Du svarer på indlægget:
@ Halil

Så de træffer en beslutning i blinde uden at nogen har læst bilagene eller fagministeriet har taget stilling til den besluttede model?


Beslutningen træffes da ikke i blinde? Sundhedsministeren mv. argumenterer for, at det er nødvendigt med en aflivning. Fødevareministeriet har set på hjemlen for en dvalemodel eller en nedlægning af hvervet. Det er ikke det, som udvalget når frem til som den rigtigste løsning. Man vil ikke lukke hvervet eller vælge dvalemodellen, men alene aflive.

Jeg er på det hold, der mener, at politikere sagtens kan træffe en beslutning, uden at der er hjemmel til den, men at der selvfølgelig skal skabes hjemmel før, at beslutningen føres ud i livet.

Mit - indtil videre - bedste parallel er en beslutning om en linjeføring af en Kattegat-forbindelse. På tidspunktet for beslutningen mangler der selvsagt hjemmel til eksempelvis de nærmere ekspropriationer, men det gør jo ikke beslutningen ulovlig.

Er der så ting i sagen, der giver statsministeren et ansvar for at sikre, at det ikke skete en praktisering af beslutningen uden hjemmel? Det spørgsmål er ret principielt, og jeg tror det umiddelbart ikke, men det kan være, at de konkrete forhold gør, at der kan gøres et retligt ansvar gældende for statsministeren for medvirken. Jeg tror det bare ikke.
0