Du svarer på indlægget:
Du misser vist pointen.

Regeringen handlede åbenlyst udover de anbefalinger der kom fra de myndigheder man hele tiden har holdt foran sig (altså når det passede ind i narrativet, forstås). Derfor er det forkert, at der er en sammenhæng mellem rådgivning (i hvert fald fra relevante myndigheder) og handling.


Nej. Det gør jeg ikke.

Det ene beslutningsoplæg fra det ressortansvarlige ministerie indeholdt en permanent nedlukning af minkerhvervet. Hvordan kan regeringen på nogen måde siges at have handlet udover det oplæg???

Nej, så tror jeg du misforstår begrebet.

Virkeligheden er at statsministeriet konsekvent har modarbejdet fremkomsten af sms´erne. Dermed kan man naturligvis meget nemt fristes til at tro, at der er noget i de sms´er der ikke tåler dagens lys. For hvorfor ville man ellers gå så langt for, at de ikke skal komme frem?

Det er ikke konspiratorisk.


Jeg tror, du misforstår begrebet. Det giver ikke mening at tale om slettede beviser, når der er tale om en lovlig praksis, og der ikke er belæg for at tro, at SMS´erne indeholder noget inkriminerende.

Det handler ikke om at gætte på hvad der måtte stå i de sms´er. Det er et tåbeligt "argument".


Når man ikke kan svare, kan man jo altid affærdige spørgsmål som tåbelige…

Der er noget, der ikke kan tåle dagens lys, men ingen har fantasi til at foreslå noget, det kunne være. Det er ikke særligt overbevisende.

Det handler om antagelsen af, at noget ikke må komme frem, siden man har gjort sig så umage med at slette det.


Hvad for "noget"?

Gjort sig umage? Det er en simpel funktion, som et barn kan slå til, og det er desuden en lovlig praksis.

Nogen bud på hvad Søren Pind skjulte?

For det første behøver ting ikke være 100% bevist for at rette en kritik. Tyngdeloven er som sagt ikke bevist og den tænker jeg du gladeligt forholder dig til.


Det var dog et løjerligt argument. Skal vi ikke holde os til forståelsen af bevisførelse inden for det felt, sagen angår? Det har ikke noget med naturvidenskab at gøre.

Men altså, grundloven er påviseligt brudt på mindst tre punkter.

Der var ikke lovhjemmel til at lukke minkerhvervet ned.

Den ulovlige instruks blev ikke straks standset.

Der blev ikke indhentet flertal i folketinget til at træffe en beslutning af et markant økonomisk omfang.

Disse tre ting peger direkte tilbage på MF (og givetvis også andre).


Nej. Det gør de ikke nødvendigvis.

Du bliver nødt til at forholde dig til ressortansvar og spørgsmål om, hvem der vidste hvad og hvornår mv. Din forståelse af ansvar er alt for forsimplet.

Igen: Statsministeriet havde ikke ansvaret for at udarbejde beslutningsgrundlag og -oplæg, herunder vurdere hjemmelsspørgsmål. De to beslutningsoplæg fra de ressortansvarlige ministerier savnede begge hjemmel. Dette blev ikke nævnt for Statsministeriet i andet end et perifert bilag.

Ud fra din forståelse må Lars Løkke vel også stå med ansvaret for Inger Støjbergs lovbrud? Han vidste, der var tale om en ulovlig praksis, og han lod det fortsætte uden at gribe ind med henvisning til, at han havde tillid til sin minister.

Den del må jeg have misset. Hvad er hans viden der strider mod et bredt udvalg af eksperter på området?


Har du hørt om Google?

Jeg ved ikke, hvor du har fra, at flertallet af eksperter var imod aflivningen af mink? Jeg har faktisk den modsatte opfattelse. At de fleste fandt beslutningen rettidig.

Her er en artikel, der skitserer nogle hovedlinjer i den faglige debat, der fulgte efter beslutningen. Professorens synspunkter indgår i artiklen:

https://videnskab.dk/naturvidenskab/corona-farme-selvom-ny-mink-mutation-ikke-er-farlig-stoetter-forskere-aflivning

For det første indfører du en falsk præmis. Ingen udtaler sig under vidneansvar i minkkommissionen.


Se post ovenfor.

For det andet, så cykler du rundt i en sekundær præmis.

Selv hvis embedsværket ikke har gjort opmærksom på det, er det stadig ministerens ansvar.


Læs op på embedsmandens opgaver og forpligtelser.

At alt er ministerens ansvar er i praksis en sandhed med modifikationer.

Og eftersom det var statsministeren der afgav ordren, påhviler ansvaret også hende - uanfægtet ressort. I hvert fald hvis man skal tro flere professorer i forvaltningsret.


Og så er der andre eksperter og tidligere topembedsmænd, der ser anderledes på sagen. Der er sjældent enstemmighed i ekspertvældet. Du håndplukker dem, der støtter dit synspunkt. Det et helt forståeligt.

Det må du lige forklare. Hvilke beslutninger har regeringen taget, der har bragt os bedre igennem covid sammenlignet med "de fleste andre lande"?


Nu må du sgu stoppe… du bliver efterhånden svær at tage seriøs. Du anerkender ikke, at Danmark er kommet bedre gennem pandemien end de fleste andre lande, og at regeringens håndtering er en del af forklaringen eller hvordan…?

Ja da - men jeg har da også til gode, at se nogen kritisere regeringen for ikke at være fejlfri.

Men det at der må forventes at opstå fejl, fratager os vel ikke fra at rette kritik af en ekstremt skandaløs håndtering (?)


Jeg har også kritiseret regeringen for håndteringen. Det er helt på sin plads.

Jeg holder mig dog til en kritik, der er belæg for, og som omfatter en forståelse af, hvordan centraladministrationenen fungerer og fordeler ansvar.

Og?


Tja. Hvorfor er dine holdninger til BB interessesante?
0