Du svarer på indlægget:
@Common Nonsense

Mener du at Folketinget skal erstatte domstolene?

Videre, hvem er det respektløs mod? Hvis man ikke i fornøden grad kan informere folketinget, især fordi et antal som politiserer processen ikke vil informeres, er det så ikke mere retfærdig at overlade ham som civilist til domstolene?
Du forstår vel det, at hvis der ikke er en sag, rejser man den ikke i almindelighed. No?
0