Du svarer på indlægget:
@ Highway

Nu ender du så op med at skrive det samme som mig. Bare med andre ord.

Det er jo netop sagens kerne, at der hidtil ikke er ført noget bevis for, at MF skulle være bekendt med en manglende hjemmel (bortset fra det berømte bilag), ligesom hun ikke har haft noget synligt motiv for at gennemtrumfe en instruks uden hjemmel, når hun nemt og hurtigt kunne få tilvejebragt en hjemmel.

Deri ligger min primære undren over den intense heksejagt, der pt. pågår. Fejlene er jo som udgangspunkt ikke blevet begået i Statsministeriet. Men de begik den fejl at have tillid til, at de ressortansvarlige ministre og ministerier havde gjort deres forarbejde ordentligt.
0