Du svarer på indlægget:
Men du fremfører en præmis om at det var nødvendigt for regeringen, at handle som de gjorde. I den sammenhæng er det vel primært relevant, hvad rådgivningen til dem lød på.
Og den rådgivning skrev direkte, at det ikke ville være nødvendigt, at lukke hele erhvervet ned.


Nej. Jeg skrev følgende:

Der blev da handlet. Hele setup´et med kontrol og sikkerhedszoner var et forsøg på at bevare minkavl i Danmark. Det viste sig desværre ikke at være tilstrækkeligt til at inddæmme smittespredningen, og da advarslen om, at situationen var ved at spinde ud af kontrol kom, blev der ikke lagt op til, at det var noget, man lige kunne tage stille og roligt og afvente. Formuleringen om Nordjylland som et potentielt nyt Wuhan blev direkte anvendt af embedsmænd i et notat på et coronaudvalgsmøde.

Der står intet om, at regeringens beslutning var den eneste mulige.

Nu er det også værd at huske på, at de to modeller, der blev fremlagt som beslutningsforslag fra embedsværket var meget vidtgående: 1) Total nedlukning af minkerhvervet eller 2) aflivning af alle mink undtagen avlsdyr og en dvaleperiode for erhvervet på ubestemt tid. De af embedsværket foreslåede modeller var der (formentlig) heller ikke hjemmel til.

Regeringens beslutning var således ikke specielt vidtgående sammenlignet embedsværkets forslag til rettidig intervention.

Jeg skal ikke blande mig i hvor folk finder deres information. Generelt er det dog sundt, at prøve at finde flere kilder. Eller i hvert fald ikke, at referere enøjet til et farvet medie som Zetland.


Hvad farvet er der ved Zetland? Mig bekendt er de netop ikke født ud af et bestemt parti eller en ideologi som JP, Berlingske og Politikken eller pr. definition i opposition til enhver siddende regering som EB.

Hvis du mener, der er noget at kritisere i forhold til kilder og dokumentation i artiklen fra Zetland , må du jo konkret skrive, hvad du har at indvende.

Igen - jeg har ikke tilskrevet dig et "ståsted". Jeg forholder mig til det du skriver (hvilket vel må kunne anses som dit ståsted).


Hvad er så det her:

Hvad er det egentlig der gør, at du nærmest hysterisk forsøger at få fokus væk fra Mette Frederiksen konstant?

Du skriver det endda som svar på noget helt andet…?

Jeg kan omvendt spørge: Hvad er det egentlig der gør, at du nærmest hysterisk forsøger at få fokus flyttet over på Mette Frederiksen?

Hun var med til at træffe beslutningen på mødet, ja. Men det var ikke Statsministeriet, der havde ansvar for at forberede beslutningsforslagene og afsøge hjemmelsspørgsmålet. Hvor er dit (og andres) fokus på de ressortansvarlige ministre og ministerier? Har fokus på MF mon noget at gøre med, at nogen ikke kan lide MF; dvs. altså allerede før minksagen? Det er en ærlig sag, men det er ikke en saglig grundlag så ensidigt at angribe hende på.

Åh ja, konspirationssnakken igen.


Ingen kan anvise et motiv eller beviser for, at MF egenrådigt og med fortsæt skulle have truffet beslutning om at aflive alle mink uden hjemmel.

Ikke desto mindre skrives der om sletning af "beviser" o.l. i forbindelse med de forsvundne SMS´er. Det kan jeg kun opfatte som konspiratorisk.

Hvad forestiller man sig konkret, der skulle stå i de SMS´er, som der ingen spor er efter i de tusindvis af sagsakter (herunder SMS´er fra Statsministeriet), som kommissionen har modtaget.

Det kunne være interessant at høre nogle bud??? Jeg har spurgt et par gange i tråden. Ingen svar hidtil…

Fint hvis du ikke hører til konspiratorerne.Men hvad er det så helt konkret og påviseligt du mener, at MF er skyldig i?

Der er da i den grad fremlagt logiske motiver - også her i tråden. At du vælger at vende det blinde øje til, må jo stå for din egen regning.


Hvilke?

Der er da i den grad fremlagt logiske motiver - også her i tråden. At du vælger at vende det blinde øje til, må jo stå for din egen regning.


Hvis departementscheferne havde advaret om den manglende hjemmel, og MF havde trumfet det igennem alligevel, mon så ikke de havde fortalt det under vidneansvar til kommissionen??? Det ville netop rense dem for ansvar. Men de siger enstemmigt, at hjemmel ikke blev nævnt med et ord på mødet.

Jeg kan ikke følge din logik her…?

At det var nødvendigt, at dræbe alle mink.


Vil du lige citere det sted, hvor jeg skriver, at det var nødvendigt?

Jeg har skrevet, at eksperter på området fandt situationen meget alvorlig og kaldte på hurtig handling. De beslutningsoplæg, regeringen modtog fra embedsværket, omfattede bl.a. en total nedlukning af minkerhvervet.

Hvilken ekspert er det?

Jeg mindes kun Niels Jespersen (tidligere folketingskandidat for S og på ingen måde ekspert i virologi og/eller zoonose), udtale sig om det emne.


Hans Jørn Kolmos. Professor og dr. med ved forskningsenheden for klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet.

Han mente ved samme lejlighed, at Barbara B. skulle have elefantordenen, fordi hun havde reddet "hundredevis af liv". Det siger lidt om hans ståsted.


Søren Pind mener det samme. Men han er jo også ræverød ;-)

BB får næppe en elefantorden. Hun har været med til at træffe flere vigtige beslutninger under pandemien, og jeg synes i det store hele, Danmark er kommet godt igennem sammenlignet med de fleste andre lande. Men der bliver også begået fejl i et sådant forløb, og alle beslutninger har næppe været de bedst tænkelige. Jeg tror aldrig, man vil opleve den perfekte eksekvering i en så ukendt og til tider presset situation, hvor skinnerne må lægges, mens toget kører.

Fra bekendte har jeg kun hørt godt om BB. Det er mit indtryk, at hun er dygtig og højt respekteret i embedsværket generelt.
0