Du svarer på indlægget:
@Contractor

Dit indspark omkring de fattige, er omtrent så nuanceret som det jeg reagerede på omkring de liberale.

Der findes mange (og der bliver flere) der lever fra dag til dag med relativt meget få midler.

Så er den rettet, og i den henseende er appleprodukter netop et glimrende eksempel, da der i høj grad fokuseres i materiel retning, mens det ignoreres at man trods alt har gratis tilgang til uddannelser, hospitaler og meget mere. Dertil kommer så at en mere effektiv forvaltning kunne gøre tilværelsen væsentlig mere tålelig for mange, og være med til at fjerne andre fra fattigdommen. Ofte på basis af rent incitament.

Dette handler ikke om hvilken klasse man tilhører, det er dybest set uinteressant. Det handler om kortsigtet tænkning og profit, der på længere sigt gør det sværere at leve.

"Det" må du næsten specificere, da det stadig slår mig som en noget vag genrel definition.
0