Du svarer på indlægget:
Undersøgelse og udtalelse fra tænketanken Justitia om advokatundersøgelser:

https://justitia-int.org/analyse-retssikkerhed-og-gennemsigtighed-i-advokatundersoegelser/

Advokaten leder undersøgelsen på sin klients vegne og formulerer resultatet. Advokatundersøgelser er altså ikke uvildige i egentlig forstand. Tværtimod kan fremgangsmåden i forbindelse med advokatundersøgelser snarere sammenlignes med den gammeldags, inkvisitoriske straffeproces, hvor anklager og dommer er én og samme person, end med de mere tidssvarende partsprocesser med en uvildig og uafhængig dommer eller opmand, som kendes i moderne, vestlig retspleje og inden for voldgiftsretten.

På basis af ovenstående og bl.a. afdækningen af TV2s advokatundersøgelse af Jes Dorph (se bl.a. journalista.dk) hælder jeg mere og mere til, at advokatundersøgelser ikke bør tillægges nogen form for sandhedsværdi. Efter dagens standarder er de det perfekte våben til at bagvaske og hvidvaske fjernelsen af uønskede personer.
0