Du svarer på indlægget:
Nu var det jo sådan set Reformkommissionens anbefaling at sætte et maks på karaktergennemsnit for videregående uddannelser på 9,0.

Socialdemokratiet har så i stedet valgt 10.0, og på uddannelser hvor der så er flere ansøgere end der er pladser, skal ansøgerne til en optagelsesprøve.

Om noget kan en specialiseret fagligt funderet optagelsesprøve formentlig gøre at de optagne er bedre egnet til uddannelsen, og give et lavere frafald og dermed flere kompetente færdiguddannede læger, psykologer m.fl. per årgang.
0