Du svarer på indlægget:
Det argument holder for dem der har fået tildelt statsborgerskab med forbehold for ændringer.

Hvis man har fået et tilsagn fra SKAT om et fradrag vil mange borgerlige reagere meget kraftigt på at den lovgivning som tilsagnet byggede på blev lavet om bagudrettet af et nyt flertal.

Det har i mange år været rent proforma med tildeling af statsborgerskab ved lov.0