Du svarer på indlægget:
Når somalieren erstattes af en dansk statsborger, er det indiskutabelt at staten opnår et provenu når udbetalingen af dagpenge/kontanthjælp til den pågældende statsborger ophører.


Nå? Det er med antagelsen om, at somalieren optager et job, der kunne være gået til en ledig herboende dansk statsborger. Det vil jeg gerne have du underbygger, før jeg kan tage argumentet seriøst.
0