Du svarer på indlægget:
En sociolog insinuerer, som du kan se, det samme, på baggrund af en separat undersøgelse.

Hvis du lægger tal for irakere og libanesere sammen passer det meget godt med >10%.

Der er sikkert forskellige mørketal. Personer, hvis baggrund man ikke har kunnet fastslå, hvorved de har talt som danskere... sager, der ikke er ført til dom, osv.
0