Du svarer på indlægget:
Du er ikke rød, men imod nedskæringer på snart sagt ethvert område.

Som sagt, jeg er social-liberal. Jeg er ikke fan af nedskæring for nedskæringens skyld. Jeg har intet imod effektivisering og ressourceoptimering, men det opnår man ikke ved bare at reducere budgettet og så lade folk meget længere nede i hierarkiet forsøge at opnå det samme med færre ressourcer.

Hvis vi vil have mere effektive systemer, så må vi støtte oppefra og ændre på problematiske vilkår, i stedet for bare at skære en milliard her og to der, og så håbe på, at nogen længere nede i systemet får det til at fungere.

De bedst mulige beslutninger i et folkestyre, er strengt taget beslutninger, som er i overensstemmelse med befolkningens flertal

Du svarede ikke på spørgsmålet. Er det regeringens fineste opgave at blive genvalgt, også selv om det kræver åbenlyst idiotiske handlinger, eller er det bedre at træffe upopulære beslutninger for landets bedste, også selv om det ikke fører til genvalg?

Og lad nu være med at snakke om folkestyre kontra teknokrati. Folket tager beslutningen i stemmeboksen, med en ikke altid overbevisende grad af kompetence. Derefter er det de folkevalgtes tur til at tage ansvar og træffe de nødvendige beslutninger. At bruge "folkestyre" som et argument for, at ansvarsløs populisme på nogen måde er det "bedst mulige", det er jo som taget ud af noget, en gennemsnitlig politiker ville bruge som forsvar for ikke at have en rygrad eller en selvstændig holdning til noget som helst.

Det er som sagt muligt, at de 4000 ikke vil have den ønskede effekt

Da jeg før spurgte, hvad effekten af de 4000 var, så sagde du, at effekten var de 4000. Når jeg nu spørger, hvad det er for en ønsket effekt, du tænker, at de 4000 måske ikke kommer til at få, hvad svarer du så?
0