Du svarer på indlægget:
Pibe, jeg synes det giver fint nok mening. Spørg gerne ind, hvis der er noget du ikke forstår.

Ingen har i øvrigt talt imod at få det bedst mulige ud af situationen.


Nej men hvis man gerne vil lykkes med noget, er det sjældent en god ide at starte med mistillid til at man kan lykkes. Og fra et politisk synspunkt, minimerer vi, i min optik, sandsynligheden for at lykkes, hvis vi følger DFs asylpolitik - og de har jo som bekendt ret stor indflydelse. At spærre flygtningene inde på asylcentrene og skære deres ydelser til benet (som beviseligt IKKE får særligt mange i arbejde) gør det næppe nemmere for dem at blive integreret. Med lidt flere penge på hånden havde de pludselig mulighed for at bo ude i samfundet og leve side om side med etnisk danskere. Det kan da kun være bedre for integrationen.
0