Du svarer på indlægget:
Interessant perspektiv og en ny vinkel på sagen. Var hjemlen på plads da aflivningen af mink påbegyndte?


I zone 1 og 2 var der hjemmel til, at myndighederne kunne aflive. Ingen myndigheder har - så vidt jeg ved - slået mink ned i zone 3. Kun i zone 1+ og 2, hvor der var lovhjemmel.

Avlerne slog selv deres mink ihjel i bl.a. zone 3 for at score en ekstra tempobonus.

Dette blev de påbudt/opfordret til i bl.a. zone 3 i det meget omtalte brev fra Fødevarestyrelsen/-ministeriet.

I øvrigt har jeg også læst bl.a. Lars Løkke påstå, at der med Rigsrettens dom også er gjort op med et notat fra Justitsministeriet om, at udtalelser pressemøder ikke har retskraft over for borgerne:

"Rigsrettens vurdering af rækkevidden af pressemeddelelsen af 10. februar 2016 udfordrer i hvert Justitsministeriets notits af 18. november 2020 i ’Mink-sagen’, hvor det fremgår, at ”udtalelser på pressemøder og politiske udmeldinger i øvrigt udgør hverken administrative retsforskrifter eller konkrete forvaltningsakter, der kan skabe rettigheder eller pligter.” "

https://www.facebook.com/larsloekke (13. december omkring kl. 14.17)

Jeg ved ikke med jer andre, men jeg tænker ikke, at der bare kan sluttes sådan, når man læser Rigsrettens afgørelse. Rigsretten bruger pressemeddelelsen sammen med den instruks, der gives til Udlændingestyrelsen af Line Skytte Mørk Hansen på ministeriets vegne. Det er således ikke pressemeddelsen, der i sig selv skaber en instruks overfor Udlændingestyrelsen, og det er den kobling, som jeg tænker Lars Løkke prøver at lave mellem Mette Frederiksens pressemøde i mink-sagen og så Støjbergs pressemeddelelse. Hvad tænker I andre om det?

0