Snak

Mere indhold efter annoncen
@Utilfreds

Prøv lige at læs den artikel du linker til? Det har intet med immunitet at gøre.

Hvis det passer, kan det dog besværliggøre en test og isoler strategi, som andre vidst nok også har påpeget.
Ikke-en-bot

Det fjerde er nuancer fra at være identisk med det ene af SSI´s anbefalinger.


Men hvorfor ikke følge den? Er det fordi man ved mere end SSI?

Forbuddet mod arrangementer med mere end 10 personer hæves for skoler, uddannelsesinstitutioner og private arbejdspladser


Den her kunne have fået den professionelle sport i gang igen, uden tilskuere.

Skoler åbnes for udvalgte klassetrin (0.-3. klasse og 9. og 10. klasse). Gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser åbnes for elever med snarlige afsluttende prøver.


Og denne her kunne have givet vores folkeskoleelever en afgangseksamen.

Det er ikke helt uvæsentlige nuancer syntes jeg..
“virussen har ligget latent i cellerne på de pågældende patienter og dermed er blevet genaktiveret, hvorved sygdommen er brudt ud igen, og de derfor endnu engang tester positivt.”

Måske en fejlfortolkning, men når der står smitten er brudt ud igen efter en karantæne fordi de var testet positive (som jeg antog var grundet et sygdomsforløb), så er det vel forventeligt at de burde have antistoffer og være “raske” og dermed en del af den forventede immunitet, hvilket så viste sig ikke at være tilfældet.. Det kan godt være det er forkert fortolket af mig??
Vi kommer indenfor et par måneder til et punkt, hvor vi bør åbne op, uanset hvor mange liv det koster (Det er trods alt ikke en million). Selvfølgelig skal vi have lov at holde fester og gå til fodbold, inden der kommer en vaccine. Hvad hvis den ikke kommer? Omkring juli bør vi sige Nok er nok. Hellere dø stående end leve på knæ. Og giv så alle udsatte de bedst mulige vilkår, og test dem inden de møder på arbejde.
Du er en Eric Moussambani blandt de udfordrede, Jens. Det er bare at høste frugterne.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Utilfreds, der står også følgende i artiklen:
De sydkoreanske myndigheder vil nu igangsætte en undersøgelse af de 51 tilfælde, for at belyse om det er tilfældet.

Med andre ord har man nu en hypotese der skal bekræftes eller afvises. Personligt hælder jeg til at det skyldes fejl ved prøvetagning eller utilstrækkelig mængde biologisk materiale. Men bare det at muligheden for at hypotesen holder er til stede, gør at man skal udvise omhu. Det er jeg enig i.
"Kids, you tried your best and you failed miserably. The lesson is, never try." - Homer Simpson
Suaraz,

Med den rette strategi kunne vi stoppe smittekæderne længe inden da, men vores regering og sundhedsvæsen har valgt at spille russisk roulette med vores alles helbred.
@Hausser,

Men hvorfor ikke følge den? Er det fordi man ved mere end SSI?


Jeg tror ikke det er et spøgsmål om at vide mere end SSI. Jeg tror det er et spørgsmål om at vide lige så lidt som SSI.

SSI´s anbefalinger indeholder antagelser. E.g. om folks evne/villighed til at indordne sig efter det udstukkede anbefalinger. Vi har aldrig været i den her situation før, så det fravær af evidens kan muligvis retfærdiggøre forsigtighed.

Den her kunne have fået den professionelle sport i gang igen, uden tilskuere.


Og det havde været nice.

Og denne her kunne have givet vores folkeskoleelever en afgangseksamen.


Det kan det jo også om en-to uger når man forhåbentlig åbner mere op efter resultatet af den nuværende strategi er tydeligt i forhold til indlæggelsesraten.

Og så lige for god ordens skyld. Jeg har ikke nogle klare fornemmelser om det er det rigtige man gør, eller om man burde åbne mere op. Men jeg syntes heller ikke der er noget her der retfærdigør den helt store harme. Igen, nuanceforskelle.
(Det er trods alt ikke en million).

Interessant arbitrært tal at smide ind.

Sådan lidt filosofisk. Hvor mange fremmede vil du ofre for fodbold og fester? Derefter, hvor mange fra din nære familie, inkluderet dig selv? Vil du bytte din mor eller søster, for at et antal tusinde skal se Horsens tørne sammen med Hobro på en pløjemark? Jeg er oprigtig nysgerrig.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Jeg tænker helt klart at Suaraz står klar til at drukne i lungesekret for at Line fra 9. kan invitere klassen hjem til translokationsbacardi.
annonce