Du svarer på indlægget:
Hvorfor er i imod letbanen?


1. Fordi man fjerner parkeringspladser uden at opføre tilsvarende. Omkring Bornholmsgade vil man have svært ved at bo og have bil samtidig. Det er muligt, man har en ideologi om, at der ikke må være biler i byen, men den vision deler jeg langtfra - Aalborg er nu engang ikke en metropol, hvor sådan en vision giver særlig meget mening.

2. Fordi økonomien i projektet er kuldsejlet. Togfunden, som udgør halvdelen af finansieringen, er kuldsejlet pga. olieprisen, og den pris vi har for Letbanen netop nu holder næppe frem til man er færdig med at bygge den.

2B. En ting er, at den er underfinansieret. Noget andet er, at man ved hjælp af de kommunale og semikommunale konti fiksfakser i økonomien, så den kommer til at se billigere ud end den egentlig er. Eksempelvis nægter man at indregne en negativ betydning af letbanen på busdriften for de populære ruter (i NT), og dels vælger man komplet at ignorere, at der skal omkloakeres i store dele af byen (det figurerer ikke af kommunens budget, men udskrives via Aalborg Forsyning - og kommer til at koste borgerne 30-40 mio. kr. ad den vej).

3. Flere virksomheder vil ikke i byggeperioden kunne modtage varer, og vil derfor reelt ikke kunne fungere.

0