Du svarer på indlægget:
Hvis man ser på rapporterne fra KU/DK-VET fra de dage kan man se, at de ikke mente alle mink skulle slås ned, men at en mindre bestand af avlsdyr var mulig.

https://dkvet.dk/raadgivning/raadgivningssvar/covid-19-i-mink/Vurdering_af_det_sundhedsm_ssigt_forsvarlige_i_at_bevare_avlsmaterale_fra_mink_10-11-2020.pdf_copy

"Det vurderes at det vil være muligt at opbevare et sådant antal dyr på en sundhedsmæssig
forsvarlig måde enten i flere lukkede biosikrede enheder eller ved spredning af minkene på
mange mindre eksisterende farme med eksempelvis 500-3000 dyr per enhed og således at der er
god afstand imellem dyrene samtidig med overholdelse af nærmere specificerede retningslinjer
for smittekontrol."


Det valgte man fra regeringens side at ignorere og tog en politisk beslutning om at lukke erhvervet.

... og gjort støttepartierne EL og SF lidt gladere den dag ! https://www.ft.dk/samling/20181/beslutningsforslag/b71/index.htm
0