Du svarer på indlægget:
Der står intet om, at regeringens beslutning var den eneste mulige.

Du misser vist pointen.

Regeringen handlede åbenlyst udover de anbefalinger der kom fra de myndigheder man hele tiden har holdt foran sig (altså når det passede ind i narrativet, forstås).
Derfor er det forkert, at der er en sammenhæng mellem rådgivning (i hvert fald fra relevante myndigheder) og handling.

Regeringens beslutning var således ikke specielt vidtgående sammenlignet embedsværkets forslag til rettidig intervention.

Der er jo ingen praktisk forskel på en total nedlukning af erhvervet og den såkaldte "dvalemodel". Erhvervet er totalt nedlukket og det kommer aldrig igen. Det ændrer semantik og Barbaras ændringer i rapporter ikke på.

Hvad farvet er der ved Zetland?

Zetland er et åbenlyst farvet medie. Dermed ikke sagt, at alt de skriver har en "vinkel", men jeg opfordrer blot til, at skabe dig et lidt bredere og nuanceret billede. Ellers bliver det hurtigt et ekko-kammer.

Et godt eksempel er, at DR og TV2 konsekvent giver Allan Randrup taletid, mens dem der direkte modbeviser det han siger, meget sjældent får taletid.

Hvad er så det her:

Ja, jo åbenlyst ikke en stråmand. Jeg har fortsat til gode at se en kritik af MF, hvor du ikke er kommet hende til forsvar.

Det er vel fair at antage, at det også er udtryk for din holdning, eller?

Jeg kan omvendt spørge: Hvad er det egentlig der gør, at du nærmest hysterisk forsøger at få fokus flyttet over på Mette Frederiksen?

Jeg flytter ikke fokus fra noget som helst. Jeg retter en kritik af Mette Frederiksen og andre.

Hvor mener du jeg har "flyttet" fokus fra?

Men det var ikke Statsministeriet, der havde ansvar for at forberede beslutningsforslagene og afsøge hjemmelsspørgsmålet.

Nej, men det er hendes ansvar, at grundloven ikke brydes ved de ordrer hun udsteder.

Hvor er dit (og andres) fokus på de ressortansvarlige ministre og ministerier?

MF udstedte ordren om at lukke minkerhvervet ned, dermed bliver det også hendes ansvar.

Det betyder selvsagt ikke, at andre ikke også har ageret kritisabelt. Jeg synes i øvrigt jeg flittigt har kritiseret andre ministre og involverede.

Vil det gøre dig glad, hvis jeg skruer lidt op for det?

Det er en ærlig sag, men det er ikke en saglig grundlag så ensidigt at angribe hende på.

Det er jo en gennemført non-argument som blot kan vendes 100% på hovedet.

Ingen kan anvise et motiv eller beviser for, at MF egenrådigt og med fortsæt skulle have truffet beslutning om at aflive alle mink uden hjemmel.

Jo da - det er gjort adskillige gange. Hvad du vælger at synes om dem, er noget ganske andet.

Ikke desto mindre skrives der om sletning af "beviser" o.l. i forbindelse med de forsvundne SMS´er. Det kan jeg kun opfatte som konspiratorisk.

Nej, så tror jeg du misforstår begrebet.

Virkeligheden er at statsministeriet konsekvent har modarbejdet fremkomsten af sms´erne. Dermed kan man naturligvis meget nemt fristes til at tro, at der er noget i de sms´er der ikke tåler dagens lys. For hvorfor ville man ellers gå så langt for, at de ikke skal komme frem?

Det er ikke konspiratorisk.

Derudover fortjener regeringen (og selvfølgelig herunder statsministeren) ikke tillid, når de/hungang på gang lyver for os.

Hvad forestiller man sig konkret, der skulle stå i de SMS´er, som der ingen spor er efter i de tusindvis af sagsakter (herunder SMS´er fra Statsministeriet), som kommissionen har modtaget.

Det handler ikke om at gætte på hvad der måtte stå i de sms´er. Det er et tåbeligt "argument".

Det handler om antagelsen af, at noget ikke må komme frem, siden man har gjort sig så umage med at slette det.

Men hvad er det så helt konkret og påviseligt du mener, at MF er skyldig i?

For det første behøver ting ikke være 100% bevist for at rette en kritik. Tyngdeloven er som sagt ikke bevist og den tænker jeg du gladeligt forholder dig til.

Men altså, grundloven er påviseligt brudt på mindst tre punkter.

Der var ikke lovhjemmel til at lukke minkerhvervet ned.

Den ulovlige instruks blev ikke straks standset.

Der blev ikke indhentet flertal i folketinget til at træffe en beslutning af et markant økonomisk omfang.

Disse tre ting peger direkte tilbage på MF (og givetvis også andre).

Hans Jørn Kolmos. Professor og dr. med ved forskningsenheden for klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet.

Den del må jeg have misset. Hvad er hans viden der strider mod et bredt udvalg af eksperter på området?

Hvis departementscheferne havde advaret om den manglende hjemmel, og MF havde trumfet det igennem alligevel, mon så ikke de havde fortalt det under vidneansvar til kommissionen??? Det ville netop rense dem for ansvar. Men de siger enstemmigt, at hjemmel ikke blev nævnt med et ord på mødet.

For det første indfører du en falsk præmis. Ingen udtaler sig under vidneansvar i minkkommissionen.

For det andet, så cykler du rundt i en sekundær præmis.

Selv hvis embedsværket ikke har gjort opmærksom på det, er det stadig ministerens ansvar.

Og eftersom det var statsministeren der afgav ordren, påhviler ansvaret også hende - uanfægtet ressort. I hvert fald hvis man skal tro flere professorer i forvaltningsret.

Danmark er kommet godt igennem sammenlignet med de fleste andre lande.

Det må du lige forklare. Hvilke beslutninger har regeringen taget, der har bragt os bedre igennem covid sammenlignet med "de fleste andre lande"?

Men der bliver også begået fejl i et sådant forløb...

Ja da - men jeg har da også til gode, at se nogen kritisere regeringen for ikke at være fejlfri.

Men det at der må forventes at opstå fejl, fratager os vel ikke fra at rette kritik af en ekstremt skandaløs håndtering (?)

Fra bekendte har jeg kun hørt godt om BB. Det er mit indtryk, at hun er dygtig og højt respekteret i embedsværket generelt.

Og?
0