Du svarer på indlægget:
Nice try.

Selvsagt udover det SSI anbefalede. Noget som Mette jo også har løjet om, men som med Trump, bliver man efterhånden helt fartblind overfor alle de løgne


Seriøst?

Til orientering er det ikke SSI, der bestemmer her til lands.

Ministeriet har i sit beslutningsoplæg formentlig inddraget SSI´s anbefaling samt anbefalinger fra andre eksperter fra fx universiteterne. Da regeringen fra start har sagt, at krisestyringen bygger på et forsigtighedsprincip, er der ikke noget odiøst i, at eksperter, der mente, at det kun kunne gå for langsomt med at aflive minkene, også er blevet inddraget.

Det er totale sort, at du sætter en anbefaling fra SSI over alle andre relevante input og underkender ressortministeriets beslutningsoplæg til regeringen, der selvfølgelig bygger på en bredere inddragelse.

Du bliver nødt til at forholde dig til den konkrete sag. Statsministeren afsagde en instruks, dermed blev det hendes ansvar. Selv hvis det skulle handle om uvidenhed, fritager det hende ikke for grov uagtsomhed iht ministeransvarsloven i en sag af dette omfang.


Du bliver klogere. Medmindre det kan bevises, at MF kendte til den manglende hjemmel på pressemødet, får hun i værste fald en næse. Det tør jeg godt lægge hovedet på blokken for. Men vi må jo tage den, når kommissionen har leveret sin betænkning, og et ansvar eventuelt skal placeres (udover Mogens Jensen).

Og hun har med sikkerhed heller ikke sikret sig et parlamentarisk flertal for at iværksætte en instruks med væsentlig økonomiske konsekvenser.


Jo. Hjemlen er tilvejebragt.

Har regeringen så ageret på den rådgivning de har fået?


Regeringen er ikke forpligtet til at følge SSI´s anbefalinger. Det gjorde man heller ikke med den første nedlukning, hvor Sundhedsstyrelsen og SSI mere var på linje med den svenske tilgang. Jeg er glad for, at regeringen ikke fulgte den svenske model.

På koordinationsudvalgsmødet var der som nævnt to beslutningsoplæg. Regeringen valgte en tredje vej, der lå tæt på oplægget om at nedlukke erhvervet permanent - man holdt dog en dør åben for genetablering.

Siger du, at Fødevareministeriet har trukket deres beslutningsgrundlag og -oplæg ud af røven, og at der ikke ligger nogen ekspertvurderinger til grund? Det virker usandsynligt, men uanset er det jo i hvert fald ikke Statsministeriet, der i så fald har ageret uprofessionelt.

Personligt ser jeg sagen udefra og fra befolkningens side.


Det lyder jo meget smukt og en smule luftigt/populistisk.

Jeg tror, jeg lukker den her for mit vedkommende. Den kører i ring, og vi bliver ikke enige.

God aften.
0