Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af KomNu
SotD
Du bad om dokumentation på denne påstand
Mange bliver mere syge af vaccinerne end af covid og et stort antal mennesker har mistet nære, kære og pårørende pga. vaccinerne.
. Det mener jeg i hvert fald delvist at have svaret dig på i indlægget 17.52 i går. Det er et indlæg du jo har læst da det er fra samme indlæg jeg (dum som jeg nogle gange er) påstod at flere herinde er imod at undersøge SSI´s data til bunds og dermed åbnede op for en masse unødvendig vrøvl.

Jeg beklager hvis du har trukket en påstand tilbage, som jeg fastholder - det har jeg ikke set at du har gjort.

Jeg trækker dog gerne påstanden tilbage, da den jo er uvæsentlig i forhold til de andre vigtigere ting jeg nævnte angående syge og evt. døde efter vaccination og en evt. undersøgelse heraf. (I går 20.45)

Når du tiltaler mig specifikt, kan du godt pakke "i"-delen væk. Jeg er ikke en del af noget hold herinde. Jeg er usikker på hvilke vigtige pointer jeg er med til at begrave.
Se min Edit i foregående indlæg, havde ikke set dit skriv da jeg rettede indlægget. "I"-delen var lidt en hentydning til at jeg allerede havde svaret andre på spørgsmålet lige inden du også spurgte.
Skrevet af Biomand
@KomNu, det der er problemet med din påstand er ordet "mere" syg af vaccinen end af Covid19 - det er der simpelthen ikke belæg for at skrive. Alene det at der kun er 1886 der har klaget specifikt over covid19 vaccinen understreger det meget godt - hvis du sammenligner det tal med antal indlæggelser pga. Covid19 over samme periode kan du vist hurtigt komme frem til at sygdommen har været mere voldsom end vaccinerne. Hvis du sammenligner med antal mennesker med rapporteret senfølger fra Covid19 får du også et tal der er meget højere.

Så er der problemet med din påstand om at ingen kigger på de tal og prøver at komme frem til en konklusion - der havde det været mere rigtigt at skrive "ingen jeg kender", men der kan jeg trøste dig med at der er adskillige mennesker der kigger på tallene og løbende kommer med vurderinger af vaccinerne - der har bare ikke været noget der er så alarmerende at det har været spændende at melde ud.
Konklusionen indtil videre er at de tilgængelige vacciner har reddet tusindvis af liv og alvorlige indlæggelser, så der har ikke været en grund til at råbe op. Der er et forsvindende lille antal bivirkninger, som naturligvis er forfærdeligt i hvert eneste tilfælde de forekommer - hvorfor det nu kun er de mest udsatte der opfordres til at tage en vaccine, da alle efterhånden er immuniseret på den ene eller anden måde.
Skrevet af KomNu
Biomand
Alene det at der kun er 1886 der har klaget specifikt over covid19 vaccinen understreger det meget godt
Der er ifølge artiklen 70.619 som har klaget/indberettet bivirkninger ved vaccinerne, i de 1886 af disse tilfælde er der samtidig søgt om erstatning.

det der er problemet med din påstand er ordet "mere" syg af vaccinen end af Covid19 - det er der simpelthen ikke belæg for at skrive.
Nu skriver jeg ikke dette er generelt for alle vaccinerede, mener du ikke der findes eksempler på dette? (Jeg kender personligt til mindst 3 tilfælde af dette, men jeg vil så samtidig også understrege at jeg kender til langt flere som ikke har haft nogle bivirkninger efter vaccinationen)

Konklusionen indtil videre er at de tilgængelige vacciner har reddet tusindvis af liv og alvorlige indlæggelser, så der har ikke været en grund til at råbe op.
Måske, du har i hvert fald ret i at det har redet mange liv på den korte bane, om det også holder stik på den lange bane må tiden vise.

Ja man kigger løbene tallene igennem, men (jeg mener ikke) man er dybdeborende nok. Eksempelvis burde SSI frigive data over antallet af døde målt op imod vaccinestatus og aldersgrupper (fra før vaccinationernes frigivelse og en længere årrække frem).
De burde også udgive data over hvor mange der er døde indenfor 30 dage efter vaccination, så tallene er "sammenlignelige" med døde med covid-19.
Skrevet af Biomand
@KomNu, de bivirkninger som er indberettet er nok hovedsageligt øm i armen og muligvis feber og hovedpine i en dag eller to - lidt ligesom det er forventet da mange vacciner har dette som bivirkning. En del af det der er søgt erstatning for falder nok også ind under denne kategori.

De fleste jeg kender fik vaccinen først og har derfor ikke belæg for at vaccinen var værre end sygdommen, da de allerede var beskyttet imod den. Dem jeg kender der har været syge med Corona har ofte været ret syge - jeg kender kun et par stykler der døde af Covid19, men selv om jeg kender flere der er vaccineret kender jeg ikke en eneste der er død af vaccinen - dette stemmer også overens med de tal der oplyses - hvis man ellers er en smule observant.

Vaccinen har reddet masser af liv og sandsynligheden for at vi alle dør pludseligt som et resultat af vaccinen finder jeg fuldstændig usandsynligt - og det bliver mere usandsynligt for hver dag der går

De har udgivet data om hvor mange der er døde inden for 30 dage og folk har allerede misforstået det. Jeg brugte omtrent 4 sekunder på Google for at finde følgende:
https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2021/forkert-tolkning-af-dodsfald
Det er ikke fordi tallet ikke bliver oplyst og der er også folk der kigger dem igennem - det er bare ikke noget alarmerende tal i forhold til antallet af vaccinerede og det normale antal døde i dk per måned inden for den samme gruppe af mennesker
Skrevet af SotD
SotD
Du bad om dokumentation på denne påstand

Mange bliver mere syge af vaccinerne end af covid og et stort antal mennesker har mistet nære, kære og pårørende pga. vaccinerne.

. Det mener jeg i hvert fald delvist at have svaret dig på i indlægget 17.52 i går. Det er et indlæg du jo har læst da det er fra samme indlæg jeg (dum som jeg nogle gange er) påstod at flere herinde er imod at undersøge SSI´s data til bunds og dermed åbnede op for en masse unødvendig vrøvl.


Den var smuttet forbi min næse. Det beklager jeg.
Jeg synes faktisk den første del er super relevant. Den anden del med Stabel handler om at skabe frygt, præcis som hun har forsøgt hele vejen igennem. Hvis der ligger en ung mand med hjertefejl som følge af Covid-19 vaccine, så skal klagen sgu nok komme igennem. Der vil være både familie og venner som reagerer enormt kraftigt på den slags, så det der med "det kræver overskud", det er simpelthen til at stikke så kraftigt op i bagsmækken så det halve kunne være nok. Invaliderende sygdom som følge af en vaccine putter man sgu ikke med. Det er i alle tilfælde en påstand hun SKAL kunne bakke op med relevante undersøgelser. Og det tvivler jeg stærkt på hun kan.

Antallet af indberetninger er vel ikke kritisk. Man har fra flere fløje bedt om opmærksomhed på lige præcis den her vaccine - også på et helt andet niveau end en normal vaccine, hvor folk anerkender at de selvfølgelig må forvente en lille mængde ubehag. Det er lidt den byttehandel man gør for at få gevinsten - og hvis man ikke er villig til den byttehandel, så må man jo lade være med at tage vaccinen.

Personligt har jeg haft et mindre ubehag omkring stik, samt en dag med lidt sygdomsfornemmelse de første to gange. Den 3. gang var der intet. Jeg lå tilgengæld syg med Covid-19 i næsten 14 dage. Stort set samme billede har der været i min familie. De som mærkede vaccinen var også dem der havde et træls forløb med Covid-19. Dem der ikke mærkede noget til vaccinen havde også kun et mildt Covid-19 forløb. Jeg kan ikke genkende historien med at blive markant mere syg af vaccinen end af sygdommen. Men her er vi ude i anekdotisk argumentation.

I forhold til hele snakken om at undersøge data, så synes jeg jo netop det er væsentligt. Men jeg bryder mig ikke så meget om at forcere en undersøgelse med et selvopfundet prædikat, fordi man tror man finder noget. Det der med at undersøge en vaccine skal ske objektivt og nuanceret, og ikke entydigt hvor konklusionen er skrevet på forhånd, og så skal man bare se hvor meget data man kan finde for at underbygge det.

Alle har en interesse i at vaccinerne bliver undersøgt grundigt, og hvis det viser sig at der har været en risiko som ikke er kommet frem, så skal det selvfølgelig kritiseres og de rette ansvarlige have et gok i nødden. Men man er også bare nødt til at forholde sig til a hvis man vaccinerer 4,5 mio mennesker, så vil nogle simpelthen være allergiske og bonne ud på noget som man ikke har kunne teste for. Du kan heller ikke give 4,5 mio mennesker et æble hver og så forvente at de alle får en positiv oplevelse, selvom et æble jo objektivt set er enormt sundt og godt. 1-2 vil måske blive kvalt, 10 vil have en allergisk reaktion der giver dem behov for operation, 100 vil få udslæt osv. osv. osv.

Selvfølgelig skal en vaccine helst ikke slå mennesker ihjel. Det går imod hele pointen med en vaccine, men isoleret set, så er 1-2 der dør af bivirkninger fra en vaccine vel klart at foretrække hvis vaccinen samtidig redder 50.000 andre fra at dø? Der findes jo ingen garantier der er fuldstændigt nagelfaste i noget som helst i den her verden. Alt indtag kommer med en risiko. Det kan sågar være at det ikke er vaccinen, men kanylen der har en fejlproduktion, sygeplejersken der ikke har sprittet godt nok af, eller selv bringer sygdom over til dig under vaccineperioden.

Det der er vigtigt er selvfølgelig at få den risiko afdækket i så stort et omfang som overhovedet muligt - men også at man ikke går i selvsving over de fund der så gøres, men at de behandles respektfuldt og objektivt.

Jeg trækker dog gerne påstanden tilbage, da den jo er uvæsentlig i forhold til de andre vigtigere ting jeg nævnte angående syge og evt. døde efter vaccination og en evt. undersøgelse heraf. (I går 20.45)

Jo, tja. Jeg synes ikke det er en tilbagetrækning af påstanden, når den markeres som "nej det er også ligemeget". Altså den skal jo trækkes tilbage fordi den er forkert, og så må man stå ved det. Ikke fordi at den er uvæsentlig i forhold til noget andet man også gerne vil præsentere.

Se min Edit i foregående indlæg, havde ikke set dit skriv da jeg rettede indlægget. "I"-delen var lidt en hentydning til at jeg allerede havde svaret andre på spørgsmålet lige inden du også spurgte.

Helt fair.
Silkeborg IF
Skrevet af SotD
Der er ifølge artiklen 70.619 som har klaget/indberettet bivirkninger ved vaccinerne, i de 1886 af disse tilfælde er der samtidig søgt om erstatning.

Det er ikke et problem i sig selv at bivirkninger bliver indberettet. Det SKAL de jo for dælen. Ellers har vi ingen empiri til den videre forskning.

Men der er mig bekendt ikke sat en eneste kanyle i et levende mennesker her i Danmark uden at vi har været bekendt med risikoen for en relativt lang række (omend normale) bivirkninger, herunder ømhed, let feber, ubehag/sygdomsfølelse, hovedpine mv. - Prøv at læs indlægssedlen på en Panodil og så forestil dig hvor mange indberetninger der er kommet, for at man har fundet ud af hvordan den bivirkningsliste skal opdeles.
Silkeborg IF
Skrevet af SotD
Ja man kigger løbene tallene igennem, men (jeg mener ikke) man er dybdeborende nok. Eksempelvis burde SSI frigive data over antallet af døde målt op imod vaccinestatus og aldersgrupper (fra før vaccinationernes frigivelse og en længere årrække frem).
De burde også udgive data over hvor mange der er døde indenfor 30 dage efter vaccination, så tallene er "sammenlignelige" med døde med covid-19.

Med hvilket formål? Hvis det viser sig at der er en åbenlys statistisk sammenhæng mellem antallet af dødsfald før/efter vaccinerne i en bestemt demografisk sammensætning som ikke kan henføres direkte til f.eks. trafikdrab, så bliver det da præsenteret.

Men det giver ingen mening at frigive en masse data, som Øb og Bøv så kan sidde og gisne om hvordan hænger sammen, uden kendskab til hvordan datastrømmen skal behandles. Hvis der kommer en stærk stigning af folk der dør af leverbetændelse, hjertebetændelse, kræft el. lign. før/efter vaccinen, så bliver det selvfølgelig undersøgt - men det skal jo være statistisk signifikant for at det giver mening. Og det er forhåbentlig uddannede fagfolk der skal have denne data tilgængeligt før det lægges op på en eller anden offentligt tilgængelig hjemmeside, så alverdens "forskere" kan forvrænge sandheden.
Silkeborg IF
Skrevet af KomNu
Lige en lille update på overdødeligheden i store dele af verden. En overdødelighed som er langt over det der kan tilskrives Covid-19. Eksempelvis skulle der ifølge "our world in data" pt. være ca. 30 overdødelighed i Danmark. https://www.youtube.com/watch?v=xNT-YNLhprw

SotD
Med det formål at give alle et indblik i de data som SSI putter med, men som potentielt kan be- eller afkræfte mange af myterne omkring vaccinerne. Jeg vil mene en overdødelighed på 25-30 % er ret så signifikant, men det er selvfølgelig en holdning som alle andre kan være enige eller uenige i....
Skrevet af SotD
De putter ikke med tallene. Det er frit tilgængeligt hvor mange der dør i Danmark og af hvad, indenfor en rimelig bred vifte. Tallene er bare ikke offentliggjort for 2022 endnu (mig bekendt).

Så hvor får dit YouTube-klip tallene fra? Jeg kan ikke genskabe dem. Og så længe tallene ikke stammer fra officiel kilde, så kan det principielt være en stigning i trafikdrab der er årsag.

Jeg vil rigtig gerne diskutere tallene - når de er tilgængelige. Men det er altså helt almindelig praksis at der er latenstid på årsopgørelsen. Hvis du kan grave den frem, så vil jeg hellere end gerne tage snakken, men at afkræve en forceret databehandling fordi man gætter på at der er noget fordækt, har jeg svært ved at se ræssonementet i.
Silkeborg IF
Skrevet af peanuts(s)
SSI ser pt. en overdødelighed i det danske samfund, denne dog primært i segmentet på +85, om det så skyldes at de er blevet vaccineret eller, man blot ser det som en naturlig konsekvens af at der under Corona var færre døde som følge af influenza og andre lignende sygdomme, det er så spørgsmålet.

Men tvivler på at denne overdødelighed skyldes vacciner mod COVID
Skrevet af KomNu
SotD
Men analysen, han udgav på sin profil på det sociale medie Telegram den 14. oktober, er misvisende, beklager Max Schmeling selv til TjekDet. Han peger på, at det skyldes fejlkommunikation fra Statens Serum Institut (SSI), som har leveret tallene.
https://www.tjekdet.dk/faktatjek/vaccinekritiker-overfuser-sundhedspersonale-landet-over-med-forkert-paastand-om-83000
Max Schmelin fik igennem en aktindsigt ved SSI, adgang til data som skulle have vist vaccinestatus og døde indenfor 30 dage efter vaccination, men SSI frigav så vidt jeg forstår ikke helt de data som aktindsigten tilskrev. I stedet viste data hvor mange vaccinerede der samlet var døde indenfor en længere periode og altså ikke nødvendigvis indenfor 30 dage efter vaccination. Om SSI så putter med tallene eller ej er vel en smagssag, det ser i hvert fald ud til de udgivet noget andet end de blev bedt om i aktindsigten. Grundet de forkerte tal gjorde blandt andre Vibeke Manniche med flere nogle konklusioner som ikke holdt vand.

John Campbell fra youtube klippet får sine data til videoen herfra (som jeg også nævnte og som han linker til under videoen). Jeg har indsat Danmark i grafen, men du kan selv tilføje og fjerne lande som du har lyst. Sverige som jo havde en anden strategi ser ud til at være noget bedre stillet end vi er nu. Desværre er der ikke data fra alle lande, hvilket gør det vanskeligt at sammenligne lande der har fået MRNA vaccinerne imod de lande som ikke har. https://ourworldindata.org/grapher/excess-mortality-p-scores-average-baseline?country=~DNK

@Peanuts
Jeg er heller ikke der hvor jeg direkte peger på vaccinerne som årsagen til overdødeligheden. Men overdødeligheden er indtruffet i perioden efter covid-19 og vaccinerne er blevet introduceret og derfor er det (i min optik) naturligt at holde skarpt øje med dem begge for forhåbentligt at opdage eventuelle problematikker, hvis de er der.
Skrevet af SotD
Sverige som jo havde en anden strategi ser ud til at være noget bedre stillet end vi er nu. Desværre er der ikke data fra alle lande, hvilket gør det vanskeligt at sammenligne lande der har fået MRNA vaccinerne imod de lande som ikke har. https://ourworldindata.org/grapher/excess-mortality-p-scores-average-baseline?country=~DNK

Men taler det ikke eksplicit imod at vaccinerne er årsagen? Svenskerne havde LANGT højere dødstal under Corona-pandemien end Danmark, hvilket vel betyder at vi stille og roligt vil indhente dem i de efterfølgende år, fordi de svækkede og ældre som vi formåede at redde for 2 år siden, dør af andre årsager nu. Selv i Sverige kan man jo trods alt kun dø én gang...
Silkeborg IF
Skrevet af KomNu
Det er da en mulig forklaring til noget af forskellen. Jeg syntes bare ikke det forklarer at vi i begge lande (efter at så mange af de svageste er ude af ligningen), stadig er en markant overdødelighed.
Skrevet af SotD
Der kan sagtens ligge noget som er værd at undersøge, men det bliver det vel netop også. Når tallene ikke offentliggøres før tid, så handler det vel om, at der ikke er noget bekymrende at vise. Sådan vælger jeg i alle tilfælde at tolke det.

De analyserer jo tallene ud fra både demografi, sandsynlighed, tidligere historik mv., og hvis tendensen ikke er alarmerende, så er det vel fair nok at man frembringer det samlede billede ud fra samme metodik som "man plejer", i stedet for at forhaste nogle tal uden at få helhedsbilledet med.

Jeg tænker da det giver enormt god mening at sammenligne tal. Men de skal jo netop gerne være retvisende inden man begynder at granske dem.

Den her side er ret interessant, og under fanerne "overdødelighed for hhv. sommer/vintersæsonen" og "influenzarelateret dødelighed" er det da også ret tydeligt at der ikke er nogen som "putter" med tallene. Covid-19 bon´er tydeligt ud i 2021-22 som overdødelighed (markant for 75+ segmentet), og går man tilbage til seneste hårde influenzasæson i 2017-18, så ser man jo præcis samme situation.

Der står endda præcis hvordan data opdateres:
"Tabellen opdateres årligt baseret på data registreret i uge 45."

https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsovervaagning/d/overvaagning-af-doedelighed

Jeg er helt med på at tallene skal undersøges og granskes. Men hvorfor et ønske om at forcere det? Hvis nu folk faldt som fluer, så kunne jeg måske forstå et øget beredskab omkring datahåndtering, men eftersom vurderingen er at der ikke er en bekymrende/alarmerende tendens, så fastholder man vel "bare" samme arbejdsmetodik som man plejer. Alt andet ville da også være underligt.

I Danmark kan man ikke "putte" med dødstallene. Alt bliver registreret. Der er ikke bare lige pludselig 5.000 døde som klassificeres som "ukendt årsag", uden at det undersøges til bunds.
Silkeborg IF
Skrevet af KomNu
år tallene ikke offentliggøres før tid, så handler det vel om, at der ikke er noget bekymrende at vise. Sådan vælger jeg i alle tilfælde at tolke det.


Selv om du skriver mange kloge ord, så er vi ikke helt enige i ovenstående. Under pandemien fik vi daglige i nærmest samtlige medier (misvisende) oplysninger om hvor mange personer covid slog ihjeld hver eneste dag. Nu ser du ikke et eneste af disse medier interessere sig for en generel markant overdødelighed måned efter måned.

I forhold til den der med at "putte med tallene" som jeg har berørt et par gange, er det nu mere end et halvt år siden SSI igennem aktindsigten blev bedt om at udlevere tallene om vaccinestatus vs døde inden for 30 dage efter vaccination - de har så vidt jeg er informeret stadig ikke udleveret disse tal...
Skrevet af Biomand
@KomNu, jeg har set de tal! ....og jeg har linket til dem tidligere i tråden - det der er med de tal - er at de viser tilsvarende normal dødelighed i de pågældende grupper der er vaccineret- altså de er dødkedelige. Der var heller ikke nogen der har rapporteret fra min syvmandskamp i går aftes, selv om der blevet scoret en del mål - hvorfor tænker du at medierne ikke har rapporteret fra kampen?
Skrevet af Sir , moderator
Nok fordi alt der involverer dig er så uinteressant.
Dette er en signatur.
Skrevet af klykke
Fedt når en Moderator starter med at bevæge sig helt ned på Børnehave niveau.. Omend Biomands indlæg heller ikke siger så meget, så er den der godt nok håbløs


Nå, @Komnu

Tallene har været fremme i tråden og graferne derfra. Det er ikke skræmmende at der er en smule overdødelighed nu, hvor vi faktisk have en underdøedelighed blandt ældre, grundet nedlukningen. Altså flere overlevede da de ikke blev eksponeret for sygdommme, som de normalt ville have fået og evt. være død af. Graferne viser ikke overdødelighed bland de yngre befolkningsgrupper, hvilket de vel ville gøre hvis det var så skidt med Vaccinerne.

Dermed ikke sagt at man ikke skal undersøge nærmere, og være sikker på det er derfor osv. Bare at det ikke er noget der skal skabe kæmpeoverskrifter, for tallene viser ikke noget der ikke bør være forudsigeligt.

Som jeg ser det i hvert fald, hvis der er nogle eksperter der mener noget andet, så henvis gerne, så jeg evt. kan udvide min horisont.
Skrevet af peanuts(s)
Det springende punkt er vel om der skal bruges tid og ressourcer på at find ikke eksisterende hår i suppen, der bliver ført så meget statistik i DK, så var der noget der bongede ud så vil det blive fanget i systemet.

Men vil da gerne tilslutte mig, at sker der et spike i noget specielt hos grupper hvor det ikke nødvendigvis er noget man normalt ser, så må man da se på om vaccinerne kan være en del af årsagen.
Skrevet af Biomand
@Sir, stærkt at du fangede pointen! ...men er du så stolt af dig selv at du behøver at kommentere for at vise det?
annonce
0