Du svarer på indlægget:
Journalistens anmodning om aktindsigt i den interne proces/kommunikation i Statsministeriet i dagene op til beslutningen om at aflive minkene vil næppe blive imødekommet efter Offentlighedsloven.

Hvordan det stiller sig i forhold til kommissionen, skal jeg ikke kunne sige, da jeg ikke har læst kommissoriet.

Kommunikationen mellem Statsministeriet og fagministerierne pr. mail, SMS, mødepakker og mødereferater/beslutningsreferater mv. er mig bekendt tilgængelig.

Men det er selvsagt helt håbløst, at man i Statsministeriet (tilsyneladende) ikke er bevidste om, at SMS´er kan være sagsakter på linje med alle andre typer fysiske og digitale dokumenter.

Umiddelbart har jeg dog meget svært ved at forestille mig, at man ikke kunne have fundet en mere elegant løsning, hvis man ville holde noget skjult. Private telefoner, fysiske møder uden for referat, kommunikationstjenester på nettet etc. Mulighederne er mange, hvis man skal føre korrespondancer, der ikke afsætter spor i systemet.
0