Du svarer på indlægget:
Hun (altså bande-eksperten) siger udelukkende at det kan være en fordel, fordi det vil være et neutralt sted hvor de implicerede parter føler sig trygge. Hun påstår jo ikke, at det er fedt når det forholder sig sådan. Eller noget som helst andet.

Jeg kunne ikke tolke det anderledes, end det Pibe efterfølgende gav udtryk for, så jeg er bestemt ikke enig i, at det skulle være svært


Dit abstraktionsniveau må utvivlsomt være noget højere end mit, når du kan tolke nogetsomhelst ud fra "Haha, det tror vi på" og "godt vi har sådanne autoriteter til at løse konflikter". Pibe markerer udelukkende stykket hvor det siges, at moskeer kan fungere som et neutralt sted, hvorfor det selvfølgelig også er nærliggende at tro, det er der hans problem, med påstanden, ligger.
0