Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af GammelBitterMand
Ellemann kan glæde sig over at regeringen ser endnu dummere ud i øjeblikket. Både hans kovending på mink-gruppemødet og hans "overordnet set havde jeg gjort det samme som regeringen - bare uden at gøre det ulovligt" tjener ikke hans billede som drivkraftig og principfast leder til ære.
Batman Close. London W12.
Skrevet af Hausser
GammelBitterMand

Der er ikke noget påstået i det svigt SSI har leveret.

Når de som videnskabelig myndighed kan konkludere noget som ingen andre videnskabelige myndigheder kan (da de endelig fremlagde data, måneder forsinket), så har de et alvorligt troværdighedsproblem, hvilket fint bliver understøttet af Mølbaks løgnagtige adfærd.

Uredelig videnskab, politisk bestillingsarbejde. Der er alle ord som andre forskere har brugt om SSIs rapport om disse mink mutationer.

For mig vil det være fint helt at umyndiggøre dem, men som minimum skal de i snor.
Skrevet af GammelBitterMand
Hausser, men hvordan forestiller du dig den snor skal fungere? Man er jo nødt til at tænke det til ende. Hvad når de nye eksperter bliver uenige med SSI, hvilken holdning gælder så? Skal Mette vælge hvem hun tror mest på? Er Jakob tryg ved det?
Batman Close. London W12.
Skrevet af Hausser
Gammelmand

men hvordan forestiller du dig den snor skal fungere? Man er jo nødt til at tænke det til ende. Hvad når de nye eksperter bliver uenige med SSI, hvilken holdning gælder så? Skal Mette vælge hvem hun tror mest på? Er Jakob tryg ved det?


Man kunne jo starte med at dele sine data med forskerverdenen undervejs. Det som nogle forskere påstår at de har "byttet blod" på at ville gøre i kampen mod Corona, har så ikke gjaldt SSI, endda er medarbejderne blevet befalet ikke at måtte vidensdele.

Det ville, pudsigt nok, have ledt til helt andre konklusioner end Mølbaks worst case scenarie og man ville have undgået at nedlukke Nordjylland og mink Endlösung havde også haft et helt andet forløb.

Syntes du det er dumt?

Skrevet af GammelBitterMand
Jeg synes det er dumt med en debat, hvor præmissen hele tiden bliver ændret. Fortsat god dag.
Batman Close. London W12.
Skrevet af Hausser
Ja, forfærdeligt med et behov for kvalificere fagligheden bag livsomvæltende beslutninger.

Skidt pyt med om resten af forskerverdenen er uenig med SSI.
Skrevet af jensmoch
Hvem skal vælge hvilke(n) ekspert(er) der skal være second opinion?

Hvad hvis second opinion er uenig med SSI, hvad skal der så ske? Hvem skal så afgøre konklusionen?

Hvad er det nøjagtigt der skal flere øjne på? Risikovurderinger? SSIs forskningsresultater? Alt hvad SSI laver?
Skrevet af Hausser
jensmoch

Mener du SSI har bedrevet god videnskab, kommunikation og anbefalinger i Mink-gate?

Skrevet af jensmoch
Svar nu bare på spørgsmålene, Hausser.
Skrevet af Hausser
jensmoch

Mener det er unødvendigt at gøre det til process snak, når det grundlæggende handler om at SSI leverer et dårligt, decideret fejlbehæftet beslutningsgrundlag til regeringen.

Som du er klar over, er det ikke noget jeg siger, men et hav af andre forskere.

Når nærmeste rådgiver ikke kan stoles på levere et kvalificeret beslutningsgrundlag, så skal man selvfølgelig finde en anden måde at træffe korrekte beslutninger ud fra.

Kan ikke se det kan være anderledes..
Skrevet af Slettet(522354211604)
Enig med Hausser

På samme måde som en 3. Part som ikke er tilknyttet en organisation, vurdere og gennemtester en given rapport/produkt osv.
Det er simpelthen en skjult dagsorden, som de har i sinde at holde for dem selv.
Den nye normal er og bliver forfærdeligt og uacceptabelt. At folk ikke kan se at alt det her handler om noget andet, gør det hele endnu værre.
Skrevet af Bender
Hvad mener du det handler om?
Skrevet af Slettet(522354211604)
Rigtig mange ting.
Blandt andet fjernelse af rettigheder, tvang, og at tilpasse menneskeheden til et totalitært samfund med masseovervågning.
Skrevet af jensmoch
Hvem skal udvælge tredjepart?

Det er ikke et processpørgsmål, det er helt reelt hvordan du vil have det til at fungere ude i virkeligheden.

Skal regeringen vælge? Skal der et flertal i Folketinget til at udvælge en eller flere eksperter? Skal der så en afstemning til for hvert nyt område der behandles?

Skal oppositionen vælge dem, så vi kan sidde med en politisering af videnskaben?

Hvad skal tredjeparten gennemgå og vurdere, og hvad skal der ske i tilfælde at uenighed? Skal vi så have en fjerdepart, og hvem skal udvælge den fjerdepart?
Skrevet af Hausser
jensmoch

Jeg forstår ikke dit behov for at diskutere proces, når det helt grundlæggende handler om, kan man have tillid til SSIs rådgivning eller ej.

Hvis nej og det er jo åbenlyst i Nordjylland og Mink-gate, og masser af tidligere fejl-vurdering (hej hej kontakttal 2,6), så kan jeg ikke forstå hvorfor du vil diskutere hvordan det skal strukturers?

SSI har svigtet og kan ikke se det kan diskuteres..
Skrevet af jensmoch
Jeg skal lige høre dig.

Mener du at hele risikovurderingen om at mutationer i mink er en stor risiko er forkert?

Mener du at SARS-CoV-2 har en lavere R0 end 2,6?
Skrevet af Hausser
Jens

Der er en risiko for smitte ved mink. Om eliminering af den risiko så er de 30-40 milliarder værd som nedlukningen af erhvervet koster? Hmm.. Jeg har sagt det før, men mener ikke smitten i sig selv er et problem.

Mutations-risikoen, altså at den skulle udvikle sig til noget værre, er stadig teoretisk og kan hører mange forskere finder det meget usandsynligt at den skulle mutere i den retning.

Mht. kontakttal, så referer jeg til SSIs opgjorte 2,6 for DK, så vist senere viste sig at være 1,3.

Og der er jo masser af fejlvurderinger og kan ikke engang huske dem alle, men der er masser af perler: 5% af alle smittede skulle på intensiv, 20% af alle smittede skulle indlægges, Mølbak påstand omkring 95% som er døde AF Corona, risikovurderinger osv. osv.

Mener du at SSI har ageret hensigtmæssigt i minkgate og i forbindelse med nedlukningen af Nordjylland?
Skrevet af jensmoch
Der er en risiko for smitte ved mink. Om eliminering af den risiko så er de 30-40 milliarder værd som nedlukningen af erhvervet koster? Hmm.. Jeg har sagt det før, men mener ikke smitten i sig selv er et problem.


Ja, du har gjort det klart at du gerne ofrer de gamle og svage på det økonomiske alter, selvom alt tyder på at økonomien bliver hårdere ramt, jo hårdere smitten rammer et land. Den internationale valutafond anbefaler nu at slå smitten hurtigt og effektivt ned, da det vil give de mildeste økonomiske konsekvenser.

Mutations-risikoen, altså at den skulle udvikle sig til noget værre, er stadig teoretisk og kan hører mange forskere finder det meget usandsynligt at den skulle mutere i den retning.


Al risikovurdering er teoretisk.
Hvad der er faktuelt er at der er sekventeret positive prøver fra minkfarme i Danmark der viser over 150 forskellige varianter af SARS-CoV-2, deriblandt nogle som har muteret i overfladeproteinet.
I Region Nordjylland er en bekymrende stor andel af smittede ude i samfundet, en variant der menes at være sket i mink. Man ser samtidig nu en stigning i samme, i både region Midtjylland og Sydjylland.

Mht. kontakttal, så referer jeg til SSIs opgjorte 2,6 for DK, så vist senere viste sig at være 1,3.


Det er jo flere gange herinde blevet forsøgt dig forklaret at det var en forskydningsfejl, og der var ikke var noget forkert som ved hverken beregningerne eller estimaterne.

Og der er jo masser af fejlvurderinger og kan ikke engang huske dem alle, men der er masser af perler: 5% af alle smittede skulle på intensiv, 20% af alle smittede skulle indlægges, Mølbak påstand omkring 95% som er døde AF Corona, risikovurderinger osv. osv.


Alt det blev jo baseret på hvad der blev meldt ind fra udlandet. Hvordan synes du helt nøjagtigt det skulle vurderes hvor mange krævede indlæggelse og intensivbehabdling på en helt ny virus, hvis ikke man skulle bruge estimater fra de områder der oplevede høj smitte?

Hvordan synes du man skal opgøre død af Covid-19?

Mener du at SSI har ageret hensigtmæssigt i minkgate og i forbindelse med nedlukningen af Nordjylland?


Jeg mener grundlæggende at SSI har ageret hensigtsmæssigt, ja. Lige ud over at de lod sig påvirke for meget af politisk pres tidligere i processen, da de blev bedt om at foreslå muligheder for at stoppe smitten på minkfarme, men ikke måtte foreslå restriktioner der kunne resultere i erhvervets død.

Politikerne har derimod ageret alt andet end hensigtsmæssigt, og hvis det stod til mig var minkene blevet slået ihjel tilbage i august/september, at the latest.
Selvfølgelig med flertal og lovhjemmel bag.
Skrevet af jensmoch
Og, nå ja. Så jeg ikke glemmer det.

Hvem skal udvælge eksperterne der skal gå SSIs ting igennem?

Hvad skal eksperterne gennemgå og vurdere, og hvad skal der ske i tilfælde af uenighed?
Skrevet af Hausser
Jens

Ja, du har gjort det klart at du gerne ofrer de gamle og svage på det økonomiske alter, selvom alt tyder på at økonomien bliver hårdere ramt, jo hårdere smitten rammer et land.


Det kan du ikke udlede, men jeg syntes ikke vi skal holde folk i live for enhver pris, lige som samfundet eller folketinget normalt heller ikke deler den opfattelse. Det er kun i forbindelse med Corona at liv er blevet helligt.

Al risikovurdering er teoretisk.
Hvad der er faktuelt er at der er sekventeret positive prøver fra minkfarme i Danmark der viser over 150 forskellige varianter af SARS-CoV-2, deriblandt nogle som har muteret i overfladeproteinet.
I Region Nordjylland er en bekymrende stor andel af smittede ude i samfundet, en variant der menes at være sket i mink. Man ser samtidig nu en stigning i samme, i både region Midtjylland og Sydjylland.


Som en forsker sagde, du kan gå ind i de fleste børnehaver på Vestegnen og finde mutationer af Covid-19. Det gør det bare ikke nødvendigvis mere farlige end den almindelige Corona. Var det 40 varianter de havde fundet på Island?

Det er jo flere gange herinde blevet forsøgt dig forklaret at det var en forskydningsfejl, og der var ikke var noget forkert som ved hverken beregningerne eller estimaterne.


Men det blev jo meldt ud og brugt som styringsværktøj og brugt til at lukke DK ned..

Hvordan synes du man skal opgøre død af Covid-19?


Det er der nogen der ved bedre end jeg. Men kunne ihvertfald høre at Mølbaks 95% var et vildt gæt. Har ikke set mange give ham ret i den vurdering?

Jeg mener grundlæggende at SSI har ageret hensigtsmæssigt, ja. Lige ud over at de lod sig påvirke for meget af politisk pres tidligere i processen, da de blev bedt om at foreslå muligheder for at stoppe smitten på minkfarme, men ikke måtte foreslå restriktioner der kunne resultere i erhvervets død.


Man skal godt nok være en ukritisk sjæl for ikke at kunne gennemskue hvor fatal en rolle SSI og Mølbak har spillet i Minkgate og nedlukningen af Nordjylland. Gider ikke gentage mig selv på dette område, men der er mange mange punkter, fra manglende vidensdeling, til panikskabelse, til fejlslagne konklusioner.

Kan du ikke se det, giver det selvfølgelig ikke mening at snakke om at få andre eksperter involveret.annonce
0