Du svarer på indlægget:
Spekulation, når man spekulerer i eksempelvis at hente kursgevinster på aktiemarkedet eller andet og gør den med en gearing som er til fare for virksomhedens overlevelse.


Hvornår er noget så spekulation?? Sheriffens eksempel er selvfølgelig fint, men måske man kunne komme med et eksempel fra det finansielle marked også.

Og nej, der er i udgangspunktet ikke noget galt med systemet, hvis det har store konsekvenser, at store aktører går konkurs.


Grundet bankvæsenets afgørende funktion i samfundsstrukturen, bør bankerne vel heller ikke sidestilles 100% med andre former for virksomhed?

For nej, i udgangspunktet er der ikke noget i vejen i at store aktører går konkurs, men når det gælder banker har de en særlig betydning og derfor bør der også gælde nogle særlige retningslinjer. De allerede eksisterende, bør måske revideres.

Èn af forslagene er altså at dele bank- og investeringsvirksomhed op, men hvorfor er det præcis så ufordelagtig?
Gør det det sværere at yde kredit til virksomheder og andet? Er slet ikke nok inde i det tekniske.

0