvendt at poste markant flere penge i. Med verdens højeste / andethøjeste skattetryk, er dette ikke en reel mulighed. Og heller ikke en særlig ønskværdig tanke, når vi nu i forvejen har svært ved at levere "value for money".

Uanfægtet hvad vi gør, så mener jeg, at der også her er behov for nytænkning.
Skrevet af Magnifico
Situationen i Italien balancerer pt. på et knivsæg.

På den negative side:

Desværre stiger dødstallet i dag efter nogle dages fald. I dag: 743. I går: 601. I forgårs: 651.

Man skal dog bemærke sig, at de døde er udtryk for "den lange bølge" efter smitte for (op til) 2 uger siden. Og før Italien iværksatte total lockdown af landet.

På den positive side:

For tredje dag i træk falder antallet af bekræftede nye smittede til gengæld. I dag: 3.612. I går: 3.780. I forgårs: 3.957.

Glædeligt er også, at antallet af nye raskmeldte i dag er 894 mod 408 i går.

Tallene i denne uge kan/vil vise, om lockdown virker og hvilken vej det kommer til at gå.

Det bliver make or break. Kryds fingre.
ACF Fiorentina & Leeds United FC
Skrevet af Flying Dutchman
Italien er vel også der nu, hvor de fleste forskere er enige om, at kurven flader ud?

Indtil videre er mine bekendte i landet sluppet for indlæggelse - eller tak skæbne for værre endnu - og jeg håber da, landet snart får et tiltrængt og velfortjent afbræk.

Ikke kun for deres skyld, selvsagt.
FC Internazionale - Stadio Giuseppe Meazza Triplete Solo Noi
Skrevet af Stankovic
Nogle skræmmende videoer fra Bergamo med militærkonvojer der fragter de døde ud af byen til krematorier, som ikke er ligeså håbløst overbelastet.
Skrevet af Magnifico
Jo, Italien var første europæiske land - og resten af landene i Europa høster af Italiens erfaringer (på godt og ondt) - men det er desværre ingen garanti for, at landet også kommer først ud af krisen. Der er nogle kulturelle mønstre i landet, der besværliggør hele processen og som trækker krisen ud.

Jeg er også i kontakt med venner/bekendte dernede - og selvom der thank god ikke er tale om fatale resultater hos dem - er deres historier på højde med et Stephen King-scenarie. Det er slemt. Og de er virkelig skrækslagne ift hvad der hærger pt.

Min tuttofare (alt-mulig-mand) - som ellers er en jordbunden, rolig murer - sidder isoleret i sit stenhus oppe på en bjergskråning sammen med sine to børn. Han mistede sin far - min kære, gamle tuttofare - for halvandet år siden, sin hustru for et halvt år siden (pga kræft) og sin mor i julen. Han og børnene har ikke været uden for en dør i ti dage. Han er livsensræd for, at der sker ham noget. For så er børnene alene.

Det er hjertenskærende.
ACF Fiorentina & Leeds United FC
Skrevet af Flying Dutchman
Det må man sige. UEFA har også noget ´splaining to do, i og med de insisterede på at kampen mod Valencia på GM skulle afvikles. Italienske eksperter kalder kampen for ´Kamp Nul´ og det er nok heller ikke for sjovt, at Valencia også er blevet en hotspot.
FC Internazionale - Stadio Giuseppe Meazza Triplete Solo Noi
Skrevet af Flying Dutchman
@ Mag

Jeg tror ikke, at folk - nogle af disse også bold.brugere i Corona-trådene - helt har forstået alvoren af Corona og hvor vigtigt det er, at Danmark (blandt andet på baggrund af italienske erfaringer) kunne lukke landet af før det for alvor tog fart. Det er som om de er blinde for hvad der sker i Italien.

Hver eneste gang der ævles om, at ´det jo koster penge at lukke landet´, har jeg bare billederne af lastbilerne i Atalanta, hospitalet i Piacenza og historier som dem du kommer med for øjet. Efter min mening er der intet beløb der kan berettige, at vi bare skulle risikere at skulle gå igennem samme mølle, som Italien har været igennem.

Trist historie, Mag. Kan du gøre noget for ham?
FC Internazionale - Stadio Giuseppe Meazza Triplete Solo Noi
Skrevet af Magnifico
Helt enig. De fleste danskere fatter ikke helt den grumme alvor. Det er inferno dernede. Og så er Toscana ikke engang ramt så hårdt som primært Lombardiet, især Bergamo og Brescia. Og gud ske tak og lov for at DK kan høste af Italiens erfaringer, inkl. nedlukning. Frygter vitterligt, hvis det måtte sprede sig til Milano. Metropol med 5 mio mennesker.

Og også 100% enig i at ingen penge kan retfærdiggøre tab af menneskeliv. Punktum.

Jeg kan pt. ikke gøre så fandens meget for ham/dem. Jeg kan kun prøve at give mental opbakning, fortælle hvad der sker i verden som kan give håb og så kan jeg overføre penge, når han får behov for det - uden modydelse. Men de er sgu også stolte mennesker de italienere, selv i disse tider, og er ikke meget for at tage imod på dén front.

Men jeg kan ihvertfald love ham, at når det hele er overstået, skal der fanme investeres gode danske kroner i vores lille italienske bolig, som dermed indebærer håndværksarbejde (- han er jo også murer), og spenderes tungt hos alle de lokale - det er sket med lange køreture til de større supermarkeder, forretninger og restauranter for en rum tid.
ACF Fiorentina & Leeds United FC
annonce
0