Du svarer på indlægget:
Kan du ikke se, at dit indlæg fremstår en smule arrogant?

Jeg vil egentligt give dig ret i meget af det, du skriver. Problemet er bare, at du tager afsæt i, hvordan virkeligheden burde være; ikke hvordan den er.

Skal it-systemer virke, skal udgangspunktet være, at en stor gruppe ansatte er it-forskrækkede og afskyr nye it-systemer og/eller er ligeglade/ligegyldige i forhold til forpligtelser som korrekt journalisering og beskyttelse af persondata mv. Derudover er der som hovedregel få eller ingen ledere, der kan og vil påtage sig at gå foran i implementeringen af it-systemer.

Flere steder er man gået tilbage til basis: Den gode, gamle journaliseringsmedarbejder, der sætter en ære i, at der er orden i tingene.
0