Du svarer på indlægget:
Søren Pind kalder det dog samtidig for noget »terminologisk sludder«, at det skulle være udtryk for liberal politik, at man slet ikke må diskriminere.

»Så er man principielt for fri indvandring. Så må man ikke skelne mellem danske statsborgere og ikkedanske statsborgere. Man må ikke lave særlige regler for folk udenfor, for de skal have samme regler som dem indenfor. Hele udlændingelovgivningen, hele statsborgerskabsbegrebet, hele fædrelandsbegrebet er jo bygget på, at der er forskel på, om man er dansk statsborger, eller om man ikke er det. Om man er i Danmark eller ej. Det er derfor, man har udlændingepolitik«, siger Søren Pind.
0