Du svarer på indlægget:
Fra Ombudsmanden; Pligten til at journalisere gælder for statslige forvaltningsmyndigheder og kommunale og regionale enheder, der kan henregnes til den kommunale og regionale centralforvaltning. Det følger af offentlighedslovens § 15, stk. 4.

Med ”statslige forvaltningsmyndigheder” menes bl.a. ministerielle departementer, underliggende styrelser og direktorater, uafhængige råd og nævn samt øvrige statslige forvaltningsmyndigheder omfattet af offentlighedslovens § 2.
0