Du svarer på indlægget:
Bønsing siger meget tydeligt at pressemødet er uden betydning.
Det har ingen retsvirkning.

Og Frederik Waage (der har specialie i forfatning- og forvaltningsret) siger meget tydeligt, at det er en ordre.

Det er ikke en statsministers ansvar at en fagminister ikke har styr på hjemmel på sit område.

Nej da, men det bliver statsministerens ansvar i det øjeblik hun selv stiller sig foran sagen.

Og det er hendes ansvar at sikre hjemmel, såfremt hun burde vide at det måtte være påkrævet. Fra ministeransvarsloven; En minister straffes, hvis han forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler ham efter grundloven eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed.
En tidligere justitsminister burde vide, at det kræver Folketingets godkendelse, at vedtage love/udstede ordrer der har væsentlige økonomiske konsekvenser.

Fra samme ministeransvarlov; han har været bekendt med, at den pågældende handling ville blive foretaget, og har undladt at søge dette hindret.
Her må det igen være soleklart, at Mette Frederiksen skulle have hindret/stoppet den ulovlige udførelse, da det blev hende bekendt.

Det ved vi med sikkerhed, at hun ikke gjorde.

Derimod blev politiet og militæret sat til at true de avlere der ikke gjorde som der blev sagt.

At noget menneske kan stå på mål for det, er mig vitterlig en gåde.

0