Snak

Mere indhold efter annoncen
mhj1980

Alle er vist enige om, at drab på civile skal stoppe, ligemeget hvor på siden af muren man bor.

Zadok the Priest, and Nathan the Prophet anointed Solomon King.
@PNE,

Alle er vist enige om, at drab på civile skal stoppe, ligemeget hvor på siden af muren man bor.


Øh, nå? Men det var nu engang det jeg forholdte mig til. Så hvorfor er det du mener jeg absolut skal have en holdning til den territoriale uenighed?


.... og, Nej, det er en del Israelere og Palestinensere f.eks. uenige i. Og ofte når man diskuterer emnet, bliver det forfulgt af et "men, nu skal vi jo lige huske at Israel/Palestina.... bl.a. bl.a. bl.a. hvilket antyder at man mener det kan forsvares.
mhj, det var slet ikke for at insinuere, at du var dum.


Det ved jeg godt. Det var mig selv der antydede det :)


Min pointe var udelukkende, at Israel måske er den eneste part med adgang til våben, som kan affyres uden (næsten) risiko for civile tab. Og hvis det er økonomi, der udelukker Palæstina fra at anvende samme skånende våben for civile - så var spørgsmålet, om Palæstina ikke må bombe, hvis Israel gør?

Kan du følge mig i, at økonomi kan være udslagsgivende for, hvor moralsk angribelige våben man anvender?


Jeg kan følge at adgangen til våben er relevant i forhold til hvilke muligheder for angreb man har. Men jeg kan ikke se at når man nu engang kun har våben der kan ramme civile, dermed kan legitimere at angribe civile. Her ville der være moralsk optimalt at være passive. Man kan intet gøre, og at dræbe civile er det et dårligere valg, end at sidde på sine hænde og kigge på, uanset hvor uretfærdigt det så er.
"økonomi kan være udslagsgivende for, hvor moralsk angribelige våben man anvender?"

Det er et argument som kraever meget noeje overvejelse. Jeg stoedte foerst paa det i filmen Battle of Algiers som kan anbefales til dem som er interesseret i terrorismens historie og moralske aspekter.

Jeg kan dog, moralsk set, ikke se hvordan det aendrer civil befolkningens status som ikke-legitime maal. Der vil altid vaere resource forskelle mellem krigsparterne og der vil altid vaere en strategisk vaerdi i at ramme civilbefolkningen som det var tilfaeldet under 2. Verdenskrig for at ramme befolkningens moral etc.
mhj1980

Fordi det ville aldrig nogensinde have kommet hertil, hvis Israel havde holdt sig til det de fik.

Og fordi jo mere jord Israel sjæler og tager, jo nemmere vil Hamas få det med at skaffe folk.

Zadok the Priest, and Nathan the Prophet anointed Solomon King.
@PNE

Fordi det ville aldrig nogensinde have kommet hertil, hvis Israel havde holdt sig til det de fik.

Og fordi jo mere jord Israel sjæler og tager, jo nemmere vil Hamas få det med at skaffe folk


Eftersom dette intet har med hvorvidt det kan forsvarres at dræbe civile, spørger jeg igen: hvorfor er det du mener jeg absolut skal have en holdning til den territoriale uenighed?

I denne specifikke situation, hvor Israel bomber beboelsesområder og dræber mange civile(80% af alle dræbte, heraf 30% børn, hvis man skal tro FN) på baggrund af en antagelse om, at det må være Hamas, der står bag en kriminel handling, der har kostet 3 unge mennesker livet, forstår jeg ikke, at Hamas´ dilletantiske raketangreb, der muligvis affyres med de ondeste hensigter, men som ikke desto mindre ikke har dræbt et eneste menneske, lader til at være det mest interssante at diskutere.
Niddets arkivar
I denne specifikke situation, hvor Israel bomber beboelsesområder og dræber mange civile(80% af alle dræbte, heraf 30% børn, hvis man skal tro FN) på baggrund af en antagelse om, at det må være Hamas, der står bag en kriminel handling, der har kostet 3 unge mennesker livet, forstår jeg ikke, at Hamas´ dilletantiske raketangreb, der muligvis affyres med de ondeste hensigter, men som ikke desto mindre ikke har dræbt et eneste menneske, lader til at være det mest interssante at diskutere.


Det er relevant at diskutere så snart nogen indikerer at det er moralsk forsvarligt at dræbe uskyldige civile.
Ift. den diskussion vi nu har koerende rammer spoergsmaalet jo lidt ved siden af. Situationen er jo ikke den at Hamas´ raketter er for daarlige til at ramme de militaere maal - de civile er maalet og hvis de tilfaeldigvis rammer militaere maal er det ved uheld. Saa det giver ikke meget mening at sige at Hamas´ raketter er saa daarlige de har en stor indbygget risiko for at ramme civile.

Saa er spoergsmaalet, hvis man ikke har raad til vaaben der kan ramme militaere maal, er det saa i orden at sigte efter civile?
Det er relevant at diskutere så snart nogen indikerer at det er moralsk forsvarligt at dræbe uskyldige civile.


Hvilket Israel jo pænt tydeligt indikerer, at man mener, ved, du ved, at skyde missiler ind i beboelsesområder.
Det isolerede moralske spørgsmål vedr. Hamas´ metoder har du da en pointe omkring, men over hundrede civile dræbte på den ene side og 0 på den anden burde efter min mening give anledning til at stille skarpt på Israel, dets metoder og det moralsk forsvarlige i dem.
Niddets arkivar
annonce