Du svarer på indlægget:
Der er da intet i det citat, ud over Mortens egne ord, der skulle tyde på at regeringen ikke vil respektere afstemningens resultat.

Efter næste valg er Claus Hjort civilist. Fuldstændig ligesom dig og mig, og alle andre i landet der ikke nyder politisk immunitet.

Vil du have at en ny regering efter et valg skal afvise den offentlige anklagemyndighed og rigsadvokatens anmodning om at rejse tiltale mod en civilist, hvis det vurderes af rigsadvokaten at der er beviser nok til at føre en sag, udelukkende fordi der ikke tidligere kunne rejses tiltale?

Skulle Inger heller ikke være erklæret uværdig, fordi det ikke skete i den foregående valgperiode?
0