Du svarer på indlægget:
Det følger fornuftigvis af grundloven, at statsborgerskab tildeles ved lov, og man kan aldrig påregne, at et bestemt lovforslag bliver vedtaget, navnlig ikke henover et folketingsvalg på et så omstridt felt.


Bare lige for at kvalificere indlægets påstand så følger nedenfor den sædvanret der støtter Pibe i sin fortolkning.

Her er listen over de gange man efter et folketingsvalg har ombehandlet sager hvor der var medelt statsborgerskab uden forbehold:
0