Du svarer på indlægget:
Du er ikke rød, men imod nedskæringer på snart sagt ethvert område.

De bedst mulige beslutninger i et folkestyre er strengt taget beslutninger, som er i overensstemmelse med befolkningens flertal, mens magtarrogance snarere ville være ikke at lytte til befolkningen. Ikke dermed sagt at regeringen har loddet folkestemningen korrekt i denne sag, hvilket du dog ikke afviser, at den faktisk har (blot skulle den i så fald ikke have lyttet).

Det er som sagt muligt, at de 4000 ikke vil have den ønskede effekt, det er muligt at omfordeling til udkantskommuner generelt gør mere skade end gavn, at bistandshjælp skader den enkelte borger, at ulandbistand skaber inerti, at der kort sagt er tale om bjørnetjenester.

0