Du svarer på indlægget:
Du hæftede jo ikke for noget i dit IVS. Modsat i en enkeltmandsvirksomhed. Hvor vil nogle så primært se incitament til at snyde mhp blot at lade gå konkurs, når det bliver opdaget og man får en regning.

Man er endda nede på, at der ´kun´ skal 40.000 til for at stifte et ApS, så man ikke hæfter personligt.
Bankerne er vel så tilbageholdende med at låne dig udover det garanterede beløb, men det har de vel i aller højeste grad også været, hvis du havde et IVS med en krone som garantibeløb.
Jeg mindes i hvert fald, at en underviser, som i øvrigt var advokat som fuldtidsbeskæftigelse, talte om de forhold med lån til virksomheder med begrænset hæftelse, i forbindelse med noget undervisning under studietiden. Givetvis i noget erhvervsret, tager emnet og underviser i betragtning.
0