Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af Matias
Jamen det er sgu da en bakterie, en flagermusbakterie, så fat det dog, og please fat snart, at denne bakterie er så lumsk, at den har outsmarted antibiotika.
Skrevet af GammelBitterMand
Man kan da håbe hans "fortalelse" bliver grebet og brugt til at få nedsat forbruget af antibiotika som vækstfremmer i landbruget, også i flagermusestaldene.
Batman Close. London W12.
Skrevet af Pascal
Belgien har nu sneget sig op som nummer 2 på listen efter Spanien med antal døde pr mio. indbyggere.

Heldigvis er deres kurve også ved at flade langsomt ud.

Kjoebenhavns Boldklub.
Skrevet af clausp
Hvad er det for et fænomen, der forventes at indtræffe, som vender kurven? Hvorfor fortsætter grafen ikke bare opad med R0 lig 1,2? Det er næppe hverken flokimmunitet, vaccine eller bedre behandling, men hvad er det så? Eller ved man det ikke og baserer det bare på erfaringer andre steder?

Jeg er ikke enig med Jens i at det skyldes sommerferien.

Det skyldes at man benytter SEIR-modellen og at man antages at være immun når man først har været smittet. Således vil den immunitet der er til stede i befolkningen have indflydelse på udbredelsen af virussen.

Der står en del i SSIs rapport:
https://www.ssi.dk/-/media/ssi-files/ekspertrapport--matematisk-modellering-af-covid19-den-2-april-2020.pdf?la=da

Læg i øvrigt mærke til at i det lille scenarie er det antaget at antallet af kontakter kan reduceres med social afstand til 65%. Hvis det fastholdes på 100%, vil Re være 1,73, hvilket er højere end Re for det store scenarie hvor social afstand overholdes. På side 13 og 14 kan man se alle 4 grafer.

Læg i øvrigt mærke til at SSI bl.a. tager følgende forbehold:
"Ekspertgruppen understreger, at modellerne endnu ikke er fuldt udviklede, og at der ikke har været tilgængeligt dansk dataunderlag for alle forudsætninger i modellerne."

"Modelstudiet er gennemført med ekstrem kort tidsfrist, hvilket betyder, at verifikation og valide- ring ikke har kunnet gennemføres efter gængs videnskabelig praksis."

"Få datapunkter om COVID-19 udbredelse i Danmark – beregninger er derfor baseret på de korte tidsserier af COVID-19 hospitalsindlæggelser. Det er desuden en udfordring, at den gennemsnitlige liggetid endnu ikke er kendt i danske hospitaler."

"Manglende viden om det faktiske antal smittede (mørketallet); viden om det totale antal smittede er en vigtig information i modelberegningerne"

"Effekter af specifikke indførte COVID-19 relaterede restriktioner er meget svære at se- parere, da de blev indført over en meget kort periode. Derfor betragter modellerne ef- fekterne af alle tiltag som et samlet tiltag."


Hvis man er interesseret i at vide mere om SEIR-modellen, kan man lege med denne her beregner:
https://gabgoh.github.io/COVID/index.html
"Kids, you tried your best and you failed miserably. The lesson is, never try." - Homer Simpson
Skrevet af jensmoch
Jeg har egentlig godt læst alt det materiale SSI har lagt ud, men min begrænsede matematiske formåen kunne ikke få det til at gå med så hurtig en top i begge scenarier, selvom den med social afstand trækker længere ud, ser den ud til at ramme toppen af hospitalsindlæggelser allerede i starten af maj, og med ca. to uger fra smitte til indlæggelse, vil det jo betyde at det skal gå enormt tjept med at smitte lige fra dag 1.
Gad vide om det så forplumrer modellerne at flere kommuner nu går imod anbefalingerne for en endnu højere grad af forsigtighed?

Her er i øvrigt en læge der ikke er fan af Lars Løkke. Ikke at han er et særligt sandhedsvidne, men det er et fint indspark. Omend det undrer mig en smule at hans tal på smittetrykket er at det i Danmark er faldet fra 2,6 til nu 1,4 - og altså ikke 0,9 som tidligere nævnt.

https://www.raeson.dk/2020/abir-al-kalemji-jeg-er-glad-for-at-det-er-mette-frederiksen-der-styrer-danmark-under-coronakrisen/
Skrevet af Sten_H
regeringen har så nu ændret mening igen, så den nu er enig med kommunerne. Børn med Coronasmitte i familien skal ikke møde.
KENWRIGHT OUT, VAR OUT
Skrevet af clausp
Gad vide om det så forplumrer modellerne at flere kommuner nu går imod anbefalingerne for en endnu højere grad af forsigtighed?

Beregningerne er yderst usikre, hvilket SSI sådan set også indikerer ret tydeligt. SEIR-modellen antager desuden at hvert individ har lige så stor sandsynlighed for at komme i kontakt med resten af befolkningen, så beregningerne tager ikke højde for regionale forskelligheder.

Det kan ikke siges med sikkerhed at virussen vil følge SEIR-modellens forudsigelser, og selv hvis den gør, så er de parametre SSI har fodret den med også yderst usikre. Som de selv indikerer, så er datagrundlaget begrænset.

Der er både mulighed for at den under- og overstimerer. Jeg har ikke fantasi til at forestille mig at regeringen ikke har fået en lektion i disse usikkerheder.
"Kids, you tried your best and you failed miserably. The lesson is, never try." - Homer Simpson
Skrevet af Bosse1983
Jeg tror ikke regeringen har ændret mening. Jeg tror ganske enkelt at man hellere undgår fnidder og støj. Det er der nok af.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af Bosse1983
Skaarup har set på tallene. De går ned, så nu er det bare at åbne. Der skal holdes gang i hjulene, også på intensiv.

Sjovt som fortovscaféer og frisører pludselig er tingen.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af andershansen
@clausp kl. 18:08
Tak for et af trådens bedste indlæg.
Det er ganske interessant, at det er immunitet, der er den begrænsende faktor for Re, og at det slår igennem så hurtigt. Så giver strategien med den gradvise åbning af samfundet mening i takt med, at større andele af befolkningen bliver immune. Personligt er jeg lidt overrasket over, at immunitetseffekten så hurtigt slår igennem på Re jf. graferne i SSI´s rapport, men det må eksperterne jo have styr på.

Og så må vi krydse fingre for, at eksperternes antagelser holder trods alle usikkerhederne - især den med, at man antages immun efter helbredelse.
http://www.paulgraham.com/disagree.html
Skrevet af Bosse1983
Personligt er jeg lidt overrasket over, at immunitetseffekten så hurtigt slår igennem på Re jf. graferne i SSI´s rapport, men det må eksperterne jo have styr på.

Det bygger jo også på en reduktion i kontaktmatrisen. Antaget at folk overholder regler for afstand og hygiejne, vil de fleste kun have "nær" kontakt med familien i husholdningen og måske et antal kolleger. Når du immuniserer, eliminerer du også smittekæder. Optimalt sker det på husholdningsniveau. Med en eksponentiel udvikling i smitte vil en eliminering av smittekæder også have en stærk modsatrettet effekt, hvis man løbende isolerer.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af clausp
Jeg er enig i det Bosse skriver, og groft sagt kan man sige at smittetrykket reduceres tilsvarende med den andel af befolkningen der er immuniseret, i.e. hvis smittetrykket er 1.25 og 20% er immuniseret, så vil det effektive smittetryk reduceres til omkring 1 og udviklingen vender.
"Kids, you tried your best and you failed miserably. The lesson is, never try." - Homer Simpson
Skrevet af Stankovic
Jensmoch

Her er i øvrigt en læge der ikke er fan af Lars Løkke. Ikke at han er et særligt sandhedsvidne, men det er et fint indspark. Omend det undrer mig en smule at hans tal på smittetrykket er at det i Danmark er faldet fra 2,6 til nu 1,4 - og altså ikke 0,9 som tidligere nævnt.

Link til en side på www.raeson.dk


Nu ved jeg af gode grunde ikke om du gjorde men, men hvis du havde brugt bare et par minutter på at undersøge lægen nærmere på Google så vil du finde ud af, at lægen er en tidligere folketingskandidat for de Radikale Venstre tilbage i 2015.

Hun har naturligvis en ret til at have sin mening, men fagfolk som samtidig har en fornylig politisk fortid gør, at jeg ikke kan lade være med at tænke om hvor meget af deres overbevisning, som er fagligt eller politisk begrundet.
Skrevet af Stankovic
Det er i øvrigt ikke en han men en hun.
Skrevet af Slettet(320937202705)
@Stanko,

Hun har naturligvis en ret til at have sin mening, men fagfolk som samtidig har en fornylig politisk fortid gør, at jeg ikke kan lade være med at tænke om hvor meget af deres overbevisning, som er fagligt eller politisk begrundet.


Du har selvfølgelig ret, men det er alligevel lidt underligt at høre dig sige, når du tidligere netop har hevet Lars Lykke Rasmussen ind i tråden som ekspertvidne, uden samme forbehold. For han er da hverken uvildig eller læge.

Skrevet af Martinovic
Eftersom den er muteret ca 40gange er det ikke 1 men 40 kure der skal findes.


Jeg citerer lige en anden bruger.

Vil ovenstående sige, at det er usandsynligt at blive immun, hvis den er muteret så mange gange?
Mojn do!
Skrevet af Stankovic
Ikke-en-bot,

Jeg hev en politiker ind, hvor det forhåbentligt for alle deltagende her er klart, at der er tale om netop en politiker.

Jeg hev ikke en politiker herind ved at give vedkommende et mærkat på som værende faglig begrundet uden, at nævne den mulige politiske konflikt.

Deri er forskellen. Det kan du vel se.

Jeg er enig i LLRs betragtninger. Men som sagt er alle her da forhåbentlig klar over, at det er en politiker som jeg dermed er enig i.
Skrevet af clausp
Vil ovenstående sige, at det er usandsynligt at blive immun, hvis den er muteret så mange gange?

Det kan vi ikke sige noget om med sikkerhed. Det er dog sandsynligt at man efter at have været smittet med én af mutationerne er immun overfor andre af mutationerne. Hvis det er tilfældet, at man ikke har sin immunitet intakt når den muterer, så kan SEIR-modellen i øvrigt ikke bruges til at lave prognoser. Men indtil videre antages immunitet trods alt.
"Kids, you tried your best and you failed miserably. The lesson is, never try." - Homer Simpson
Skrevet af Bosse1983
Det er hårdt at være Jakob Ellemann-Jensen for tiden. Han går bombastisk ud på sin twitter og siger at forhandlinger om at åpne sundhedsvæsnet er brudt sammen. Det modtages dårligt, så han må poste en formatløs servicemelding, hvor han afslutter med en kysse-smiley. Mette går sammen med KL, PLO og sundhedsstyrelsen og laver selv en plan. Stakkels Jacob sidder tilbage og vræler om tandlæger og kiropraktorer. Det når ikke det er frisøren altså. Det er de tunge ting han har fat i.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af jensmoch
Lars Løkke har vel også noget personligt på spil, med sin bog-turné, sin nye investeringsvirksomhed med Solrun, sin og Solruns involvering i grupperejser på Færøerne og så videre?
Men jeg antager da, som udgangspunkt, at han udtaler sig politisk og ikke personligt i sin klumme. Ligesom jeg også antager at en fagperson der skriver et debatindlæg i kraft af sit virke som læge, skriver det ud fra et fagligt ståsted, og ikke er politisk motiveret. Måske naivt, men det vil så lade være op til andre at vurdere.
annonce
0