Du svarer på indlægget:
@Commen sense
Jævnfør Grundlovens paragraf 3, så er Rigsadvokaten i sin gode "Ret" til at rejse tiltale mod Claus Hjorth Frederiksen, når Hjorth Frederiksen er gængs borger efter udtrædelses af Folketinget, da paragraf 109 om Landsforræderi først forældes efter var 10 eller 15 år.
Om du kalder det usmagelig eller ej. Må stå for din egen regning.
Jeg synes ihvertfald, at sagen skal prøves ved en domstol. For at se om Claus Hjorth Frederiksen er skyldig eller ej.
Det er en meget alvorlig anklage Hjorth Frederiksen har hængende over hovedet.
Hvis det nu var muligt for et borgerlig flertal i Folketinget at bremse Rigsadvokaten.
Så vil det ikke kun være et brud på Grundlovens
paragraf tre. Men et alvorligt slag imod vores demokratiske selvforståelse og retsbevidsthed.
0