Du svarer på indlægget:
Det ved jeg godt, men dels er fængslingsgrundlaget (der er enten undvigelse, efterforskning, påvirkning af vidne eller retsfølelse) som regel ikke omfattet af disse forbud, og dels hvis anklagemyndigheden begynder at tale for åben mikrofon om risikoen for at de flygter mister myndigheden retten til en eventuel beskyttelse i forhold til fængslingsgrundlaget.

Forsvarerne var jo desuden frustreret over ikke at kunne forklare offentligheden hvorfor de tiltalte rejste til de områder og det strider jo lidt mod lighedsgrundsætningen at kun den ene side får lov at fremføre sine synspunkter.

0