Snak

Mere indhold efter annoncen

Vi har det nok alle sammen mere eller mindre stramt i denne tid, men det er formentligt marginalt ifht. dem, der er virkeligt ramt...

https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/maise

Jeg fik i hvert fald en betydelig klump i halsen over, hvordan disse grupperinger italesættes blandt andet herinde.

Ps. Beklager, det lidt håbløse præsentationsformat.

madamskrald

Så du kan åbenbart ikke se det tragikomiske i, at erhverslivet bløder, og du vil gerne støtte dem i form at at bytte julegaver..

Det var et forsøg på at være sjov, Madamskrald.


Selvfølgelig var det, det!

Jeg forstår godt de erhversdrivendes frustrationer, men jeg forstår også godt, at den kommunikationsopgave, som du efterlyser, er tæt på umulig, da perspektivet, som den skal baseres på, ændrer sig konstant med smittetal, nye mutationer osv..Mangel på en strategi, fører til selvtægt.

Nu snakkes der pludselig om regionale genåbninger, eftersom de fleste kan se tåbeligheden i at have området uden smitte, nedlukket. Men undskyld mig, hvorfor har vi ikke forholdt os til sådan noget langt langt før?

Det passer jo ikke man ikke kan have en klar plan for en genåbning. Javist, den kan blive skubbet eller korrigeret, men du kan da sagtens have en plan!


Hvorfor tror du, at de er påpasselige med lempelser? En del er forklaringer, tror jeg, er at der findes rigeligt med folk, der vil trække den til grænsen over et godt stykke over den, på trods af direkte påkrav... Der er simpelthen ikke råd til, at det stikker nu, for så er de seneste måneders hårde restriktioner været fuldstændigt spildt!

I øvrigt er der jo en grundliggende strategi, men den må desværre følge epidemi udviklingen, og den kan vi kun spå om.

Og så længe du, KCOP og des lignende ikke har konkrete forslag til bedre alternativer, så forbliver argumenterne lettere letkøbte.


Det er du jo ikke interesseret i at høre alligevel? Er du?


Der tager du helt fejl... det vil være forfriskende at se et bud på en konkret plan, hvor man rent faktisk kunne vurdere, om der er et overordnet rationale bag alt snakken.

@ Kcop

For det andet saa har jeg da ikke set nogen rapport, som siger at Danmark har klaret sig bedre end alle sammenlignelige lande. For det foerste, sammenlignelige hvilke parameter taler vi her?


Man kan f.eks. tage udgangspunkt i lande i EU, el. lande på et sammenligneligt økonomisk niveau, el. lande med tilsvarende velfungerende sundhedsvæsen.

Her kan man jo så kigge på antal døde, antal smittede, påvirkning på økonomien o.l.

Her er fakta, at DK ligger lavt med antal smittede, døde, påvirkning på økonomien. Desuden har man set over en bred kam haft mildere nedlukning - ikke på alle parametre, men samlet set. DK er ikke verdensmestre på alle områder, men blandt de lande der kan præstere de bedste tal og man har ikke lige så omfattende nedlukninger som de fleste sammenlignelige lande. De lande der har mindre nedlukning end DK har generelt set også dårligere statistikker - altså flere smittede, døde og større påvirkning på økonomien.

Og saa maa jeg endnu en gang forslaa dig at dokumentere den form for kausalitet, som der er med, at haardere nedlukning betyder faerre omkostninger for samfundet. Det har jeg endnu til gode at se et tydeligt bevis paa, selvom det selvfoelgelig er nemt og fortaelle, at fordi vi lukker ned, saa falder smitten. Det forklarer rapporten altsaa ikke


Puha, det ville blive en enorm rapport som jeg hverken har tid el. evner til at stille op så den holdt videnskabeligt.

Jeg har antaget det som alment fakta at man kan se en tydelig sammenhæng mellem nedlukninger og faldende smitte og mener at stort set alle fakta dokumenterer dette.

Den omtalte rapport laver en del beregninger med udgangspunkt i "værdien af et liv" vurderet ud fra hvor meget en person bidrager til BNP gennem et arbejdsliv. Med færre døde pr. 100.000 indbyggere og i alt er DK altså sluppet billigere end de fleste sammenlignelige lande. Til sammenligning koster krisen i Sverige flere penge i forhold til BNP pga. flere mistede liv. Og jo, i de beregninger jeg efterflg. lavede tog jeg udgangspunkt i, at der var flere døde i Sverige pga. en mildere nedlukning.

Men som sagt saa hersker paradigmet om, at hvis smitten falder, saa hjaelper nedlukningen, og hvis smitten stiger, saa er det fordi, at vi ikke holder afstand og spritter af. Paa trods af de mange restriktioner selvfoeligelig.


Hvis jeg må have lov at vende den om, findes der så tilfælde hvor øget nedlukning har ført til øget smitte? Dog med det forbehold, at der er en vis forsinkelse på at nedlukning virker.

Jeg er ikke bekendt med at der skulle være lande i EU - el. lande der derudover kan være sammenlignelige med DK - med mindre nedlukninger der har færre smittede, døde el. mindre påvirkning på landets økonomi.

Til gengæld er der en del lande der har kørt med strammere restriktioner end DK som er hårdere ramt. Min antagelse er, at DK ser ud til at have styret ret godt igennem krisen med et rimeligt velfungerende mix mellem restriktioner og åbenhed. Dermed ikke sagt at alting har fungeret perfekt.
Flemming P er indbegrebet af "Arrogant Positivisme" Trods mit brugernavn har jeg ingen tilknytning til FCN udover mit sæsonkort. Indlæg er således ikke udtryk for FCN's holdninger men egne betragtninger som fan.
At bede de regeringskritiske opstille en alternativ plan er jo kun latterligt spin. Det er myndighederne der dels holder på oplysningerne og dels har apparatet, så det er selvfølgelig deres ansvar at opstille den alternative plan nu. Det svarer til at spørge en mand der har fået brækket begge arme i et slagsmål om han hellere vil have brækket en.

Nå, resten af genåbningen bliver heldigvis et mareridt for Mette og Barbara (er det dig, Madam Skrald?). Hun kommer aldrig til at holde talen hun drømte om - kære danskere, nu er det tid til at få jeres tilværelse tilbage. Det kommer til at minde om en film med Chaplin hvor han løbes over ende af en menneskemængde. Hun kan og vil prøve at holde stædigt fast i sine små bitre restriktioner, men faktum er at hun er politisk chanceløs fra nu af. Hun er nødt til at stå imod, for hun har sat sig op på hesten, og det bliver hendes politiske dødsdom.
“Der var andre der trak mer' end jeg”

At bede de regeringskritiske opstille en alternativ plan er jo kun latterligt spin. Det er myndighederne der dels holder på oplysningerne og dels har apparatet, så det er selvfølgelig deres ansvar at opstille den alternative plan nu. Det svarer til at spørge en mand der har fået brækket begge arme i et slagsmål om han hellere vil have brækket en.


Det er selvsagt regeringens ansvar at opstille og gennemføre planerne. Men det virker lidt letkøbt at stille en masse krav, som hidtil i høj grad virker u-underbyggede - som FCN beskriver, så er vi jo der, hvor den tilgængelige viden stærkt indikerer, at DK har ramt tæt på Bulls Eye ifht. den overordnede strategi relativt til Corona.

Så virker det lidt letkøbt at blive ved med st råbe på yderligere åbning, alternative handleplaner mv. uden at komme med et konkret bud på, hvordan tingene bør tackles mere kvalificeret - alternativet indikerer jo bare, at vi har at gøre med en flok, der rent faktisk ikke magter at bakke denne kritik op med noget substantielt, og så tangerer det jo blot larm i gaden.

I øvrigt hvis vi arbejder ud fra logikken, at regeringens per de facto har viden og apparatet til at tage de mest kvalificerede beslutninger, så må vi også antage, at kritikken overvejende er baseret på et luftigt grundlag (medmindre at vi rent faktisk tror, at kritikkerne retroperpsktivt sidder på den samme viden - hvilket trods alt virker usandsynligt).

Ps. Du skylder i øvrigt, at komme med et bud på, hvordan vi bør definere betydelig dødelighed (apropros substansløs larm).

Nå, resten af genåbningen bliver heldigvis et mareridt for Mette og Barbara (er det dig, Madam Skrald?). Hun kommer aldrig til at holde talen hun drømte om - kære danskere, nu er det tid til at få jeres tilværelse tilbage. Det kommer til at minde om en film med Chaplin hvor han løbes over ende af en menneskemængde. Hun kan og vil prøve at holde stædigt fast i sine små bitre restriktioner, men faktum er at hun er politisk chanceløs fra nu af. Hun er nødt til at stå imod, for hun har sat sig op på hesten, og det bliver hendes politiske dødsdom.


Det er et catch 22, ikke?

Hvis regeringen gør sit arbejde godt, så skal de åbne - fordi vi har jo ingen betydelig smitte, og så kan den anden pol bebrejde dem det, når den britiske variant er stukket af, om et par måneder!
I rest my case, Barbara.
“Der var andre der trak mer' end jeg”
@Madamskrald

Jeg fristes til at skrive "og?". Saa kan i kalde mig et roevhul og usolidarisk, men hvor er det dog ufattelig ringe stil at anvende det i en debat. Start violinspillet.

Jo, det er da meget flot, at du kan opstille foelelsesporno, men det kan saa nemt vendes tilbage. Saa jeg er ikke sikker paa, hvor langt du vil hen med det.

Vi kan jo starte med de invasionskrige, som Danmark deltager i og se, hvor mange boern som er omkommet her. Der er altsaa tale om, at man alene ud fra geografisk foedsel bare er uheldig, hvor man i modsaetning til i Danmark nyder rigelig af beskyttelse og ikke desto mindre god informationsdeling, som trods alt har vist sig at vaere langt mere nyttig end regeringens nedlukninger.

Saa ja, barnet i dit link er udsat, men vi taler jo ikke om, at der i morgen eksploderer 10 bilbomber i hendes nabolag.
FC N

Hvordan vil du saa f.eks. forklare, at lande som Oestrig og Graekenland ogsaa ligger i den lave ende med doedsfald, men har opnaaet betydelige fald i deres BNP? Vaer forsigt i dine konklusioner. Man kan jo fristes til at spoerge sig selv hvorfor, at Norge, Danmark og Sverige er saa sammenlignelige i fald i BNP. Maaske fordi vi f.eks. har en begraenset turismesektor?

Og Danmark er rimelig tung paa indudstri som ikke lider under en nedlukning!

Jeg koeber den ikke!

De lande der har mindre nedlukning end DK har generelt set også dårligere statistikker - altså flere smittede, døde og større påvirkning på økonomien.


Saa kan jeg jo bare hive et vilkaarligt land frem i Asien og modbevise sammenhaengen.

Puha, det ville blive en enorm rapport som jeg hverken har tid el. evner til at stille op så den holdt videnskabeligt.


Det kan jo vaere, at der kommer det paa et tidspunkt, men det er nu ikke det, som jeg er mest spaendt paa. Jeg er mest spaendt paa, hvad fremtiden i forhold til restriktioner bringer. Normalitet er for mig tabt paa gulvet.


Den omtalte rapport laver en del beregninger med udgangspunkt i "værdien af et liv" vurderet ud fra hvor meget en person bidrager til BNP gennem et arbejdsliv. Med færre døde pr. 100.000 indbyggere og i alt er DK altså sluppet billigere end de fleste sammenlignelige lande. Til sammenligning koster krisen i Sverige flere penge i forhold til BNP pga. flere mistede liv. Og jo, i de beregninger jeg efterflg. lavede tog jeg udgangspunkt i, at der var flere døde i Sverige pga. en mildere nedlukning.


Men det er jo en flot konklusion, men er det rettesnoren for hvordan vi i fremtiden skal haandtere epidemier? Saa vil jeg da langt hellere bosaette mig i Sverige. Jeg vil igen ogsaa vaere forsigtig med at sammenligne doedstal her. Sverige har oplevet mange doedsfald paa plejehjem, hvilket er totalt uafhaengigt af, om man lukker ned eller ej. Endvidere har Sverige flere indvandrere, aeldre og overvaegtige, hvilket alt sammen oeger risikoen for flere doedsfald jf. Statens Serum Institut.Til gengæld er der en del lande der har kørt med strammere restriktioner end DK som er hårdere ramt. Min antagelse er, at DK ser ud til at have styret ret godt igennem krisen med et rimeligt velfungerende mix mellem restriktioner og åbenhed. Dermed ikke sagt at alting har fungeret perfekt.


Jamen har alle lande ikke koert med samme model? Der er vel ikke mange lande, som koerer efter normal dagligdag. Og derfor bliver det yderst tilfaeldig diskussion om, hvem som har gjort det rigtige.
I rest my case, Barbara


Så du holder dig til substansløse one-liners... Ditto, Steve Hignway-61.

Er du så rystet, at du ikke engang magter et film/musik-citat?

Jeg fristes til at skrive "og?". Saa kan i kalde mig et roevhul og usolidarisk, men hvor er det dog ufattelig ringe stil at anvende det i en debat. Start violinspillet.

Jo, det er da meget flot, at du kan opstille foelelsesporno, men det kan saa nemt vendes tilbage. Saa jeg er ikke sikker paa, hvor langt du vil hen med det.


Du har ikke gjort dig umage med at skjule de tendenser tidligere, så hvorfor skulle jeg tænke anderledes nu?

Formålet var at give lidt perspektiv, når nu en del bruger meget energi på st brokke sig over tingenes tilstand. Og ja formatet er/var ikke kønt (som jeg understregede fra start), men nu har kronikerne overraskende lidt behov for at brokke sig, så det indlæg jeg stødte på var tilfældigvis fra en journalist, der åbenlyst har set for meget dollars/Dallas i et tidligere liv.

Vi kan jo starte med de invasionskrige, som Danmark deltager i og se, hvor mange boern som er omkommet her. Der er altsaa tale om, at man alene ud fra geografisk foedsel bare er uheldig, hvor man i modsaetning til i Danmark nyder rigelig af beskyttelse og ikke desto mindre god informationsdeling, som trods alt har vist sig at vaere langt mere nyttig end regeringens nedlukninger.

Saa ja, barnet i dit link er udsat, men vi taler jo ikke om, at der i morgen eksploderer 10 bilbomber i hendes nabolag.


Ja, for paralllerne er jo helt åbenlyse. Må man bede om lidt fokus (også i denne sammenhæng).


annonce